Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Outlook tarieven 2019 e.v.

Op welke veranderingen in de energiebelasting, ODE en netwerktarieven kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Duidelijkheid minister nodig voor doelmatige ombouw Groningengas

17 oktober 2018

Minister Wiebes (EZK) moet snel duidelijk maken welke grootverbruikers van Groningengas (G-gas) moeten overschakelen op hoogcalorisch gas (H-gas) en welke andere maatregelen getroffen worden om de gasproductie uit Groningen snel omlaag te kunnen brengen. Bedrijven en instellingen die G-gas gebruiken hebben die duidelijkheid nodig om tijdig de noodzakelijke besluiten te kunnen nemen. Dat is de boodschap van VEMW namens die grootverbruikers. Lees meer...

CW-Europese flow-based elektriciteitsmarktgebied uitgebreid

16 oktober 2018

ACM heeft een voorstel van TenneT goedgekeurd voor wijziging van de flow-based capaciteitsberekeningsmethodologie van Centraal-West Europa, ter insluiting van Oostenrijk in de marktkoppeling. Hierdoor wordt het CW-Europese elektriciteitsmarktgebied weer een stap verder uitgebreid. Lees meer...

Informatieplicht energiebesparing moet toezicht verbeteren

12 oktober 2018

Inrichtingen die meer dan 50 MWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar gebruiken en vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer krijgen vanaf 2019 een informatieplicht om te melden of zij voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven aan hun bevoegd gezag gerapporteerd hebben welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Lees meer...

ACM publiceert tarievenvoorstellen netbeheer 2019

11 oktober 2018

Toezichthouder ACM heeft de voorstellen voor de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris. De tarieven 2019 voor landelijk gasnetbeheerder GTS zijn reeds vastgesteld. Representatieve organisaties kunnen reageren op de voorstellen. VEMW zal van dat recht gebruik maken door het indienen van een schriftelijke zienswijze. VEMW leden kunnen daartoe tot en met maandag 15 oktober 13.00 uur reageren op de tariefvoorstellen. Lees meer...

Verantwoordelijkheid netverliezen gas in 2020 bij netbeheerders

10 oktober 2018

Het is onwenselijk om al komend jaar de verantwoordelijkheid over gas netverliezen te verschuiven van leverancier naar netbeheerder. Dat schrijft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een reactie op kamervragen van GroenLinks n.a.v. een publicatie over boze gasleveranciers die de Staat aansprakelijk stellen voor kosten inkoop gasverliezen die zij maken als zij na 1 januari 2019 nog gas voor netverliezen moeten inkopen. Wiebes acht het onwenselijk de verschuiving eerder dan 1 januari 2020 in te laten gaan. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.