Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

Forse stijging investeringen in CO2-reductie

17 juli 2018

Nederlandse bedrijven hebben in 2017 voor bijna 3,4 mrd euro (+25 procent t.o.v. 2016) aan investeringen in groene technieken aangemeld voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met een fiscaal voordeel van 141 mln euro. Het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg in 2017 met 40 procent naar 13.430. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 dat de RVO heeft gepubliceerd. Lees meer...

Kabinet stelt €12 mln beschikbaar voor CCS/CCU stimulering

16 juli 2018

Het Kabinet stelt € 12 mln uit de zgn. Klimaatenvelop 2018 beschikbaar voor CC(U)S pilots en haalbaarheidsstudies om startprojecten te stimuleren. Deze projecten moeten meer zicht geven op de werkelijke kosten, die per project zeer kunnen verschillen door uiteenlopende variabelen, zoals de afvanglocatie, het volume en de concentratie van de afgevangen CO2 en het te vormen aansprakelijkheidsregime. Dat meldt minister Wiebes (EZK) de Tweede Kamer als reactie op een CCS-notitie en twee –onderzoeken, waaronder de CCS Routekaart. Lees meer...

VEMW verheugd over nieuw voorstel spanningsdips

13 juli 2018

Toezichthouder ACM heeft een codewijzigingsvoorstel ‘Spanningsdips (E)HS en MS netten’ gepubliceerd met nieuwe criteria en een nalevingsverplichting voor spanningsdips, nu ook naast hoogspannings- ((E)HS) voor middenspanningsnetten (MS). VEMW is verheugd over deze uitbreiding en het verplichtender karakter. Lees meer...

Pilotproject ‘Bezien vergunning’: bedrijven en overheid trappen af bij VEMW

12 juli 2018

Zo’n 40 bedrijven met een watervergunning en diverse vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS) hebben op 10 juli bij een door VEMW georganiseerde informatiebijeenkomst vernomen wat hun de komende tijd staat te wachten. In de tweede helft van 2018 gaat RWS namelijk onderzoek doen naar de vergunning van in totaal 70 bedrijven. Rijkswaterstaat wil weten of en in hoeverre de vergunningen nog actueel zijn. Lees meer...

VEMW verheugd over resultaat eerste fase Klimaatakkoord

10 juli 2018

Vandaag is een voorstel gepresenteerd voor de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord in Nederland. Dit voorstel is tot stand gekomen door overleg tussen de overheid en een brede maatschappelijke vertegenwoordiging van partijen aan verschillende sectortafels ( industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en elektriciteit). VEMW heeft actief bijgedragen aan de industrietafel en de elektriciteitstafel en is verheugd over het door alle partijen overeengekomen resultaat. Hiermee is de eerste stap gezet op weg naar een Klimaatakkoord dat het kabinet eind dit jaar wil afsluiten en dat de mogelijkheid biedt voor de industrie en andere energie-gebruikende sectoren om forse stappen te zetten in de transitie naar een duurzame samenleving. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.