Van energietransitie naar industrie-transitie

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Clean Energy Package EU

Schone en betaalbare energie voor heel Europa?

Lees meer

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Nieuwe vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven

13 oktober 2017

De vermogenskostenvoet die drinkwaterbedrijven in 2018 en 2019 moeten hanteren is door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld op 3,4%. Dat is 0,8% lager dan in de periode 2016–2017 Lees meer...

Kabinetsplannen bieden perspectief voor industrietransitie

12 oktober 2017

VEMW is over het algemeen positief over het coalitieakkoord, waarin de regering zich een ambitieus klimaatdoel heeft gesteld, daarvoor in totaal vier miljard euro aan middelen reserveert en samen met betrokkenen in een nationaal energie- en klimaatplan daarover afspraken maakt. Op weg naar 2050, wanneer Nederland nagenoeg emissieloos moet zijn volgens het klimaatakkoord van Parijs, stelt het nieuwe kabinet voor om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 ongeveer te halveren in 2030. Hierbij is terecht een belangrijke rol weggelegd voor CO2-opslag, maar er is meer nodig voor een succesvolle transitie van de industrie, zo stelt VEMW. Lees meer...

ACM publiceert tarievenvoorstellen netbeheer 2018

11 oktober 2017

Toezichthouder ACM heeft de voorstellen voor de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van landelijk netbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis en Stedin. De landelijke gastransporttarieven zijn al eerder gepubliceerd. Representatieve organisaties zoals VEMW kunnen reageren op de voorstellen. VEMW zal zoals altijd van dat recht gebruik maken door het indienen van een schriftelijke zienswijze. VEMW leden kunnen tot en met maandag nog reageren op de tariefvoorstellen. Lees meer...

Ambitieus energie- en klimaatbeleid Rutte III

10 oktober 2017

Een Klimaatwet met juridisch afrekenbare doelen moet volgens het nieuwe Kabinet ‘vertrouwen in de toekomst’ geven. Het belangrijkste afrekenbare doel: 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 om de klimaatdoelstellingen van Parijs (80-95 procent emissiereductie in 2050) te kunnen realiseren. Er komt een energie –en klimaatakkoord om het beleid in te vullen met de stakeholders. Het innovatie- en topsectorenbeleid wordt gericht op versterking van de energietransitie. VEMW vindt het beleidspakket behoorlijk ambitieus en is blij dat het kabinet Rutte III openstaat voor de positie van de industrie in Nederland. Lees meer...

Emissieloze industrie in 2050 mogelijk

6 oktober 2017

De industrie in Nederland kan haar broeikasgasemissies nagenoeg geheel terugdringen in 2050. Daar zijn technologische oplossingen voor én economisch is het geen ‘mission impossible’. Dat stelt adviesbureau McKinsey in haar rapport ‘Industry transition – mission (im)possible’. Het rapport is een ondersteuning voor de visie van VEMW. Lees meer...

lid-icon Uniek plan voor 95 procent CO2-reductie industrie

Het rapport kunt u desgewenst opvragen bij VEMW, Thessa de Ridder: tr[at]vemw.nl

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3, 2017

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2017

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.