Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Tarieven 2019

Op welke veranderingen in energienettarieven, watertarieven en de Energiebelasting, en ODE-heffing kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie opengesteld.

1 augustus 2019

Vandaag is de subsidiemodule Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie opengesteld. De regeling richt zich op het bereiken van de CO2-reductiedoelstelling van 25 procent in 2020 t.o.v. 1990, en biedt investeringssteun voor technieken met terugverdientijden van meer dan 5 jaar zonder subsidie. De regeling is opengesteld van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op 28 mln euro. Lees meer...

Markconsultatie nieuwe subsidieregeling SDE++ voor CO₂-reductie geopend

29 juli 2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft van 26 juli tot 27 augustus een marktconsultatie geopend voor CO₂-reducerende technologieën als nieuwe categorieën in de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++). De bestaande subsidieregeling voor productie van duurzame energie, de SDE+, is uitgebreid naar verschillende CO₂-reducerende technologieën, waaronder CCS, groene waterstofproductie, elektrische boilers, benutting van restwarmte en warmtepompen. Lees meer...

Vertraging netwerkmodel leidt tot vertraging marktkoppeling

23 juli 2019

Flow-based’ is een methode om elektriciteitsmarkten op landsgrenzen te koppelen. Deze methode moet TenneT ook toepassen op de intraday-markt. TenneT verzoekt wederom uitstel. Lees meer...

Bijna 100 procent biomassa voor energie uit reststromen

15 juli 2019

De houtachtige biomassa die in Nederland wordt ingezet voor de energieproductie bestaat voor bijna 100 procent uit afval- en reststromen. In 2018 werd 1,65 mln ton biomassa ingezet voor de productie van warmte, proceswarmte en elektriciteit. In totaal vermindert bio-energie de CO2-emissies in Nederland met ruim 6 Mton; 42 procent van alle vermeden emissies door hernieuwbare energie. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Platform Bio-energie (PBE) in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer...

Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

11 juli 2019

Het ministerie van EZK heeft het tweede deel van de wind-op-zee concessie Hollandse Kust (zuid) gegund aan Vattenfall. Op de kavels III en IV van dit gebied moet in 2023 zo’n 760 MW aan windvermogen subsidieloos opgeleverd worden. Vattenfall kreeg in 2018 via dochterbedrijf Chinook ook de vergunning om de eerste twee kavels (I en II) van Hollandse Kust (zuid) te exploiteren. De schaalvergroting bevordert kosten doelmatigheid en de mogelijkheid om via elektrificatie ook in andere sectoren, waaronder de industrie, de CO2-uitstoot te reduceren. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2, 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.