Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. ACM Besluit Spanningsvariaties

  Kenmerk ACM/UIT/520452 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikelen 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende  snelle spanningsvariaties.
  17 oktober 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 2. ACM Besluit cobrakabel

  Besluit over het voorstel van TenneT voor de hoeveelheid langetermijn transmissierechten op de biedzonegrensDenemarken 1 - Nederland (2019-2020) Ons kenmerk: ACM/UIT/519787 - Zaaknummer: ACM/19/036419
  17 oktober 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 3. Full Disclosure op een GDS

  Sinds 1 januari 2020 moeten alle leveranciers certificaten hebben en afboeken voor zowel groene als grijze energie, ongeacht of ze leveren aan kleinverbruikers of grootverbruikers. Deze zogenaamde ‘Full Disclosure’, ofwel volledige transparantie, is geregeld bij wet. De uitvoering is ...
  17 september 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingPresentatie, Wetgevingsdocument
 4. ACM Leidraad Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers Toegestane activiteiten onder huidig wettelijk kader

  Zaaknr. ACM/19/036168 Documentnr. ACM/UIT/555471 14 september 2019
  14 september 2019
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 5. Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Kort geding, vordering tot het aansluiten op een elektriciteitsnetwerk

  Zaaknummer C/01/347505 / KG ZA 19-345 Energiepark Pottendijk vs Enexis
  12 september 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingWetgevingsdocument
 6. Regeling garanties van oorsprong

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 juni 2019, nr. WJZ/19113828 tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit in verband met de toevoeging van certificaten van oorsprong.
  25 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 7. Staatscourant Faciliteren marktprocessen voor afnemers op een GDS

  In dit besluit stelt de ACM de voorwaarden vast met betrekking tot het faciliteren van de marktprocessen voor afnemers op een gesloten distributiesysteem. Het voorstel heeft daarmee betrekking op zogenoemde derdentoegang voor afnemers op een GDS.
  7 mei 2019
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 8. Rechtbank Gelderland: Kort geding Elektriciteitswet.

  Zaaknummer 350427 tegen Liander Zuiver contractuele congestie geen weigeringsgrond als bedoeld in art. 24 lid 2.
  19 april 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 9. Uitspraak Rechtbank Gelderland Kort geding Elektriciteitswet

  Zuivere contractuele congestie geen weigeringsgrond als bedoeld in artikel 24 lid 2.
  12 april 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 10. Staatscourant Gegevensuitwisseling tussen de transmissiesysteembeheerder, distributiesysteem-beheerders en netgebruikers (Netcode)

  Dit codebesluit dient ertoe om nadere invulling te geven aan de gegevensuitwisseling tussen de transmissiesysteembeheerder, distributiesysteem-beheerders en netgebruikers.
  15 maart 2019
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 11. Verzamelwet Brexit

  Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)
  19 januari 2019
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 12. ACM Besluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit

  Deze codewijziging zorgt ervoor dat meerdere codes worden gewijzigd. Zo worden de Netcode en de Systeemcode elektriciteit samengevoegd. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit verschillende Europese Verordeningen.
  20 december 2018
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 13. VEMW Position Paper Multisites

  Het VEMW SectorTeam Multisites beoogt met dit Positionpaper een constructieve bijdrage te leveren aan de nieuwe Energiewet en kijkt uit naar de dialoog met EZK, ACM, de netbeheerders en meetbedrijven in informeel overleg en het GEN. Het SectorTeam Multisites vraagt erkenning voor een bijzondere c...
  18 december 2018
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 14. VEMW brief ACM inzake Zienswijze “Ontwerpbesluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit”

  Zaaknummer ACM/1 8/032994
  3 december 2018
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 15. ACM Besluit verbeteren beveiliging persoonsgegevens (dataveiligheid)

  Verbeteren van de beveiliging van (persoons)gegevens die uitgewisseld worden door netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijken bij het uitvoeren van klantprocessen voor kleinverbruikers, met name het proces in het kader van de overstap van een kleinverbruiker naar een nieuwe energie...
  30 oktober 2018
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 16. Wetsvoorstel Verbod en Kolen en Memorie van toelichting

  Dossier 35167
  1 augustus 2018
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 17. EU Verordening en besluit ACM inzake elektriciteitsbalancering

  Een volledige beschrijving van het nationale balanceringsysteem dat is uitgesplitst in voorwaarden voor BRP’s en voorwaarden voor BSP’s. Het voorstel als gevolg van artikel 18 van de Elektriciteitsbalancering Verordening is uitgewerkt in hoofdstuk 10 van de Netcode elektriciteit.
  23 november 2017
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 18. Besluit ACM wijziging Periodieke Aansluitvergoedingen en maatwerkaansluitingen (PAV)

  In dit besluit is vastgesteld welke werkzaamheden een netbeheerder verricht voor het beheer en de vervanging van een maatwerkaansluiting, de zogenaamde periodieke aansluitvergoeding (PAV) en welke werkzaamheden moeten worden berekend door de netbeheerder.
  17 oktober 2017
  Elektriciteit Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 19. ACM Openbaar besluit TenneT inzake Basislast

  Onskenmerk:ACM/DE/2016/208009_OVZaaknummer:16.0589.53
  20 augustus 2016
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving
 20. Aanpassing defintie Directe Lijn met toelichting

  Deze aanpassing gaat over de verduidelijking van de ligging en eigendom van een Directe Lijn en is het onderscheid verduidelijk wanneer een Directe lijn wel of niet in verbinding staat met het net.  
  22 maart 2013
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument