Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Rijkswaterstaat neemt lozingsvergunningen onder de loep

23 mei 2018

Binnenkort start Rijkswaterstaat (RWS) met het screenen van de watervergunning van 70 bedrijven. RWS toetst of de vergunningen nog voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. De 70 geselecteerde bedrijven zijn geselecteerd voor een pilotproject. Uiteindelijk worden alle vergunningen die bij RWS in beheer zijn getoetst. Dit betreft ongeveer 800 bedrijven. Lees meer...

Kabinet besluit eenzijdig tot verbod kolencentrales

23 mei 2018

Het Kabinet heeft een wetsvoorstel voor het ‘verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie’ in Nederland ter consultatie voorgelegd aan de markt. Volgens het voorstel geldt het verbod voor de twee oudste kolencentrales voor 2025, en de drie nieuwste voor 2030. In het regeerakkoord was nog sprake van afspraken met de sector over het tijdpad van sluiting van de kolencentrales in een te sluiten klimaat- en energieakkoord, maar kennelijk is dat overleg zonder resultaat gebleven. Lees meer...

Industrie heeft kader nodig voor uitfasering Groningengas

18 mei 2018

Bedrijven die laagcalorisch gas gebruiken van Groningenkwaliteit hebben een algemeen, faciliterend kader nodig om dat gebruik uit te faseren en zo een bijdrage te leveren aan de problematiek in Groningen. Zonder kader zal er weerstand tegen de uitfasering ontstaan en vertraging, onder meer door procedures over voorwaarden en verantwoordelijkheden. VEMW heeft zich tijdens een Ronde Tafelgesprek in de Tweede Kamer aangeboden als partner en broker voor het ontwikkelen van een uitfaseringskader voor de industrie. Lees meer...

Competitieve industrie nodig voor investeringen in transitie

17 mei 2018

De Europese energie-intensieve industrie moet competitief kunnen opereren om te kunnen innoveren en te investeren in verduurzaming. In Europa en Nederland. Daarvoor is een ondersteunend instrumentarium nodig met een afstemming tussen het beleid voor klimaat, energie en industrie. Dat was de belangrijkste boodschap tijdens het Energy Forum van IFIEC, de Europese zusterorganisatie van VEMW, in Brussel. Lees meer...

Europese Commissie wil economie baanbrekende impuls geven

16 mei 2018

Met de oprichting van een Europese raad voor innovaties wil de Europese Commissie de Europese economie een impuls geven. Voor de industrie zijn vooral de inzet op circulariteit en kunstmatige intelligentie van belang. Een programma met 100 mrd euro moet de impuls genereren. Met deze boodschap sprak de vice-commissaris Jyrki Katainen gisteren IFIEC Europe toe, de Europese zusterorganisatie van VEMW, in opmaat naar het jaarlijkse Energy Forum. Lees meer...

lid-icon VEMW zoekt Beleidsadviseur Energie!

Ambieer je een functie op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid? Wil je een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie en aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening voor zakelijke consumenten? Wil je werkzaam zijn in een klein team van enthousiaste professionals? Voel je je thuis in zowel een nationale als internationale omgeving? Heb je affiniteit met vraagstukken, die zowel economische, juridische, als technische aspecten bevatten? Kom dan werken als Beleidsadviseur Energie.

Kijk op LinkedIn voor meer informatie.

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 1, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.