Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

VEMW verheugd over nieuw voorstel spanningsdips

13 juli 2018

Toezichthouder ACM heeft een codewijzigingsvoorstel ‘Spanningsdips (E)HS en MS netten’ gepubliceerd met nieuwe criteria en een nalevingsverplichting voor spanningsdips, nu ook naast hoogspannings- ((E)HS) voor middenspanningsnetten (MS). VEMW is verheugd over deze uitbreiding en het verplichtender karakter. Lees meer...

Pilotproject ‘Bezien vergunning’: bedrijven en overheid trappen af bij VEMW

12 juli 2018

Zo’n 40 bedrijven met een watervergunning en diverse vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS) hebben op 10 juli bij een door VEMW georganiseerde informatiebijeenkomst vernomen wat hun de komende tijd staat te wachten. In de tweede helft van 2018 gaat RWS namelijk onderzoek doen naar de vergunning van in totaal 70 bedrijven. Rijkswaterstaat wil weten of en in hoeverre de vergunningen nog actueel zijn. Lees meer...

VEMW verheugd over resultaat eerste fase Klimaatakkoord

10 juli 2018

Vandaag is een voorstel gepresenteerd voor de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord in Nederland. Dit voorstel is tot stand gekomen door overleg tussen de overheid en een brede maatschappelijke vertegenwoordiging van partijen aan verschillende sectortafels ( industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en elektriciteit). VEMW heeft actief bijgedragen aan de industrietafel en de elektriciteitstafel en is verheugd over het door alle partijen overeengekomen resultaat. Hiermee is de eerste stap gezet op weg naar een Klimaatakkoord dat het kabinet eind dit jaar wil afsluiten en dat de mogelijkheid biedt voor de industrie en andere energie-gebruikende sectoren om forse stappen te zetten in de transitie naar een duurzame samenleving. Lees meer...

VEMW: Voorstel waterschappen voor aanpassing belastingstelsel vooral gemiste kans

5 juli 2018

Het bestuur van de Unie van Waterschappen heeft voorstellen gepresenteerd voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Deze zijn van belang voor waterafhankelijke bedrijven. Lees meer...

Industriewater Eerbeek zet volgende stap in hergebruik proceswater

3 juli 2018

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij Industriewater Eerbeek de starthandeling verricht van het project ‘Duurzaam water Eerbeek’. Met dit project wordt afvalwater van drie lokale papierfabrieken zonder chemicaliën gezuiverd, en kan het anaeroob gezuiverde afvalwater deels opnieuw als proceswater ingezet worden. Met een aantal belangrijke besparingen op grondwater, aardgas, chemicaliën en CO2-emissies. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.