Energieagenda 2050


Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

Tarieven 2017

Overzicht van de tarieven voor gas, elektriciteit en water voor 2017

Lees meer

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Winterpakket EU

Schone en betaalbare energie voor heel Europa?

Lees meer

Hogere energierekening door uitbreiding taken netbeheerders

16 januari 2017

Wanneer het takenpakket van netwerkbedrijven als Alliander, Stedin en Enexis niet helder afgebakend wordt, kan dat leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen voor energiegebruikers. Die zorg uiten VEMW en de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer, die morgen spreekt met partijen uit de energiesector over de rol van netwerkbedrijven in het kader van het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Wet VET). Vertegenwoordigers van consumenten zijn daarbij niet uitgenodigd. Lees meer...

Watertarieven 2017: prijsontwikkeling laat wisselend beeld zien

12 januari 2017

In de tarieven voor afvalwaterzuivering zien we kleine stijgingen. De tariefstijging blijft beperkt tot gemiddeld 0,40%, maar bij acht waterschappen is de tariefstijging groter dan de inflatie. Wat betreft drinkwater blijven de tarieven gemiddeld nagenoeg gelijk. Dat geldt ook voor het grondwatertarief, hoewel in de provincie Friesland een forse stijging plaatsvindt. Lees meer...

Plafond gaswinning Groningen blijft 24 mrd m3

5 januari 2017

De gaswinning in Groningen hoeft in afwachting van een definitieve uitspraak niet verder teruggebracht te worden dan 24 mrd m3, zijnde het winningsplafond uit het gasbesluit dat het kabinet september 2016 genomen heeft. Dat is de uitspraak van de Raad van State na afweging van alle betrokken belangen. Lees meer...

Industrie moet zicht geven op 9 PJ extra energiebesparing

4 januari 2017

De vijf centrale doelen van het Energieakkoord voor Duurzame Groei (2013-2023) zijn binnen bereik. Op het punt van energiebesparing blijven er zorgen. Indien de doelstelling van 9 PJ aanvullende besparing in 2017 niet alsnog in zicht komt, zal een verplichte energiebesparing voor de energie-intensieve industrie ingevoerd worden per 1 januari 2018. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage 2016 die 23 december jl. door de Borgingscommissie Energieakkoord is gepubliceerd. Lees meer...

Fiscale verruiming investeringsaftrek voor energiebesparing

3 januari 2017

Ook in 2017 kunnen bedrijven en instellingen weer gebruik maken van de succesvolle fiscale regelingen gericht op energiebesparing en milieumaatregelen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) ondersteunt investeringen in energiezuinige technieken. Het EIA budget is van 161 naar 166 mln euro verhoogd. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt ongewijzigd 97 mln euro en voor de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 40 mln euro. Lees meer...

lid-icon Word lid!

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen. Word VEMW-lid! Het lidmaatschap van VEMW biedt u veel voordelen!

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4, december 2016

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2017

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.