Start VEMW Wind Consortium

Hollandse Kust West

Meer informatie

Inspiratietour op 14 december: toepassing van industriële warmtepompen

Meer informatie

De ontwikkeling van de gasmarkt tussen 2000 en 2030

Lees hier het hele artikel

‘Nederland heeft kernenergie nooit echt omarmd’

Lees hier het artikel

TenneT tarieven stijgen 9 – 15 procent in 2022

2 december 2021

De ACM heeft het tarievenbesluit voor TenneT gepubliceerd. Voor het tarievenbesluit heeft de ACM de maximale toegestane inkomsten van TenneT vastgesteld op ruim 849 miljoen euro. Vergeleken met 2021 stijgen de tarieven met gemiddeld 15 procent op het hoogspanningsnet (HS) en met gemiddeld 9 procent op het extrahoogspanningsnet (EHS). ACM wijkt hiermee noodgedwongen af van een eerder gegeven alternatief. Lees meer...

Uitspraak Europees Hof versterkt rol toezichthouder

1 december 2021

Op 2 september 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uitspraak gedaan in een inbreukprocedure door de Europese Commissie tegen lidstaat Duitsland. De uitspraak bevestigt de onafhankelijkheid van toezichthouders en perkt de zeggenschap van beleidsmakers af. De ACM licht toe op welke wijze zij gehoor gaat geven aan de uitspraak en voor welke concrete onderwerpen deze gevolgen zal hebben. Volgens VEMW is het ook in het belang van aangeslotenen dat de onafhankelijke toezichthouder ongehinderd haar taken kan uitvoeren. Lees meer...

Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

30 november 2021

Het gebrek aan netcapaciteit is de grootste uitdaging voor het slagen van de energietransitie. De netbeheerders hebben de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. Niet alleen kan veel nieuwe duurzame productie niet worden getransporteerd, ook is aansluiting van nieuwe verbruikers of toename van bestaand elektriciteitsverbruik in grote delen van het net problematisch. De concept investeringsplannen van netbeheerders voor 2022-2031 zijn dus van cruciaal belang; zij moeten laten zien wat nodig is om deze achterstanden in te halen en de verdere groei van duurzame productie en elektrificatie mogelijk te maken. Lees meer...

Deadline boeken gastransportcapaciteit 2022 voor direct aangeslotenen nadert

26 november 2021

GTS roept direct aangeslotenen op om vóór 1 december a.s. de exitcapaciteit op hun aansluiting op het landelijke gastransportnet te boeken om het recht op de aangehouden capaciteit voor 2022 niet te verliezen. Lees meer...

Elektrische boiler in industrie biedt operationele flexibiliteit en netwerkstabiliteit

24 november 2021

De eerste toepassingen van elektrische boilers (e-boilers) in de industrie laten een potentieel zien om warmte en stoom te produceren met lagere CO2-emissies, lagere operationele energiekosten en een grotere operationele flexibiliteit, die ook nog eens bijdraagt aan de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening. De ervaringen tonen óók de noodzaak aan om voortvarend de netwerk-tariefstructuur en de ondersteuning van de onrendabele top (ORT) aan te passen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de eerste Inspiratietour van dit seizoen, wederom georganiseerd door RVO, VEMW en NVDE, met bijdragen van energiebedrijf Eneco, kartonproducent DJP De Hoop en aardappelverwerker Avebe. In het volgende webinar op 14 december staat de industriële warmtepomp centraal. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 3
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3 2021

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2021

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.