Beleids-, taak- en werkgroepen

VEMW-leden ontwikkelen het VEMW-beleid. Zij doen dit in de zogenoemde Beleids- en Taakgroepen. Deze Beleids- en Taakgroepen zijn samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van VEMW-leden.

VEMW bewaakt de representatiegraad van deze samenstelling, faciliteert de bijeenkomsten en vergaderingen en levert de secretaris. De VEMW-leden leveren de praktijkkennis en -ervaring die nodig is voor een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt. VEMW biedt hierbij ondersteuning en draagt de standpunten uit naar de overheid, toezichthouders op de energie- en watersector en overige betrokken partijen.

Binnen deze overleggen hanteert VEMW een Compliance- en Anticurroptiebeleid.

Participeren in VEMW Beleids- en Taakgroepen

Wil je een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van de positie van de zakelijke energie- en watergebruiker? Wil je uit de eerste hand vernemen of en hoe overheidsbeleid van invloed is op de energie- en watervoorziening van jouw bedrijf? Wil je  als vertegenwoordiger van je bedrijf je stem laten horen en meebeslissen over VEMW-standpunten op energie- en watergebied én wil je tegelijkertijd je zakelijke netwerk uitbreiden? Participeer dan in één of meer van de VEMW Beleids- en/ of Taakgroepen? Door jouw bijdrage kunnen de belangen van de zakelijke gebruiker optimaal worden behartigd. Heb je belangstelling om deel uit te maken van één van de groepen die binnen VEMW actief zijn? Mail dan naar Thessa de Ridder (tr@vemw.nl).

VEMW heeft de volgende taakgroepen:

Taakgroep Elektriciteit

Doel: Nauwlettend volgen van (inter)nationale ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt en wet- en regelgeving die van invloed zijn voor u, de zakelijke elektriciteitsverbruiker.
Bespreken van deze ontwikkelingen, het initiëren van activiteiten en het VEMW-standpunt hier in bepalen.
Centraal hierin staat continu het bevorderen van een betrouwbare, doelmatige en marktconforme elektriciteitsvoorziening.
Voorzitter: Pepijn Pronk (Tata Steel)
Secretaris: Matthieu van den Beld (VEMW)
Vergaderfrequentie: vijf maal per jaar

Taakgroep Gassen

Doel: Nauwlettend volgen van (inter)nationale ontwikkelingen in de gas- en waterstofmarkt en wet- en regelgeving die van invloed zijn voor u, de zakelijke gasverbruiker. Bespreken van deze ontwikkelingen, initiëren van activiteiten en het VEMW-standpunt hierin bepalen. Centraal hierin staat continu het bevorderen van een betrouwbare, doelmatige en marktconforme gas- en waterstofvoorziening
Voorzitter: Robert Haffner (Air Liquide)
Secretaris: Paul Villalobos Valdivia (VEMW)
Vergaderfrequentie: zes maal per jaar

Taakgroep Energie en Klimaat

Doel: Nauwlettend volgen van (inter)nationale ontwikkelingen in ETS, klimaatbeleid, waaronder energie-efficiëntiemaatregelen, emissiereductie, inzet WKK, CO2-reductie en bewaking energie-efficiëntie en duurzame energie. Bespreken van deze ontwikkelingen en VEMW-standpunt hier in bepalen. Centraal hierin staat het bevorderen van uw positie als zakelijke van energiegebruikers in het licht van het klimaatbeleid: energiebesparing en emissiereductie (o.m. door inzet van WKK) en de inzet van duurzame energie. De taakgroep initieert en ondersteunt de belangenbehartiging van VEMW, gericht op de besluitvorming die rekening houdt met de belangen van zakelijke warmtegebruikers in Nederland (energie-intensieve industrie, overige industrie, gebouwde omgeving. Hierbij staat de vraag centraal op welke wijze hun warmtebehoefte gereduceerd en verduurzaamd (groen gas, warmtepompen, bodenwater- en zonne-energie) kan worden door een energievoorziening die betrouwbaar en betaalbaar is.
Voorzitter: Jaap Oldenziel (Air Liquide)
Secretaris: Jacques van de Worp (VEMW)
Vergaderfrequentie: tien á elf maal per jaar

Werkgroep Codes elektriciteit en gas

Doel: Voorbereiden en analyseren van, en reageren op, Nederlandse en Europese code- en andere regelgevingsvoorstellen.
Contactpersoon: Matthieu van den Beld (VEMW)
Vergaderfrequentie: wordt bepaald door lopende dossiers

Beleidsgroep Water

Doel: Versterken van de positie van zakelijke watergebruikers in Nederland. Volgen en bespreken van politieke, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen van belang voor de watervoorziening van uw bedrijf. Behandelen van uiteenlopende dossiers op het gebied van onder andere drinkwater, grondwater, afvalwater, koelwater en duurzaam watergebruik. Voorbereiden en vaststellen standpunten.
Bepalen van lobbystrategie.
Voorzitter: vacature
Secretaris: Roy Tummers (VEMW)
Vergaderfrequentie: vier maal per jaar

Taakgroep Waterkwaliteit

Doel: Volgen van (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit(sbeleid). Uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van stoffen, lozingseisen en vergunningen. Voorbereiden en vaststellen van standpunten. Bepalen van lobbystrategie. Europese en Nederlandse waterkwaliteitsbeleid in overeenstemming brengen met de eisen van de zakelijke watergebruiker
Voorzitter: Cees van Houwelingen (DOW Benelux)
Secretaris: Roy Tummers (VEMW)
Vergaderfrequentie: vier maal per jaar

Taakgroep Watertechnologie

Doel: optimaliseren van de voorwaarden voor de behandeling van industrieel afvalwater. Volgen en bespreken van beleidsmatige en technologische ontwikkelingen op het gebied van waterzuivering(sbeleid). Bepalen van de gevolgen van nieuwe waterregels voor de bedrijfsvoering. Uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van industriële (afval)waterbehandeling.
Voorzitter: Johan Raap (Coöperatie Koninklijke Cosun)
Secretaris: Roy Tummers (VEMW)
Vergaderfrequentie: drie maal per jaar