VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!

Appels met appels vergelijken!

Inspiratietour Energie Innovatie en Klimaatfondsen

Webinar op 11 mei

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Uitstoot ETS bedrijven daalt in 1 jaar met 11,5%

7 mei 2021

De NEa rapporteert dat de CO2-uitstoot van de Nederlandse EU ETS bedrijven met 11,5% is gedaald in 2020 t.o.v. 2019. Industriële ETS bedrijven zullen in juni productiegegevens aan de NEa leveren, waaruit zal blijken in welke mate de daling toewijsbaar is aan verminderde productie dan wel verduurzaming van productieprocessen. Lees meer...

Spanningskwaliteit stabiel in veranderende stroomvoorziening

6 mei 2021

Op 4 mei is het jaarlijkse rapport spanningskwaliteit gepubliceerd. Deze rapportage monitort de ontwikkeling van de spanningskwaliteit. Door de uitschieters op een aantal eigenschappen te meten, worden trends in spanningskwaliteit zichtbaar. Op basis van de meetdata van 2020 komen geen trends naar voren; de gemeten waarden zijn binnen de normen. Lees meer...

Drinkwaterbeleid zet in op juiste water voor het juiste gebruik

3 mei 2021

Een bewuste en spaarzame omgang met drinkwater door huishoudelijke en zakelijke consumenten is één van de speerpunten in de nieuwe Beleidsnota Drinkwater. Lees meer...

Elektrolyse sleuteltechnologie voor de energietransitie

30 april 2021

De productie van groene waterstof door de elektrolyse van water is een sleuteltechnologie voor de energietransitie. Waterstof zal een belangrijk aandeel krijgen in de energiemix als commodity en opslagmedium en is een belangrijke grondstof voor de productie van chemicaliën, staal en synthetische brandstoffen. Dat is de belangrijkste les uit het derde van vijf webinars over “Verduurzaming Industrie door elektrificatie”. Lees meer...

Voorlopig Europees akkoord over 55 procent CO2-reductie in 2030

22 april 2021

De Europese Raad, Commissie (EC) en Parlement (EP) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Klimaatwet met een CO₂-reductiedoel van 55 procent in 2030 t.o.v. 1990. VEMW steunt het ambitieniveau van het voorlopige Europese akkoord als ook ingezet wordt op de verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht van de industrie. En een wereldwijd gelijk speelveld. Reden om met grote belangstelling uit te kijken naar de uitkomsten van de Amerikaanse klimaattop met 40 wereldleiders, die vandaag en morgen gehouden wordt. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 1
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 1 2021

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2021

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.