Leidraad Noodstroom-voorziening

Is de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening voor u cruciaal? Profiteer dan van de nieuwe Leidraad Noodstroomvoorziening

Lees meer
Leidraad Noodstroomvoorziening

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Visie op Flexibiliteit

VEMW Visie op Flexibiliteit positief ontvangen

Download het position paper

VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!

Appels met appels vergelijken!

Winterpakket EU

Schone en betaalbare energie voor heel Europa?

Lees meer

Verduurzaming warmtebehoefte industrie krijgt vorm

25 april 2017

De belangrijkste energiebehoefte van de industrie is hogetemperatuurwarmte. Die warmtebehoefte leidt ook tot haar grootste CO2-uitstoot. Om in lijn met de klimaatafspraken en -beleid te komen tot een verduurzaming van die behoefte zijn vergaande, innovatieve en realistische oplossingen nodig. VEMW heeft met haar leden het belang hiervan onderkend, vastgelegd in een propositie en een McKinsey onderzoeksrapport. Samen met de Rijksoverheid kan de industrie met haar belangenvertegenwoordigers zoals VEMW de komende maanden vorm geven aan realistische oplossingen voor het zogenaamde Transitiepad ‘Hogetemperatuurwarmte’. Lees meer...

Opinie: Stel incidenten met lozingen aan de kaak; vertrouw op het lozingsbeleid!

20 april 2017

Onlangs is op diverse plaatsen in Zuid-Holland de stof GenX in het leidingwater aangetroffen. De stof is afkomstig van het bedrijf Chemours. Dit bedrijf mag jaarlijks 6400 kilo afvalwater met GenX in de rivier de Merwede lozen. Volgens toxicologen kan de stof gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Drinkwaterbedrijf Oasen spreekt in de Volkskrant van een ‘wezenlijke dreiging’ en ook Rijkswaterstaat spreekt over ‘grote risico’s’. Beiden willen dat Chemours de lozing zo snel mogelijk afbouwt naar 2000 kilo afvalwater en daarna voorgoed stopt met het lozen van GenX. Het bedrijf noemt de zorgen 'prematuur' en wil de lozing maximaal halveren. Lees meer...

Plafond gasproductie Groningen opnieuw omlaag

19 april 2017

Vanaf 1 oktober 2017 moet het productieplafond van het Groningenveld met 10 procent omlaag. Dat heeft minister Kamp (EZ) besloten na advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de ontwikkeling van de seismiciteit in het Groningse gasveld. Het advies is ingegeven door de veiligheid. Lees meer...

Overheid zoekt actieve betrokkenheid industrie bij transitiebeleid

13 april 2017

De Rijksoverheid zoekt een actieve betrokkenheid van de industrie bij de invulling van het Transitiepad Hoge Temperatuur Warmte. Doel is in 2050 te komen tot een koolstofarme energievoorziening. Om dat te kunnen realiseren moeten nu al stappen gezet worden. Daarom organiseren de ministeries van EZ, IenM en BZK op 21 april aanstaande een bijeenkomst. VEMW levert een actieve bijdrage aan deze bijeenkomst en het transitiepad en roept haar leden op om actief deel te nemen aan deze bijeenkomst en kansen te benutten. Lees meer...

Significante barrières Europese groothandelsmarkt gas

12 april 2017

Spelers op de groothandelsmarkt gas ervaren nog een groot aantal barrières, die per EU-lidstaat en marktgebied verschillen. Dat blijkt uit een studie onder gasmarktspelers (shippers, leveranciers, handelaren en de energie intensieve industrie) die de Europese toezichthouder op de energiemarkten ACER heeft laten uitvoeren door adviesbureau Kantor. Doel van het onderzoek is bestaande barrières op de gas groothandelsmarkt te identificeren en vast te stellen als onderdeel voor het volgende ACER Markt Monitoringsrapport. ACER gebruikt de informatie om de implementatie van de Europese regulering (onder meer Network Codes) te toetsen en eventueel aanbevelingen te kunnen doen over noodzakelijke reguleringsaanpassingen. Lees meer...

lid-icon Uniek plan voor 95 procent CO2-reductie industrie

Het rapport kunt u desgewenst opvragen bij VEMW, Thessa de Ridder (desk@vemw.nl)

lid-icon VEMW Inzicht

Inzicht 1, 2017

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2017

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.