Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Tarieven 2019

Op welke veranderingen in energienettarieven, watertarieven en de Energiebelasting, en ODE-heffing kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

Porthos zet volgende stap in CCS-project Rotterdam

20 februari 2019

Het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN) zetten een volgende stap in het voorbereiden van het ‘Porthos’ project, een Carbon Carpture Usage and Storage (CCUS) project in de Rijnmond. ‘Porthos’ staat voor Port of Rotterdam CO₂ Transport Hub & Offshore Storage. Het project is een publiek-private samenwerking en moet afgevangen CO₂ uit de industrie gaan transporteren naar – en opslaan in – uitgeproduceerde gasvelden diep onder de Noordzeebodem. De initiatiefnemers roepen bedrijven op hun interesse voor 1 april 2019 kenbaar te maken. Lees meer...

Netbeheerders: systeemintegratie essentieel voor energiesysteem 2050

19 februari 2019

De landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie presenteerden afgelopen vrijdag de Infrastructure Outlook 2050: een eerste gezamenlijke studie naar het toekomstige energiesysteem van Nederland en Duitsland. De studie onderzoekt wat er nodig is om de elektriciteits- en gasinfrastructuur doelmatig te laten functioneren gegeven de realisatie van de klimaatdoelstellingen voor 2050. Wat blijkt? Gas en elektriciteit vullen elkaar goed aan in de toekomst. VEMW pleit voor een structureel proces met borging van de inbreng van gebruikers waaronder de industrie. Lees meer...

Bonus-malus regeling industriële CO2-reductie beproefd middel

18 februari 2019

In het ontwerp Klimaatakkoord is door de Industrietafel voorgesteld om een bonus-malus regeling in te stellen om de CO2-emissies in onze energie-intensieve industrie te reduceren. Een beproefd en alles behalve vrijblijvend middel met een duidelijke prikkel om bedrijven die onvoldoende uitstootreductie realiseren via een malus – een CO2-heffing – tot actie te brengen. Dat is de boodschap van VEMW, VNCI en VNPI afgelopen zaterdag in dagblad Trouw. Lees meer...

Ministerie EZK kondigt wetstraject ‘Warmtewet 2.0’ aan

15 februari 2019

Het ministerie van EZK is een wetstraject ‘Warmtewet 2.0’ gestart om de besluitvorming over, en investeringen in de aanleg en exploitatie van warmtenetten, te faciliteren en de benodigde rollen en verantwoordelijkheden van publieke en private partijen nader te duiden. Zo nodig worden de randvoorwaarden aangescherpt om de publieke belangen bij collectieve warmtelevering te realiseren. Op 1 januari 2022 moet de nieuwe Warmtewet in werking treden. VEMW zal als stakeholder participeren in het proces. Lees meer...

Het 7e Watervisiecongres 2019: And the winner is..........

15 februari 2019

Het gebruik van minder water betekent flink besparen op energie. En, water is een belangrijke energiebron voor bedrijven. Met andere woorden: energietransitie vraagt om waterstrategie. Dit was het centrale thema van het zevende Watervisie congres dat op donderdag 14 februari plaatsvond bij Heineken in Zoeterwoude en werd georganiseerd door Evides Industriewater, Industrielinqs én VEMW. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden (log eerst in), over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.