Eurocommissaris Frans Timmermans over zijn Green Deal

Lees meer

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Minister Eric Wiebes EZK

‘Rijk moet een actieve rol spelen om de transitie te kunnen realiseren’


Lees meer

Legionella in AWZI

Bedrijven en overheden moeten gedegen kennisbasis opbouwen

Lees verder

KPN verder in ontwikkeling opslag groene stroom van telefooncentrales

23 september 2020

KPN is in samenwerking met diverse bedrijven in de energiesector dit voorjaar gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van groene energieopslag in back-up batterijen van telefooncentrales. Inmiddels is duidelijk dat er mogelijkheden zijn om de batterijen flexibel in te zetten zonder de back-op functie in gevaar te brengen. Uit een vervolgonderzoek moet duidelijk worden hoe KPN op een betaalbare manier op basis van algoritmes op de wisselende omstandigheden m.b.t. het aanbod van groene stroom kan inspelen en het gebruik van grijze elektriciteit kan terugdringen. Lees meer...

Gaswinning Groningenveld daalt sneller dan voorzien

22 september 2020

De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 8,1 mrd m3, 1,2 mrd m3 minder dan in juni was voorzien, en beduidend onder het basispad (13,6 mrd m3) en het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geadviseerde en veilig geachte niveau van 12 mrd m3. Dat staat in een Kamerbrief van minister Wiebes (EZK) over het zogenaamde Vaststellingsbesluit. Het is voor het eerst sinds eind jaren ’60 dat er minder dan 10 mrd m3 wordt gewonnen in Groningen. Lees meer...

Voorlopige fiscale maatregelen ODE gepubliceerd

21 september 2020

Op Prinsjesdag (15 september 2020) is het Belastingplan 2021 gepresenteerd. De regering heeft verschillende fiscale maatregelen gelieerd aan energie- en klimaatbeleid aangekondigd voor komend jaar: de CO2-heffing, budgettering van de nieuwe subsidieregeling SDE++, en de nieuwe tarieven voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) heffing. De aangekondigde ODE-tarieven kunnen tot een flinke lastenverzwaring leiden voor verschillende industriesectoren. Lees meer...

Drinkwatersector vraagt meer ambitie voor duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening

18 september 2020

Het veiligstellen van de drinkwatervoorziening in de toekomst vraagt om meer ambitie dan het kabinet tijdens Prinsjesdag etaleerde. Dat laat brancheorganisatie Vewin weten in haar reactie op de Prinsjesdagplannen. Lees meer...

VEMW: aanscherping CO2-reductiedoelen vragen om flankerend beleid

16 september 2020

De Nederlandse regering heeft op Prinsjesdag haar wetsvoorstel kenbaar gemaakt voor de introductie van een CO2-heffing voor de industrie die deelneemt aan het EU-ETS. De Europese Commissie wil de centrale EU broeikasgasemissiereductie doelstelling voor 2030 aanscherpen van 40 procent tot ten minste 55 procent. VEMW kan die ambities steunen waar die niet eenzijdig gericht zijn op de doelstelling maar ook op de verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht van de industrie Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 2
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden  en verschijnt ieder kwartaal.
Bekijk de E&W Update hier...

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2 2020

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2020

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.