VEMW ook tijdens coronacrisis beschikbaar en bereikbaar

Lees meer

De droogte van 2018 was een wake-up call

Essentieel om gezamenlijk circulariteit te stimuleren

Klik hier voor interview

VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!

Appels met appels vergelijken!

Legionella in AWZI

Bedrijven en overheden moeten gedegen kennisbasis opbouwen

Lees verder

Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Transparantie hét grote winstpunt van harmonisatie tariefstructuren gastransport

8 april 2020

Vergroting van de transparantie over de hoogte en totstandkoming van tarieven voor het gastransport in de lidstaten van de Europese Unie is hét grote winstpunt van de implementatie van de zogenaamde ‘Network Code on harmonised transmission tariff structures for gas’ (NC TAR). De implementatie van de code in Nederland wordt positief beoordeeld door de Europese toezichthouder ACER. Lees meer...

Naamsverandering Gasunie dochters voor gelijk speelveld

7 april 2020

De zusterbedrijven van landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS), te weten Gasunie Engineering en Gasunie Waterstof Services, moeten binnenkort van naam veranderen. Dat heeft GTS toegezegd aan toezichthouder ACM, die de toezegging bindend verklaart. Wat de nieuwe namen van de twee bedrijven worden, is nog niet bekend gemaakt. Op 24 maart jl. publiceerde ACM nog een leidraad ‘netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers’. Het belang van de naamsverandering schuilt in het waarborgen van een gelijk speelveld. Lees meer...

Vitens waarschuwt voor legionellarisico door corona

3 april 2020

Omdat vanwege de coronacrisis veel waterleidingen momenteel niet worden gebruikt, is sprake van een verhoogd risico op legionella Lees meer...

Omgevingswet uitgesteld: geen invoering op 1 januari 2021

2 april 2020

De invoering van de Omgevingswet, voorzien voor 1 januari 2021, wordt uitgesteld. Dat heeft minister van Veldhoven aan de Tweede Kamer laten weten. Oorzaken zijn de stevige implementatieopgave voor deze wet en de impact van het coronavirus. Het is nog niet bekend wanneer de wet wel in werking treedt. Lees meer...

Kabinet presenteert ambitieuze waterstofvisie voor Nederland

31 maart 2020

De minister van Economische Zaken heeft de Kabinetvisie waterstof voorgelegd aan de Tweede Kamer. Die visie is onderdeel van een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar en veilig is. De visie zal – in lijn met afspraken in het Klimaatakkoord - de basis vormen voor een nationaal waterstofprogramma. De visie straalt volgens VEMW ambitie uit, is realistisch en praktisch, en mist nog duidelijkheid als het gaat om de marktordening. Lees meer...

lid-icon Inspiratietours over CO2-reductie in de industrie

De NVDE, VEMW en RVO organiseerden drie inspiratietours over CO2-reductie in de industrie. Het verduurzamen van industriële processen stond centraal. Er is een korte film gemaakt over het bezoek aan Nouryon en Energy from Waste. Ook over de eerdere tour naar FrieslandCampina en Plukon is een film gemaakt.

Vorig jaar was het thema biomassa en ook hiervan is een film gemaakt.

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 1 2020

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2020

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.