Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Deltacommissaris Peter Glas

'We moeten in gesprek blijven over vraag en aanbod van water'

Lees verder

Samenwerken aan de transitie

Hoe bedrijven nieuwe verbindingen ontwikkelen om te verduurzamen


Meer informatie

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Minister stelt Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie in

14 oktober 2019

Minister Wiebes (EZK) heeft een Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie ingesteld. Een college dat de minister gaat adviseren over een doeltreffende, doelmatige en tijdige invulling van de infrastructuur die nodig is voor de transitie van de industrie zoals in het Klimaatakkoord bepaald. VEMW is verheugd dat het belang van investeringen in de infrastructuur wordt geadresseerd en dat de minister hieraan prioriteit geeft. Lees meer...

Partijen bundelen data voor energietransitie

11 oktober 2019

Het CBS, Kadaster, PBL, RWS en RVO hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bundeling van data om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te kunnen faciliteren. Door de bundeling hebben partijen sneller betrouwbare informatie voorhanden. Lees meer...

Verwaarloosbaar risico op onderbreking gasvoorziening in Nederland

10 oktober 2019

In het kader van Europese regulering m.b.t. maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid wordt periodiek een ‘Preventief Actie Plan’ opgesteld dat een primaire focus heeft op risico’s van onderbrekingen op het gehele gassysteem. Uit de meest recente update blijkt dat er - in lijn met de voorgaande analyses in 2011, 2014, 2016 en 2018 - slechts een verwaarloosbaar risico is op een onderbreking van de gasvoorziening. Er zijn in dit kader dan ook geen nieuwe maatregelen nodig. Lees meer...

Ongekende tariefstijging TenneT in 2020

7 oktober 2019

Op 4 oktober publiceerde ACM de voorstellen van de netbeheerders voor de nettarieven gas en elektriciteit voor 2020. Er treedt een stijging kleiner dan 5 procentpunt op bij de meeste netbeheerders. De tarieven van TenneT stijgen daarentegen fors: aangeslotenen op het extra hoogspanningsnet moeten het ontgelden met meer dan een verdubbeling van de tarieven en aangeslotenen op het hoogspanningsnet met een stijging van 50%. VEMW zal binnen twee weken in overleg met haar leden een zienswijze indienen op deze voorstellen. Lees meer...

BBL gasleiding blijft onderdeel TTF marktgebied

4 oktober 2019

Sinds januari 2018 is de BBL interconnector tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, geïntegreerd in het TTF gasmarkt gebied. De gasnetbeheerders BBLc en GTS zijn na een evaluatie tot de conclusie gekomen dat de integratie in stand moet blijven omdat de uitkomsten positief zijn. Daarmee blijft de met onder meer VEMW overeengekomen ‘Inter-TSO-compensatie’ (ITC) voor de transportkosten over de BBL in stand. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.