Van energietransitie naar industrie-transitie

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Lees meer

Visie op Flexibiliteit

VEMW Visie op Flexibiliteit positief ontvangen

Download het position paper

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Clean Energy Package EU

Schone en betaalbare energie voor heel Europa?

Lees meer

Nieuwe LNG terminal Duitsland stap in diversificatie gas?

13 juli 2017

Gasunie, Vopak en Oiltanking hebben plannen om een nieuwe LNG-terminal te bouwen in Hamburg en voeren daarvoor een haalbaarheidsonderzoek uit. De Europese Commissie heeft de bedrijven goedkeuring gegeven om een joint venture te vormen voor het opzetten en beheren van een LNG-terminal. Gasunie en Vopak hebben in 2012 Gate-terminal gerealiseerd in Rotterdam. Een nieuwe terminal kan een bijdrage leveren aan de diversificatie van het gasaanbod. Vraag is of er voldoende commitment van marktpartijen zal zijn om de noodzakelijke investering te doen. Lees meer...

Nederlandse invulling Parijsakkoord begint vorm te krijgen

11 juli 2017

Een sterke industrie in Nederland die verduurzaamd is, kansen voor een nieuwe waardeontwikkeling heeft gegrepen en gebruik maakt van concurrerend geprijsde hernieuwbare elektriciteit, met een lage CO2-uitstoot. Dat is de uitdaging die de industrie zich stelt in het Transitiepad Hoge Temperatuur warmte 2050 vanuit een sleutelrol in een transitie naar een koolstofarme energievoorziening (THT2050). VEMW levert daaraan pro-actieve bijdragen. Met de invulling van nog vier andere transitiepaden begint de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord van Parijs vorm te krijgen. Lees meer...

Minister pakt opkomende stoffen aan door betere uitvoering waterkwaliteitsbeleid

11 juli 2017

Opkomende stoffen worden aangepakt door verbetering van de uitvoering van de vergunningverlening, door gerichtere en ‘risicogebaseerde’ monitoring én via onderzoek naar stoffen die een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening. Dit staat in een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Aanleiding voor de ‘structurele aanpak van opkomende stoffen’ waren incidentele lozingen van stoffen zoals pyrazool, en recentelijk PFOA en GenX. Dit worden ook wel opkomende stoffen genoemd ofwel stoffen die niet (wettelijk) genormeerd zijn en waarvan de schadelijkheid nog niet is vastgesteld. Bij de genoemde casussen was er veel onduidelijkheid, onder andere over de wijze waarop drinkwaterbelangen worden meegenomen bij de vergunningverlening en over de bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheden. Lees meer...

Prijsstrategie gericht op korte termijnmarkt loont

6 juli 2017

VEMW heeft de resultaten van haar achtste benchmark Energie-inkoop deze week beschikbaar gesteld aan de 250 deelnemende leden uit de industrie en zakelijke gebouwde omgeving. Het inmiddels gevestigde instrument is dit jaar ingrijpend geoptimaliseerd m.b.t. de klantvriendelijkheid, dataveiligheid en on-line toegankelijkheid. De belangrijkste conclusies: een inkoopstrategie gericht op korte termijn producten blijkt lonend, het zelfstandig inkopen leidt tot lagere kosten dan via een collectief en het aandeel groene stroom en gas groeit gestaag met binnenlands additioneel vermogen. Lees meer...

Minister stelt maximale concentratie pyrazool in drinkwater vast

6 juli 2017

Drinkwater en water dat wordt ingenomen voor de productie van drinkwater mag maximaal 3 microgram per liter pyrazool bevatten. Dit heeft de minister van Infrastructuur & Milieu besloten op basis van onderzoek door RIVM en na overleg met diverse stakeholders. Het besluit is op 5 juli jl. naar VEMW gecommuniceerd. De waarde is aanzienlijk lager dan de tijdelijke waarde van 15 microgram per liter die op 27 augustus 2015 werd vastgesteld naar aanleiding van langdurig verhoogde concentraties van pyrazool in de Maas in de zomer van 2015. Dit werd veroorzaakt door een niet goed functionerende zuivering. Lees meer...

lid-icon Uniek plan voor 95 procent CO2-reductie industrie

Het rapport kunt u desgewenst opvragen bij VEMW, Thessa de Ridder (desk@vemw.nl)

lid-icon VEMW Inzicht

Inzicht 2, 2017

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2017

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.