VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!

Appels met appels vergelijken!

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Tarieven 2019

Op welke veranderingen in energienettarieven, watertarieven en de Energiebelasting, en ODE-heffing kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

21 maart 2019

Minister Wiebes (EZK) heeft een ‘Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dat voorstel strekt tot de sluiting van de Hemwegcentrale per 1 januari 2020 en een uitfasering van de overige kolencentrales in twee stappen tot 2030, gerelateerd aan het energetisch rendement van de centrales. Het wetsvoorstel mag volgens VEMW geen inbreuk maken op de rechtspositie van betrokken partijen. Lees meer...

Gebiedsgerichte aanpak bodem- en grondwaterverontreiniging Botlek van start

21 maart 2019

Met een gebiedsgerichte aanpak in de Botlek kan de historische bodem- en grondwaterverontreiniging in het gebied kosteneffectief worden gesaneerd. Dat blijkt nu met behulp van een recent ontwikkeld grondwatermodel de kosten en baten van diverse saneringsvarianten zijn doorgerekend. Bedrijven in de Botlek kunnen nu deelnemen aan de “Gebiedsgerichte Aanpak Botlek” (GGA). Lees meer...

Verbod op laagcalorisch – Groningen - gas voor 9 grootverbruikers

19 maart 2019

Het ministerie van EZK heeft een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd dat een verbod oplegt aan de 9 grootste verbruikers van laagcalorisch gas, ook wel Groningengas genoemd. Dit verbod maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om de gaswinning in Groningen fors te reduceren. VEMW bereidt een zienswijze voor met speciale aandacht voor de rechten van de gas grootverbruikers en de proportionaliteit van de inbreuk die dit wetsvoorstel maakt op hun rechtspositie. Lees meer...

Waterschapsverkiezingen van belang voor zakelijke energie en –watergebruikers

19 maart 2019

Morgen vinden de waterschapsverkiezingen plaats in de 21 waterschappen die Nederland rijk is. Er doen gemiddeld twaalf partijen mee. Ze dingen naar zetels in het algemeen bestuur, dat meestal bestaat uit zo’n dertig leden. De meerderheid van de zetels in elk algemeen bestuur wordt gekozen door de ingezetenen. Daarnaast zijn er voor de landbouw, de bedrijven en de natuurbelangen zogenaamde geborgde zetels. Lees meer...

ACM besluit verplichting gegevensuitwisseling

18 maart 2019

ACM heeft een besluit gepubliceerd met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en aangeslotenen op de elektriciteitsmarkt. Het besluit voert Europese wetgeving in, die moet leiden tot integratie van de veelal landelijke elektriciteitsmarkten. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden (log eerst in), over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 1, 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.