VEMW Wind Consortium

Hollandse kust west

Meer informatie

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Gasmarkt, kosten, gasvoorziening en maatregelen

Een prijs met economische gevolgen die we bereid moeten zijn te betalen voor veiligheid en vrijheid’, aldus premier Rutte in die periode

Lees meer informatie

Productie industrie begint af te vlakken

11 augustus 2022

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni volgens het CBS weliswaar 6,2 procent hoger dan in juni 2021, maar lager dan in voorgaande maanden. De productie van chemische producten (-1,6%), en rubber en kunststoffen (-4,4%) daalde. Mogelijk een keerpunt en voorbode voor een ernstiger economisch perspectief. Lees meer...

Droogte zet door; uitdagingen steeds groter

3 augustus 2022

De droogte zet deze week verder door. De neerslag die plaatselijk viel is niet genoeg om de wateraanvoer en het neerslagtekort significant te verbeteren. Lees meer...

Droogtemonitor: effecten droogte nemen toe, meer maatregelen genomen

21 juli 2022

De effecten van de droogte worden op steeds meer plekken merkbaar. De droogte blijft de komende weken aanhouden. Lees meer...

Meebuigen ACM met netbeheerder verzwakt aansluitrecht

20 juli 2022

De onafhankelijke toezichthouder ACM heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd waarmee de termijnen voor het verkrijgen van een aansluiting op het elektriciteitsnet zullen worden aangepast. De voorgenomen codewijziging betekent een afzwakking van de rechtspositie van aangeslotenen. Lees meer...

CE Delft identificeert knelpunten tarievensystematiek

15 juli 2022

Het onderzoeksbureau CE Delft heeft het rapport ‘Tariefstelsel energienetten en energietransitie’ gepubliceerd. Het onderzoek vergelijkt de tariefregulering voor warmte-, gas- en elektriciteitsnetten en analyseert of de huidige systematiek de energietransitie belemmert. CE Delft concludeert o.a. dat de huidige tarievensystematiek flexibilisering belemmert en dat tarieven primair niet geschikt zijn om congestie op te lossen. Lees meer...

Kanttekeningen VEMW bij randvoorwaardelijk geborgde gasvoorziening

14 juli 2022

GTS heeft onderzocht dat de komende winter in Nederland geen gastekort hoeft op te treden bij een mogelijk volledig wegvallen van Russisch gas in Europa gedurende een jaar. Een verplichte afschakeling van een groep grootverbruikers zou dan niet nodig zijn. Goed nieuws, zeker omdat een keten-effecten-onderzoek bevestigt dat zo’n afschakeling tot maatschappelijke en economische ontwrichtingen leidt, maar juist in de randvoorwaardelijkheid schuilt volgens VEMW het gevaar. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 2
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2022

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.