Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Outlook tarieven 2019 e.v.

Op welke veranderingen in de energiebelasting, ODE en netwerktarieven kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

Bestuurlijke Versnellingstafel Opkomende stoffen en medicijnresten gestart

17 januari 2019

Op maandag 14 januari jl. vergaderde de Bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen en medicijnresten voor het eerst over de afbakening met de andere twee bestuurlijke tafels en de ambities van de deelnemers. Lees meer...

Ontwikkeling groene waterstof bereikt volgend niveau

17 januari 2019

Op een raffinaderij van Shell in het Duitse Ruhrgebied wordt een elektrolysefabriek voor waterstof met een piekvermogen van 10 MW gerealiseerd. In 2020 moet de installatie operationeel zijn, die met groene elektriciteit waterstof gaat maken. De volgende schaalgrens van 100 MW wordt voorzien voor 2025. Lees meer...

Klimaatakkoord moet verleiden tot investeringen in Nederland

15 januari 2019

Het Klimaatakkoord moet leiden tot nieuwe investeringen van – veelal buitenlandse – investeerders in Nederland. Het pakket dat in december is neergelegd om tot een Klimaatakkoord te komen is een mix van maatregelen die voortborduurt op de bewezen succesvolle Nederlandse traditie van samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Zo’n brede structuur is het beste middel om het doel, de reductie van CO2-emmissies, doelmatig en effectief te bereiken. Dat is de boodschap van algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW in het Radio1 programma Spraakmakers. Lees meer...

Capaciteitstekort elektriciteitsnetten voor groene stroom

11 januari 2019

Er komen steeds meer signalen dat elektriciteitsnetbeheerders aanvragen voor nieuwe aansluitingen van wind- en zon-PV-installaties niet tijdig kunnen realiseren door een gebrek aan transportcapaciteit. In de hoofdlijnen voor een klimaatakkoord is aangegeven dat een goede planning voor de aanleg van infrastructuur van het grootste belang is. Dat vraagt volgens VEMW onder meer de ontwikkeling van een planningsmechanisme dat vraag en aanbod beter volgt. Het is verstandig als netwerkbedrijven zich meer focussen op hun kernactiviteiten: transport en distributie van elektriciteit en gas. Lees meer...

Indirecte kostencompensatie EU-ETS herzien

10 januari 2019

De Europese Commissie heeft een nieuwe consultatie gelanceerd over de financiële compensatie die lidstaten mogen geven aan bedrijven voor indirecte CO2-kosten ten gevolge van de elektriciteitsprijzen, in Nederland bekend onder de naam subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden (log eerst in), over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.