Industrie- en Energietop op 26 maart

Een initiatief van industrieel Nederland

Meer informatie

Webinar Infrastructuur

Meld u aan

"Schaf vaste zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen níet af"

Interview met Waterschapsbestuurder Lambert Zwiers

Lees hier het interview

Banken hechten groot belang aan waterbewustzijn bij bedrijven

Lees hier het interview

GTS voorziet forse stijging gastransporttarieven in 2022

8 maart 2021

Toezichthouder ACM heeft maandag 8 maart het voorstel voor de gastransporttarieven 2022 van landelijk netbeheerder GTS gepubliceerd. Die tarieven zijn gebaseerd op de toegestane omzet volgens het nieuwe Methodebesluit 2022-2026 en de verdeling van die kosten over de geboekte transportcapaciteiten. Gemiddeld stijgen de tarieven met 17 procent t.o.v. 2020 door afname van de transportboekingen, een verhoging van de toegestane omzet en meerdere nacalculaties. Voor de eindverbruikers met een aansluiting op het landelijk gastransportnet bedraagt de stijging op het exitpunt ruim 12 procent en wordt het all-in tarief 2,571 €/MWh/hr/jr (2021: 2,2902 €///). Lees meer...

VEMW verkiezingsdebat maakt transitie keuzes duidelijk

3 maart 2021

Hoe kunnen bedrijven verleid en in staat gesteld worden in Nederland te verduurzamen en hun CO2-footprint te verkleinen? Wat is daarvoor nodig qua infrastructuur en financiering, en is er wel voldoende aandacht voor een goede rolverdeling? Dat waren de kernvragen voor VEMW in het verkiezingsdebat o.l.v. Remco de Boer tussen de kandidaat Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA), Laura Bromet (GroenLinks), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Mark Harbers (VVD), dat een focus had op de energie- en watervoorziening en het klimaat. In het debat kwamen de genoemde onderwerpen ruimschoots aan bod. De deelnemers slaagden erin er een boeiend en inhoudelijk gesprek van te maken, waarin de overeenkomsten en verschillen duidelijk aan bod kwamen. Lees meer...

Afnemer die gasaansluiting laat verwijderen betaalt daar niet langer voor

2 maart 2021

De ACM heeft een besluit genomen over het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders om de Tarievencode gas te wijzigen. Met dit codebesluit wijzigt de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting voor (individuele) kleinverbruikers. Met de onderliggende Ministeriële Regeling (EZK) die in februari van kracht is geworden worden de afsluitkosten geheel gesocialiseerd over de overblijvende gasaangeslotenen. Volgens VEMW worden hiermee belangrijke reguleringsprincipes terzijde geschoven. Lees meer...

Wijziging korting voor afschakelbare capaciteit gas

26 februari 2021

ACM heeft de korting voor de afschakelbare capaciteit in de Tarievencode gas na berekening vastgesteld op 0,03 procent. Dit gewijzigde kortingspercentage volgt uit een berekening die rekening houdt met de daadwerkelijke afschakelingen in de afgelopen drie gasjaren. Lees meer...

SDE++ in 2021 verbreed met nieuwe categorieën

25 februari 2021

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de SDE++ openstellingsronde in 2021. De minister is hierover geadviseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In het advies van het PBL zijn verschillende nieuwe categorieën doorgerekend die passen bij de verbreding van de regeling met het oog op het stimuleren van CO₂-reductie. Volgens VEMW is de verbreding een belangrijke stap om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te kunnen halen. Om naast doelmatig doeltreffender te kunnen zijn, is verbetering van de regeling nodig om beter op de praktijk van de industrie aan te sluiten. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 1
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3 en 4 2020

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2021

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.