De ontwikkeling van de gasmarkt tussen 2000 en 2030

Lees hier het hele artikel

‘Nederland heeft kernenergie nooit echt omarmd’

Lees hier het artikel

Voor wie is Zó werkt energie in Nederland?

Bestellen en online visualisaties

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Garanties van oorsprong groen gas opgenomen in EU-ETS

15 oktober 2021

Vanaf 1 januari 2022 kunnen bedrijven binnen het Europese Emissiehandelssysteem (EU-ETS) Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor gecertificeerd groen gas gebruiken. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit NEa, die op dit moment bezig is met de implementatie van deze optie. Lees meer...

Belang consument gaat vóór het belang van de overheid in energietransitie

14 oktober 2021

Het Europese Hof van Justitie (EHJ) stelt het belang van de consument centraal in besluitvorming. Een belang dat gaat vóór het overheidsbelang. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof in een zaak tussen de Europese Commissie en Duitsland. Volgens VEMW wordt, zoals vandaag opgetekend in De Telegraaf, met de uitspraak de rechtsbescherming van consumenten geborgd en de energietransitie in Nederland een stuk transparanter en voorspelbaarder. Lees meer...

Groot elektrificatie potentieel industrie vraagt om stappen van overheid en netbeheerders

14 oktober 2021

Vandaag is de ‘Routekaart elektrificatie’ aangeboden aan Directeur Generaal Gaastra. De routekaart is ontwikkeld op verzoek van de werkgroep Power-to-Industry in opdracht van de uitvoeringstafels Industrie en Elektriciteit van het Klimaatakkoord. De routekaart beschrijft het technisch duurzame elektrificatie potentieel voor de industrie voor directe (elektronen) en indirecte (waterstof) toepassing. VEMW was als vertegenwoordiger van de industrie betrokken bij het opstellen van de routekaart. Lees meer...

Gasmarkt in ‘perfect storm’ terechtgekomen

8 oktober 2021

De internationale gasmarkt is in een ‘perfect storm’ terechtgekomen door drie ontwikkelingen die elkaar versterken: de Covid-19 pandemie, de toenemende weersafhankelijkheid van de energievoorziening en gewijzigde internationale verhoudingen. Dat is de conclusie die VEMW trekt uit onder meer de analyse van het Internationaal Energy Agency (IEA) en een rondje langs stakeholders. Lees meer...

Krappe gasmarkt met historisch hoge prijzen ook voor deskundigen verrassing

7 oktober 2021

De historisch hoge gasprijzen op de Nederlandse en Europese gasmarkt - inmiddels boven de 120 euro/MWh op de spotmarkt - verrassen niet alleen de gasverbruikers maar ook de deskundigen. De krappe markt wordt veroorzaakt door een complex aan factoren, waaronder de onzekerheden als gevolg van Covid en een sterk aangetrokken economie de laatste maanden, een lange winter en een droog voorjaar in 2021, onderhoud aan gasinstallaties in Noorwegen en Rusland, de ingezette energietransitie en vertroebelde geopolitieke verhoudingen. Er wordt een ontspanning van de gasvraag verwacht na de winter, maar de volatiliteit zal structureel zijn. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een bijeenkomst met gasdeskundigen van het International Energy Agency (IEA), georganiseerd door het Clingendael International Energy Programme (CIEP). Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 3
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3 2021

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2021

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.