Samen op weg naar minder

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Download het position paper

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Veranderingen elektriciteitsmarkt

Wat zijn de toekomstplannen voor de Elektriciteitsmarkt?

Lees meer
Marktmodel Energiemarkt 2015 VEMW

Energietransitie

Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

Capaciteitsmechanisme mag markthervorming niet in de weg staan!

2 december 2016

Met haar brede energiestrategie voor 2030 kiest de Europese Commissie nadrukkelijk voor hervorming van de ‘energy only marktmodel’ voor elektriciteit. Capaciteitsmechanismen mogen die hervorming niet in de weg staan en alleen toegepast worden als tijdelijke maatregel wanneer de markt zijn werk niet kan doen. Lees meer...

Commissie ontneemt bedrijven belangrijke verduurzamingsmogelijkheid

1 december 2016

Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar ‘Winter Package’ om richting te geven aan het Europese Energie- en klimaatbeleid tot 2030. Met een centrale rol voor de pro-actieve consument. De Commissie lijkt de energiegebruiker echter een belangrijk instrument te ontnemen om zijn energiebehoefte te verduurzamen. Lees meer...

Energiegebruiker centraal in 2030-energiestrategie

30 november 2016

Onder het motto 'Schone energie voor iedereen' presenteerde de Europese Commissie vandaag een brede energiestrategie, die richting moet geven aan het Europese Energie- en klimaatbeleid tot 2030. De consument moet daarbij centraal staan om pro-actief energie in te kopen, te verkopen, op te wekken, te consumeren, op te slaan. Een goed uitgangspunt volgens VEMW voor de realisatie van een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening op een gelijk Europees speelveld. VEMW gaat het dikke pakket zorgvuldig analyseren om te beoordelen of de beloftes ook ondersteund worden met concrete maatregelen. Lees meer...

Koolstofarme energievoorziening niet zonder CCS en CCU

29 november 2016

Sinds vorige week staat de afvang en opslag van CO2 weer op de agenda door de ontwerp ‘Structuurvisie Ondergrond’ van de ministeries van IenM en EZ. Terwijl in de VS het grootste CCS-project van de wereld operationeel wordt, verhinderen problemen en onzekerheden de start van CO2-opslag in Nederland. Dit is betreurenswaardig omdat realisatie van een koolstofarme energievoorziening in 2050 niet mogelijk is zonder CCS en CCU. Lees meer...

Verontwaardiging over dreigende lastenstijging door precariobelasting

24 november 2016

De tarieven van de beheerders van ondergrondse infrastructuur, zoals de elektriciteits- en gasnetbeheerders en de drinkwaterleidingbedrijven, dreigen door precarioheffing flink te gaan stijgen. VEMW maakt zich zorgen over de tariefontwikkelingen die worden gedreven door precario. Op dinsdag 22 november besteedde het Algemeen Dagblad uitgebreid aandacht aan het onderwerp. Lees meer...

lid-icon Word lid!

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen. Word VEMW-lid! Het lidmaatschap van VEMW biedt u veel voordelen!

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3, september 2016

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2016

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.