Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Outlook tarieven 2019 e.v.

Op welke veranderingen in de energiebelasting, ODE en netwerktarieven kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Gaswinning Groningenveld omlaag naar 19,4 mrd m3

15 november 2018

De gaswinning uit het Groningenveld gaat voor het gasjaar oktober 2018-oktober 2019 omlaag naar maximaal 19,4 mrd m3 (bcm). Minister Wiebes heeft het definitieve instemmingsbesluit voor het komend gasjaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Het besluit past in het beleid om het winningsniveau terug te brengen naar maximaal 12 bcm eind 2022 en een beëindiging in 2030. Lees meer...

Interconnectiecapaciteit elektriciteit verder uitgebreid

13 november 2018

Landelijk netbeheerder TenneT en haar Deense counterpart Energinet hebben vrijdag j.l. een nieuwe interconnector, de COBRA-kabel, gerealiseerd tussen Nederland (Eemshaven) en Denemarken (Endrup). Met deze gelijkspanningsverbinding (320 kV) wordt 700 MW capaciteit toegevoegd aan het totaal aan landsgrensoverschrijdende verbindingen, dat nu uit gaat komen op 13.770 MW. De capaciteit zal na een testperiode in het derde kwartaal van 2019 volledig in bedrijf zijn. Lees meer...

Onderzoek toont perspectief voor power-to-heat

12 november 2018

Elektrificatie van de warmtevraag (power-to-heat) biedt een perspectief om aanzienlijke CO2-reducties in de industrie te realiseren (4,5 Mton CO2/jaar) tegen reële extra kosten (60 euro/ton) t.o.v. een conventionele gasgestookte stoomketel. Dat staat in het rapport ‘Facilitating the integration of offshore wind with power-to-heat in industry’, opgesteld door DNV-GL. VEMW is blij met dit perspectief voor power-to-heat omdat het één van de trekkers kan zijn om de industriële emissies te reduceren. Een perspectief dat wel vraagt om aanvullende beleid om de mogelijkheden daadwerkelijk te verzilveren. Lees meer...

Voorstellen Europese Commissie voor monitoring en verificatie EU ETS

9 november 2018

Na afronding van de zogenaamde trialoog om te komen tot een herziening van het Europese EU-ETS emissiehandelssysteem voor de periode 2021-2030 (fase IV), is de Europese Commissie (EC) gestart met de voorbereidingen op de implementatie van het pakket. Lees meer...

Hans Grünfeld spreker bij de European Utility Week

8 november 2018

Zakelijke energie grootgebruikers dragen bij aan de investeringszekerheid in Nederland door in nieuwe, duurzame technologieën te investeren voor hun productie. Daarnaast zorgt de industrie voor meer flexibiliteit in het energiesysteem en biedt zij ruimte voor kostenefficiënte oplossingen, zoals het omzetten van CO2-uitstoot in grondstoffen. Zonder industrietransitie geen energietransitie. Dat is de boodschap die Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW, op 7 november had voor vertegenwoordigers uit de energiesector tijdens de European Utility Week in Wenen. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden (log eerst in), over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.