Leidraad Noodstroom-voorziening

Is de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening voor u cruciaal? Profiteer dan van de nieuwe Leidraad Noodstroomvoorziening

Lees meer
Leidraad Noodstroomvoorziening

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Visie op Flexibiliteit

VEMW Visie op Flexibiliteit positief ontvangen

Download het position paper

VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!

Appels met appels vergelijken!

Clean Energy Package EU

Schone en betaalbare energie voor heel Europa?

Lees meer

VEMW adviseert positief over Aansluitovereenkomst GTS

27 juni 2017

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft haar model Aansluitovereenkomst met Technische Bijlage en de Algemene Voorwaarden aangepast. Met een structuurwijziging en een aantal inhoudelijke wijzigingen. Zij heeft dit gedaan in overleg met representatieve organisaties. VEMW adviseert haar leden positief over de veranderingen zoals die zijn overeengekomen. Lees meer...

Forse investeringen in conversie energiedragers nodig

22 juni 2017

Om vraag en aanbod van – in toenemende mate hernieuwbare – energie op elkaar af te stemmen moet fors geïnvesteerd worden in conversietechnieken, waarbij het grote duurzame elektriciteitsproductiepotentieel bij overaanbod wordt omgezet in duurzame synthetische energiedragers als waterstof, ammonia of syngassen. Bovendien ontstaat er een nieuwe markt die mogelijk nieuwe toegevoegde waarde heeft. Dat concludeert de adviescommissie Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) van de Topsectoren Energie, High Tech en Chemie. Lees meer...

Belangrijke stap in ontwikkeling ultradiepe geothermie

21 juni 2017

De ministeries van EZ en IenM, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben met de ondertekening van de ‘Green Deal Ultra Diepe Geothermie’ (UDG) een belangrijke stap gezet om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie. Met een opschaling van 10 naar meer dan 1000 boringen (‘doubletten’) moet mogelijk 30 procent van de warmte die de industrie nodig heeft zo verduurzaamd kunnen worden. De Green Deal kan een belangrijke stap zijn om het potentieel te verzilveren. Lees meer...

VEMW op de bres voor groene stroom

20 juni 2017

Afgelopen vrijdag heeft VEMW een brief gestuurd aan het Europees Parlement waarin zij haar zorgen uit over de plannen van de Europese Commissie (EC) inzake garanties van oorsprong. De EC stelt via het Clean Energy Package voor om spelregels voor Garanties van Oorsprong fors te wijzigen. De Wijzigingen hebben grote gevolgen voor bedrijven die duurzame energie inkopen of zelf opwekken. VEMW heeft het Europees Parlement van de problemen op de hoogste gesteld en concrete suggesties gedaan voor een oplossing. Lees meer...

Vitens roept op tot zuinig en gelijkmatig gebruik drinkwater

20 juni 2017

Bij aanhoudende warmte moeten inwoners en bedrijven in Friesland er rekening mee houden dat ze hun watergebruik moeten beperken. Dat stelt drinkwaterbedrijf Vitens. Lees meer...

lid-icon Uniek plan voor 95 procent CO2-reductie industrie

Het rapport kunt u desgewenst opvragen bij VEMW, Thessa de Ridder (desk@vemw.nl)

lid-icon VEMW Inzicht

Inzicht 2, 2017

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2017

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.