Van energietransitie naar industrie-transitie

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Clean Energy Package EU

Schone en betaalbare energie voor heel Europa?

Lees meer

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Gasdebat: EZK komt met afbouwplan Groningen

17 januari 2018

Minister Wiebes (EZK) heeft tijdens het Tweede Kamer debat over het Groningendossier aangegeven dat zijn ministerie op korte termijn (eind Q1-2018) met een afbouwplan voor Groningengas gaat komen. Een totaalpakket met opties, een voorstel en een begroting. In dat kader wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van ombouw van grootverbruikers van laagcalorisch gas (Groningenkwaliteit) naar hoogcalorisch gas. Volgens VEMW is het van belang dat de extra kosten voor de gasvoorziening doelmatig zijn. Lees meer...

Waterschapsbelastingen op de schop

11 januari 2018

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen heeft eind 2017 voorstellen gedaan voor aanpassing van de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. De voorstellen hebben gevolgen voor iedereen die belasting betaalt aan het waterschap dus zowel voor huishoudens (éénpersoons en meerpersoons) als bedrijven. Met de opbrengst van de heffingen bekostigen de waterschappen hun werkzaamheden. Lees meer...

Hoe kan productie Groningengas doelmatig worden verlaagd?

11 januari 2018

Maandag j.l. vond in Groningen rond Loppersum een aardbeving plaats met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het is de op twee na zwaarste beving in het Groningse en de zwaarste in ruim 5 jaar tijd. De Nam heeft de beving geanalyseerd en maatregelen voorgesteld aan de toezichthouder SodM: de insluiting van een drietal productieclusters en een verdere verlaging van het productieplafond. SodM sprak vandaag de verwachting uit dat de gaswinning fors moet worden teruggeschroefd. Lees meer...

VEMW: rekening gastransport naar Engeland niet bij Nederlandse afnemers leggen!

10 januari 2018

GTS heeft besloten het interconnectiepunt Julianadorp, dat via de BBL-interconnector (een gastransportleiding tussen het Nederlandse Balgzand en het Engelse Bacton) toegang geeft tot de Britse NBP-gasmarkt, op te heffen. Hiermee wordt de BBL-pijpleiding onderdeel van het Nederlandse TTF-marktgebied. De netwerkkosten die aan dit netwerkpunt werden toegerekend worden in het Tarievenbesluit 2018 door de landelijk gasnetbeheerder herverdeeld over alle andere netwerkpunten. Concreet betekent dit dat alle Nederlandse afnemers van gas gaan meebetalen aan gastransport van en naar Engeland. Lees meer...

Minister wijst ICE Endex Markets BV aan als gasbeurs

8 januari 2018

Minister Wiebes wijst ICE Endex Markets B.V. aan als gasbeurs, die tot taak heeft deze tot stand te brengen en in stand te houden en die mede actief is op de Nederlandse gasmarkt, het TTF. De aanwijzing betreft zowel de spotmarkt voor gas als de markt voor termijncontracten. Met het besluit volgt de minister het advies van toezichthouder ACM, die geen bezwaar ziet in het samenvoegen in één beursreglement van de gasbeurs voor spotcontracten en derivaten (termijncontracten). Lees meer...

lid-icon Uniek plan voor 95 procent CO2-reductie industrie

Het rapport kunt u desgewenst opvragen bij VEMW, Thessa de Ridder: tr[at]vemw.nl

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4 2017

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.