VEMW Energiedag op 13 juni

Meer informatie

Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Tarieven 2019

Op welke veranderingen in energienettarieven, watertarieven en de Energiebelasting, en ODE-heffing kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Duidelijkheid verantwoordelijkheid energiebesparing utiliteitsbouw

22 mei 2019

Voor eigenaren en gebruikers van kantoren en winkels is er een praktisch memo opgesteld over wie verantwoordelijk is voor energiebesparing. De memo ‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’ is ook toepasbaar voor andere sectoren in de gebouwde omgeving. Afhankelijk van het energieverbruik en de bedrijfsomvang per vestiging moeten bedrijven en instellingen voor 1 juli resp. 1 december 2019 aan hun informatieverplichtingen m.b.t. energiebesparingsmaatregelen voldoen. Lees meer...

Aanscherping voorschriften emissies grote stookinstallaties

20 mei 2019

Op 14 juni 2019 treedt een gewijzigd Activiteitenbesluit Milieubeheer in werking. Daarin worden de voorschriften voor emissies van grote stookinstallaties (≥ 50 MW) aangescherpt, in lijn met het Europese Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van de best beschikbare technieken, op grond van Richtlijn 2010/75/EU voor industriële emissies. De voorschriften gelden voor grootschalige energieopwekking en afval- en procesgasverbranding in energiecentrales, de staalindustrie en de chemie. Lees meer...

Gastransport tarieven 2020 stijgen met 8,6 procent

17 mei 2019

ACM heeft een besluit genomen over de tarieven die GTS in 2020 in rekening mag brengen bij de gasnetgebruikers. De transporttarieven stijgen in 2020 met gemiddeld 8,6 procent. Daarnaast zijn er forse verschuivingen van tarieven als gevolg van nieuwe Europese regulering (NC TAR). Lees meer...

Groen gas productie krijgt impuls

15 mei 2019

Met de realisatie van een biomassa vergassingsinstallatie (18 mln m3) in Zeeuws-Vlaanderen, waarin diverse organische restromen worden verwerkt, is de productie van groen gas in Nederland (110 mln m3 in 2018) in een klap met 16 procent gestegen. In het ontwerp Klimaatakkoord wordt ingezet op een aanbod van 2 mrd m3 in 2030, zo’n 5 procent van het huidige binnenlands aardgasverbruik. Lees meer...

CE Delft toont effecten sluiting 3 extra kolencentrales in 2020

14 mei 2019

Door sluiting van de drie nieuwste kolencentrales in Rotterdam en Eemshaven in 2020 komen de klimaatdoelen uit de Urgendazaak binnen bereik. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, Natuur & Milieu en het Longfonds. Volgens VEMW moet niet alleen rekening gehouden worden met een korte termijn effect van het sluiten van drie emissie puntbronnen, maar ook met de lange termijn effecten voor het energievoorzieningssysteem. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden (log eerst in), over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 1, 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.