Elektrificatie van de energiebehoefte

Samenwerking in de keten nodig om kansen te verzilveren

Meld u aan

VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren! De Benchmark is nu ook in het Engels beschikbaar. 

Deadline deelname: 15 mei 2022.

Appels met appels vergelijken!

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Het Nationale Watersymposium

Wat zijn de uitdagingen voor waterbeheerders en watergebruiker anno 2022? 

Save the date | 30 juni

Effecten zeer droog voorjaar steeds zichtbaarder

11 mei 2022

Het is droog in Nederland. Waterschappen en Rijkswaterstaat houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen maatregelen waar nodig. Zo wordt in veel gebieden extra water vastgehouden en worden waterpeilen verhoogd. In het zuiden van het land zijn diverse onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van kracht. Dit is te lezen in de geactualiseerde Droogtemonitor van 10 mei jl. De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland met bijdragen van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin. Lees meer...

HyNetherlands ontwikkelt duurzame waterstof waardeketen

10 mei 2022

Energiebedrijf Engie, Methanolproducent OCI (BioMCN) en afvalverwerker EEW gaan in het ‘HyNetherlands’ project (HyNL) samenwerken voor de ontwikkeling van een grootschalige waardeketen op basis van waterstof in Noordoost-Groningen. Lees meer...

ACM: verscherpte veiligheidseisen gelden voor alle laagspanningsnetten

9 mei 2022

Regionale elektriciteitsnetbeheerders moeten ervoor zorgen dat alle laagspanningsnetten binnen vijf jaar voldoen aan de verscherpte minimale veiligheidseisen. Toezichthouder ACM) had de veiligheidseisen voor nieuwe laagspanningsnetten in 2018 al aangescherpt, maar nog niet voor netten die vóór die tijd waren ontworpen. Met een wijziging van de Netcode Elektriciteit wordt dit gecorrigeerd. Lees meer...

ACM: aangeslotene heeft recht op transport in lijn met gecontracteerd en beschikbaar vermogen

6 mei 2022

ACM heeft een besluit genomen over een geschil tussen een aangeslotene en regionale elektriciteitsnetbeheerder Enexis. Het geschil betreft het opnemen van een use-it-or-lose-it-clausule bij het toekennen van elektriciteit transportcapaciteit door Enexis en de verplichting van Enexis om het juridisch eigendom van de aansluiting aan Enexis over te dragen. Volgens ACM zijn beide klachten gegrond. Lees meer...

Hynetwork Services start consultatie transport- en aansluitvoorwaarden waterstof

4 mei 2022

Hynetwork Services is een consultatie gestart om te komen tot een marktconform contractueel kader voor waterstoftransport en de verbindingen met het transportsysteem. Met een set van algemene voorwaarden van de vervoersovereenkomst, en het invoeren en afsluiten van een aansluitovereenkomst. De consultatie loopt tot maandag 16 mei 2022. De beoogde set aan voorwaarden moet Q3-2022 definitief zijn. Lees meer...

Het risicoparaatheidsplan elektriciteit laat de rol van de energiegebruiker onderbelicht

28 april 2022

Het Risk Preparedness Plan Elektriciteit presenteert de grootste risico’s op een elektriciteitscrisis en benoemd de governance structuur ten tijde van een crisis zonder de rol van de energieverbruiker goed te belichten. Lees meer...

lid-icon VEMW sponsort Studio Energie

Sinds enkele jaren maakt Remco de Boer, de podcast Studio Energie. VEMW is sinds kort sponsor van deze in brede kring gewaardeerde en gerespecteerde podcast. Zo willen we bijdragen aan goede en evenwichtige berichtgeving over de energie- en klimaattransitie en onze naamsbekendheid vergroten. Luister hier alle afleveringen.


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 1 2022

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2022

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.