Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

VEMW benchmark: benutting marktmogelijkheden loont!

21 juni 2018

Inkopers van elektriciteit en gas die zich verdiepen in de mogelijkheden die de energiemarkten bieden worden daarvoor beloond met lagere inkoopkosten. Bijvoorbeeld door via brokers gebruik te maken van de mogelijkheden die de markt biedt, of door dichter op de markt te zitten met een groter aantal inkoopmomenten per jaar. De markt maakt het ook mogelijk dat in 2017 voor het eerst meer dan de helft van de zakelijke energiegebruikers hernieuwbare energie inkoopt. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de VEMW Benchmark Energieinkoop. Lees meer...

Structuurvisie Ondergrond naar de Tweede Kamer

19 juni 2018

De Structuurvisie Ondergrond is 11 juni 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze Structuurvisie geeft het kabinet zijn visie op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond Lees meer...

CBb legt grondslag gasaansluittarief voor aan EU-Hof

19 juni 2018

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft het Europese Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld over de methode die toezichthouder ACM hanteert voor de vaststelling van de tarieven voor de aansluitdienst van landelijk gasnetbeheerder GTS. Vraag is of deze methode toegestaan is volgens de Europese Gasverordening (kostenoriëntatie). De vragen van het CBb maken onderdeel uit van een procedure die Vereniging Gasopslag Nederland (VGN) en gasopslagbedrijf Taqa voor de rechter hebben aangespannen. Lees meer...

Concretisering duurzaamheidsplannen vergt integratie

18 juni 2018

Energie grootgebruikers bereiden zich voor op de gevolgen die het Klimaatakkoord en afbouw van de gaswinning in Groningen met zich mee gaan brengen. De energietransitie is feitelijk een energie-integratie, als cruciaal onderdeel van processen. Met als belangrijke randvoorwaarden hoe daadwerkelijke CO2-reductie kan worden gerealiseerd en maatregelen gefinancierd. Dat zijn de belangrijkste lessen die DNV GL Energy de leden van VEMW vrijdag jl. voorhielden tijdens de energielunch in Woerden over het concretiseren van duurzaamheidsplannen. Lees meer...

ACM weigert tariefbesluiten adequaat te motiveren

14 juni 2018

ACM heeft een bezwaar van VEMW tegen het besluit van de toezichthouder over de vaststelling van de elektriciteitstarieven in 2018 voor de regionale netbeheerders Liander en Enexis voor het jaar 2018 ongegrond verklaard. VEMW ging o.a. in bezwaar vanwege strijdigheid met het uitgangspunt van kostengeoriënteerde tarieven en een gebrekkige motivering. Met de beslissing op bezwaar zijn de bezwaren niet weggenomen; de ACM weigert besluiten adequaat te motiveren. Reden voor VEMW om te overwegen om beroep in te stellen bij de rechter. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.