Terug naar kennisbank

ACM Openbaar Besluit Beslissing op het bezwaarschrift van de VEMW tegen het Tarievenbesluit Elektriciteit Stedin Netbeheer B.V. voor het jaar 2021.

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument15 december 2021Matthieu van den Beld

Ons kenmerk: ACM/UIT/569549
Zaaknummer: ACM/21/049684
Datum: 15 december 2021

1. In dit besluit beoordeelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) de bezwaren die de Vereniging Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) heeft ingediend tegen het Tarievenbesluit Elektriciteit voor Stedin van 25 november 2020 (hierna: het bestreden besluit).1 In dit besluit heeft de ACM vastgesteld welke tarieven Stedin in het jaar 2021 ten hoogste in rekening mag brengen voor het uitvoeren van haar wettelijke taken.
2.De ACM komt tot de conclusie dat de door VEMW ingediende bezwaren ongegrond zijn. Ook na heroverweging acht de ACM de onderbouwing van de verhoging van de tarieven voor de eenmalige aansluitvergoeding meerlengte per meter >25 voor aansluitingen met een aansluitcapaciteit van 1.000 kVA tot en met 10.000 kVA toereikend. Van strijdigheid met het kostenveroorzakingsbeginsel als bedoeld in artikel 41b, eerste lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998 is niet gebleken.