Start VEMW Wind Consortium

Hollandse Kust West

Meer informatie

Inspiratietour op 14 december: toepassing van industriële warmtepompen

Meer informatie

De ontwikkeling van de gasmarkt tussen 2000 en 2030

Lees hier het hele artikel

‘Nederland heeft kernenergie nooit echt omarmd’

Lees hier het artikel

Deadline boeken gastransportcapaciteit 2022 voor direct aangeslotenen nadert

26 november 2021

GTS roept direct aangeslotenen op om vóór 1 december a.s. de exitcapaciteit op hun aansluiting op het landelijke gastransportnet te boeken om het recht op de aangehouden capaciteit voor 2022 niet te verliezen. Lees meer...

Elektrische boiler in industrie biedt operationele flexibiliteit en netwerkstabiliteit

24 november 2021

De eerste toepassingen van elektrische boilers (e-boilers) in de industrie laten een potentieel zien om warmte en stoom te produceren met lagere CO2-emissies, lagere operationele energiekosten en een grotere operationele flexibiliteit, die ook nog eens bijdraagt aan de stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening. De ervaringen tonen óók de noodzaak aan om voortvarend de netwerk-tariefstructuur en de ondersteuning van de onrendabele top (ORT) aan te passen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de eerste Inspiratietour van dit seizoen, wederom georganiseerd door RVO, VEMW en NVDE, met bijdragen van energiebedrijf Eneco, kartonproducent DJP De Hoop en aardappelverwerker Avebe. In het volgende webinar op 14 december staat de industriële warmtepomp centraal. Lees meer...

‘Geborgde zetels zijn niet ondemocratisch’

23 november 2021

Geborgde zetels in waterschapsbesturen zijn niet ondemocratisch. Dat betoogde prof. Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht onlangs tijdens een rondetafelgesprek over de Wet democratisering waterschappen, een initiatiefwetsvoorstel van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Het betoog van de hoogleraar druist daarmee in tegen een veelgehoord argument tegen deze zetels. Overigens geeft Van Rijswick wel aan dat er verbeteringen mogelijk zijn. Het afschaffen van de geborgde zetels is daarvoor echter niet noodzakelijk. Lees meer...

VEMW en TenneT publiceren gezamenlijk paper industrial flex

22 november 2021

TenneT en VEMW publiceren vandaag een gezamenlijk plan over het grootschalig ontsluiten van flexibel elektriciteitsverbruik door de industrie. Het plan laat naast de noodzaak tegelijk zien welke kansen flexibiliteit voor de industrie biedt en wat er gedaan moet worden om die kansen te kunnen benutten. TenneT en VEMW roepen alle belanghebbenden – netbeheerders, industrie, overheid – op om actie te ondernemen om het potentieel van industriële vraagsturing te ontsluiten. Lees meer...

Hergebruik aardgasleidingen voor waterstoftransport biedt perspectieven

19 november 2021

Een omgebouwde waterstoftransportleiding in Zeeland laat zien dat het hergebruik van aardgastransportleidingen technisch mogelijk, betrouwbaar en veilig is. Die kennis en ervaring is van nut voor de realisatie van de zogenaamde waterstofbackbone die Gasunie wil gaan aanleggen om in de voorziening van waterstof te voorzien. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 3
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3 2021

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2021

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.