Van energietransitie naar industrie-transitie

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Clean Energy Package EU

Schone en betaalbare energie voor heel Europa?

Lees meer

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

VEMW: emissiereductiecijfers industrie vertellen maar halve verhaal

18 september 2017

De energie-intensieve industrie in Nederland stoot sinds het begin van het Europese emissiehandelssysteem in 2005 zo’n 4 procent minder broeikasgas uit. Dat meldde de Volkskrant afgelopen vrijdag. Volgens VEMW is dit slechts de helft van het verhaal. In diezelfde periode is de productie van de industrie fors gegroeid, waardoor per saldo de industrie doelmatiger is geworden. En we kunnen er niet omheen dat om een trendbreuk in de emissies te bereiken forse investeringen nodig zijn. Dat laat een VEMW plan, gebaseerd op een studie van adviesbureau McKinsey, zien. Lees meer...

Netwerkbedrijven onderzoeken ontwikkeling offshore energiesysteem

14 september 2017

De netwerkbedrijven Gasunie (gas), TenneT (elektriciteit) en Energinet.dk (elektriciteit en gas) bundelen hun krachten voor onderzoek naar de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Doel is de realisatie van een ‘North Sea Wind Power Hub’ in de periode 2030 2050. Van het in de EU te realiseren offshore-windenergievermogen (230 GW) moet maar liefst 180 GW in de Noordzee geplaatst worden. De hub zou 100 GW moeten aansluiten. VEMW heeft recent besloten een interne werkgroep waterstof te starten om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden, wenselijkheid en uitdagingen van waterstof in de verduurzaming van de energievoorziening. Lees meer...

ACM bevestigt zorgen VEMW in geschilbesluit over N-1

11 september 2017

Uit aanvullend onderzoek naar de stroomstoring in Diemen in 2015 blijkt dat dat landelijk netbeheerder TenneT niet aan de wettelijke ontwerpcriteria voor hoogspanningsnetten voldoet. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een geschil dat VEMW-lid Tata Steel bij de ACM heeft aangebracht. VEMW heeft meerdere malen haar zorgen uitgesproken over de onjuiste toepassing van wettelijke bepalingen omtrent de zogenaamde ‘enkelvoudige storingsreserve’. VEMW is dan ook verheugd dat de ACM de zorgen van VEMW bevestigt en pleit voor een oplossing die de zorgen van zowel gebruikers als TenneT wegneemt. Lees meer...

VEMW: tarievenvoorstel gastransport onacceptabel

7 september 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft 6 september het tarievenvoorstel van Gasunie Transportservices (GTS) voor 2018 gepubliceerd. Dat voorstel bevat de tarieven die de landelijk gasnetbeheerder in 2018 in rekening wil brengen voor gastransport, aansluiting, balancering en kwaliteitsconversie. Opvallend is de voorgestelde stijging van de belangrijkste tarieven (transport en aansluiting) met 4 procent t.o.v. geheel 2017. VEMW vindt het onacceptabel dat deze voorgestelde stijging van tarieven niet herleidbaarheid is naar de onderliggende ontwikkelingen en toegestane kosten. VEMW zal hier verder op ingaan in haar zienswijze aan de ACM. Lees meer...

ACM past beleidsregel bijzondere investeringen aan

5 september 2017

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat de bestaande beleidsregel om bepaalde investeringen van netbeheerders te beoordelen op doelmatigheid op een aantal punten herzien. Aanleiding is de nieuwe beleidsregel voor investeringen van de netbeheerder van het net op zee, TenneT. ACM stelt representatieve organisaties in de gelegenheid een zienswijze te geven op de gewijzigde beleidsregel. VEMW zal van deze gelegenheid gebruik maken na bestudering van het document. Lees meer...

lid-icon Uniek plan voor 95 procent CO2-reductie industrie

Het rapport kunt u desgewenst opvragen bij VEMW, Thessa de Ridder (desk@vemw.nl)

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3, 2017

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2017

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.