Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Tarieven 2019

Op welke veranderingen in energienettarieven, watertarieven en de Energiebelasting, en ODE-heffing kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

VEMW: congestiemanagement moet altijd tijdelijk en doelmatig zijn

24 mei 2019

Liander en Enexis hebben voor een aantal netgebieden bij toezichthouder ACM een “vooraankondiging” gedaan voor congestiemanagement. Dat is een verplichte melding die een netbeheerder moet doen bij toezichthouder ACM als in een gebied sprake is van te verwachten congestie in het net. Lees meer...

Netbeheerder Liander staakt aantal precario procedures

23 mei 2019

Regionale netbeheerder Liander staakt een twintigtal geschillen met gemeenten over de precario heffing. Aanleiding: een uitspraak van de Hoge Raad die een eerdere uitspraak van het Gerechtshof in stand houdt. De totale kosten die Liander via nettarieven in rekening brengt bij haar klanten bedragen circa 150 miljoen euro. Lees meer...

Duidelijkheid verantwoordelijkheid energiebesparing utiliteitsbouw

22 mei 2019

Voor eigenaren en gebruikers van kantoren en winkels is er een praktisch memo opgesteld over wie verantwoordelijk is voor energiebesparing. De memo ‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’ is ook toepasbaar voor andere sectoren in de gebouwde omgeving. Afhankelijk van het energieverbruik en de bedrijfsomvang per vestiging moeten bedrijven en instellingen voor 1 juli resp. 1 december 2019 aan hun informatieverplichtingen m.b.t. energiebesparingsmaatregelen voldoen. Lees meer...

Aanscherping voorschriften emissies grote stookinstallaties

20 mei 2019

Op 14 juni 2019 treedt een gewijzigd Activiteitenbesluit Milieubeheer in werking. Daarin worden de voorschriften voor emissies van grote stookinstallaties (≥ 50 MW) aangescherpt, in lijn met het Europese Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van de best beschikbare technieken, op grond van Richtlijn 2010/75/EU voor industriële emissies. De voorschriften gelden voor grootschalige energieopwekking en afval- en procesgasverbranding in energiecentrales, de staalindustrie en de chemie. Lees meer...

Gastransport tarieven 2020 stijgen met 8,6 procent

17 mei 2019

ACM heeft een besluit genomen over de tarieven die GTS in 2020 in rekening mag brengen bij de gasnetgebruikers. De transporttarieven stijgen in 2020 met gemiddeld 8,6 procent. Daarnaast zijn er forse verschuivingen van tarieven als gevolg van nieuwe Europese regulering (NC TAR). Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden (log eerst in), over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 1, 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.