Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Outlook tarieven 2019 e.v.

Op welke veranderingen in de energiebelasting, ODE en netwerktarieven kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

Wiebes wil méér ambitie van industrie voor convenanten energiebesparing in 2018

13 december 2018

De nationale energiebesparingsdoelstellingen die zijn gemaakt in het kader van het nationale Energieakkoord voor 2020 liggen nog steeds binnen handbereik. Voorwaarde is dat de uitgestelde besparingsmaatregelen uit 2017 alsnog gerealiseerd moeten worden, bovenop de al geplande maatregelen voor 2018. Dat blijkt uit een brief van minister Wiebes (EZK) aan de Tweede Kamer. Lees meer...

Time-out voor plannen waterschapsbelastingen

13 december 2018

Waterschappen nemen een half jaar de tijd om hun eigen belastingvoorstellen opnieuw te bezien. Gedurende deze time-out zal onder andere worden bekeken op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de bezwaren en ideeën van industriële bedrijven. Al eerder lieten de waterschappen weten dat de voorstellen op het gebied van de watersysteemheffing nog niet rijp waren voor besluitvorming. Tijdens een overleg met de Waterschappen, het ministerie van I&W en een VEMW-delegatie werd duidelijk dat ook de voorstellen met betrekking tot de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing nogmaals onder de loep worden genomen. Lees meer...

Uniek markt gedragen besluit over GTS gastarieven

11 december 2018

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na intensieve en complexe besprekingen met acht partijen waaronder VEMW een unieke, markt gedragen overeenstemming bereikt over regels waarmee bepaald wordt hoe de toegestane efficiënte kosten van landelijk gasnetbeheerder GTS verdeeld moeten worden over de netgebruikers. Naast een evenwichtige verdeling van de kosten over alle wettelijke diensten biedt de overeenkomst ook meer tariefstabiliteit en -zekerheid voor een periode van 5 jaar (2020 t/m 2024). Onderdeel van de overeenstemming is de intrekking van een aantal bezwaar-en beroepsprocedures door marktpartijen. Ook wordt de transparantie van de besluitvorming vergroot waardoor tarieven beter kunnen worden herleid. Februari 2017 is al een akkoord bereikt over het Methodebesluit voor de vaststelling (hoogte) van de doelmatige kosten. Lees meer...

Rapport DCMR toont daling emissies Rijnmond

10 december 2018

De DCMR Milieudienst Rijnmond brengt jaarlijks een rapport uit met daarin de hoeveelheid uitgestoten gassen en stoffen voor het industriegebied in Rijnmond. Het meest recente rapport met daarin de uitstootcijfers van 2007 tot en met 2017, laat een schommelende CO2-uitstoot zien met een piek in 2016 en een daling in 2017. Lees meer...

GTS zet codewijzigingsvoorstel balanceringsdienst on hold

4 december 2018

Het codewijzigingsvoorstel voor vaststelling van het tarief voor de zogenaamde linepack facility service (LFS), als onderdeel van de balancering van het Nederlandse gastransportnet, wordt tijdelijk ‘on hold’ gezet. De voorgestelde formule blijkt niet robuust te zijn. Voor het komende gasjaar wordt de huidige LFS-factor gebruikt terwijl GTS in de tussentijd verder gaat met het ontwikkelen van een formule die wel robuust is voor uitschieters. Dat meldt Gasunie Transportservices (GTS). Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden (log eerst in), over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.