Inspiratietours verduurzaming industrie

Webinar 27 oktober

Legionella in AWZI

Bedrijven en overheden moeten gedegen kennisbasis opbouwen

Lees verder

Webinar hoe krijg ik als bedrijf meer grip op de transitie

Meer informatie

Minister Eric Wiebes EZK

‘Rijk moet een actieve rol spelen om de transitie te kunnen realiseren’


Lees meer

Verduurzaming industriële clusters vraagt om essentiële randvoorwaarden en nieuw beleid

23 oktober 2020

Op 22 oktober hebben de zes industriële clusters hun CO2-reductieplannen overhandigd aan Minister Wiebes. De plannen laten zien welke verduurzamingsopties de bedrijven in willen zetten via projecten en plannen. Daarnaast vragen de clusters om belangrijke randvoorwaarden en concrete beleidsaanpassingen voor een succesvolle uitvoering. Lees meer...

De ICT-sector groeit harder dan de economie

20 oktober 2020

De bruto toegevoegde waarde van ICT-bedrijven groeide in 2018 vergeleken met een jaar eerder met 5,2 procent sterker dan de Nederlandse economie als geheel (2,3 procent). Het aantal ICT-bedrijven nam verder toe (81.000), net als het aantal werkzame ICT’ers (452.000). In zowel 2016 als 2017 groeide de ICT-sector ook al met 5,9 procent. Dit meldt het CBS in haar rapport ‘ICT, kennis en economie 2020’. Lees meer...

Kabinetsreactie TIKI-advies roept vragen op:

19 oktober 2020

Afgelopen vrijdag heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) haar officiële reactie op het adviesrapport van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) gepubliceerd. In de Kamerbrief wekt de Minister de indruk het TIKI-advies goeddeels over te nemen. Het overnemen van dit advies maakt een versnelde uitrol van infrastructuur mogelijk, wat voorwaarde scheppend is voor een succesvolle industrietransitie. Echter op enkele onderdelen wordt het advies niet overgenomen of onjuist begrepen. Om tijdig te komen tot een adequate infrastructuur, pleit VEMW voor een aantal aanscherpingen van de voorgenomen kabinetsacties. Lees meer...

Nederlands Klimaatakkoord scoort niet overal voldoende

16 oktober 2020

De Europese Commissie heeft haar ‘State of the Energy Union’ rapport gepubliceerd. Dat is een jaarlijkse rapportage met uitgebreide informatie over verschillende ontwikkelingen in het Europees energiebeleid. De publicatie bevat ook een analyse van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. De Commissie concludeert dat het Nederlandse Klimaatakkoord op sommige vlakken niet voldoende is om de huidige Europese doelstellingen te halen. Lees meer...

Zó werkt energie in Nederland’ van start

15 oktober 2020

Op de Klimaatdag op 12 oktober is ‘Zo werkt energie in Nederland’ officieel gelanceerd. Het doel is om een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Dit moet de basis zijn voor een geïnformeerde dialoog om van daaruit betere beslissingen te nemen over energie en klimaat in Nederland. VEMW is een van de partners. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 3
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2 2020

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2020

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.