Leidraad Noodstroom-voorziening

Is de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening voor u cruciaal? Profiteer dan van de nieuwe Leidraad Noodstroomvoorziening

Lees meer
Leidraad Noodstroomvoorziening

Energieagenda 2050


Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

Tarieven 2017

Overzicht van de tarieven voor gas, elektriciteit en water voor 2017

Lees meer

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Winterpakket EU

Schone en betaalbare energie voor heel Europa?

Lees meer

Tweede Kamer past overgangstermijn afschaffing precariobelasting aan

22 februari 2017

De Tweede Kamer beperkt de heffingsbevoegdheid van precariobelasting. Er komt een overgangstermijn van 5 in plaats van 10 jaar voor gemeenten die op 10 februari 2016 een verordening met tarief hadden voor precariobelasting op kabels en leidingen. Om te voorkomen dat de tarieven verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt geldt als maximale heffing het tarief zoals dat gold op genoemde datum. VEMW is verheugd over deze uitkomst. Lees meer...

Europees Parlement zet belangrijke stap op weg naar hervorming ETS

17 februari 2017

Het Europese Parlement heeft met een meerderheid van 379 tegen 263 stemmen ingestemd met een pakket maatregelen om het CO2 emissiehandelssysteem ETS te hervormen voor de periode 2021-2030. Het Parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie op een aantal punten aangepast uit oogpunt van de concurrentiepositie van de Europese industrie. Zonder de doeltreffendheid van het systeem geweld aan te doen. Nu het Parlement haar positie heeft bepaald zal het in onderhandeling gaan met de Europese Raad en de Europese Commissie (‘trialoog’). Die onderhandeling start wanneer de Raad haar positie heeft bepaald. Lees meer...

Tweede Kamer dringt met moties aan op verandering energiebeleid

15 februari 2017

De Tweede Kamer heeft zeven moties aangenomen die – als de minister van Economische Zaken ze zou uitvoeren – een trendbreuk zijn met het door hem ingezette beleid in het Energieakkoord voor Duurzame Groei (2013-2023) en de Energieagenda (post-2023). Daarmee lijkt de Kamer voor te sorteren op de aankomende verkiezingen en kabinetsformatie. VEMW pleit voor voortzetting van een consistent energiebeleid. Lees meer...

Betaalbaarheid energie zorg ondanks afname leveringskosten

13 februari 2017

De kosten voor het gebruik van de elektriciteits- en gasinfrastructuur nemen in snel tempo toe en ook de belastingen en toeslagen zoals de Energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en precario stijgen aanzienlijk. Deze toenemende kosten staan in schril contrast met de positieve ontwikkeling van de commoditykosten. Transparantie en duidelijkheid over de oorsprong van deze kosten is daarom vereist en de noodzaak om de energienetwerken doelmatig te beheren wordt hierdoor nog groter. Uit een recent onderzoek dat IPSOS in opdracht van VEMW onder leden en niet-leden heeft gedaan blijkt dat zakelijke energiegebruikers (gas, elektriciteit, warmte) grote zorgen hebben over de stijgende kosten die zij maandelijks op hun factuur zien. Het Algemeen Dagblad besteedde zaterdag aandacht aan de hoge tarieven. Lees meer...

Onderzoek Ipsos: verduurzaming kans voor grootverbruikers energie en water

10 februari 2017

Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder zakelijke energie- en watergebruikers, heeft VEMW eind vorig jaar opdracht gegeven aan onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos om onderzoek te doen onder Nederlandse bedrijven en instellingen, naar de kansen die zij zien en de zorgen die er leven als het gaat om zakelijk energie- en watergebruik. Lees meer...

lid-icon Word lid!

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen. Word VEMW-lid! Het lidmaatschap van VEMW biedt u veel voordelen!

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4, december 2016

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2017

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.