Save the date

‘Onze energievoorziening van de toekomst’


Meer informatie

Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Save the date Watervisie 2020


Lees verder

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Legionella in waterzuiveringsinstallaties: RIVM pleit voor passende maatregelen en meer onderzoek

21 januari 2020

Het is aannemelijk dat sommige afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Legionella verspreiden. En het is mogelijk dat mensen hierdoor ziek worden. Daarom is het belangrijk dat installaties met een verhoogd risico op verspreiding van Legionella metingen laten doen en geschikte maatregelen nemen. Dat stelt het RIVM naar aanleiding van twee onderzoeken die het instituut heeft uitgevoerd. Lees meer...

TenneT wil leveringszekerheid en flexibiliteit hoog op de agenda

20 januari 2020

TenneT inventariseert de leveringszekerheid middels de Monitoring Leveringszekerheid. Het rapport over 2019 geeft een beeld van de ontwikkeling van de leveringszekerheid en de relevante aspecten hierbij, zoals de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem. Lees meer...

Europese financiering voor eerlijke transitie

17 januari 2020

Op 14 januari presenteerde EU Vicevoorzitter Timmermans het Eerlijke Transitie Mechanisme en het Green Deal Investeringsplan voor een duurzaam Europa. Met deze plannen wil de EU de transitie naar een groene economie maken zonder dat landen of sectoren achterblijven. Lees meer...

Rechter: Enexis moet afnemer aansluiting én transportcapaciteit bieden

16 januari 2020

Enexis moet Energiepark Pottendijk in Drenthe een aanbod doen voor een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt in het elektriciteitsnet dat voldoet aan de wettelijke eisen. Zonder contractuele transportbeperkingen. Enexis heeft 12 maanden de tijd om de aansluiting te realiseren. Dat is de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, die Enexis een dwangsom oplegt. VEMW is verheugd over de uitspraak die bepaalt dat de netbeheerder aan zet is om de afnemer toegang tot de markt te bieden. Lees meer...

Netbeheerders kunnen niet worden verplicht klantgegevens uit te wisselen

15 januari 2020

De Informatiecode Elektriciteit en Gas biedt geen grondslag voor de onderlinge uitwisseling van consumentengegevens in de energiesector. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigt met haar besluit de aanpassingen in de Informatiecode, omdat deze een plicht voor netbeheerders tot uitwisseling in het leven roept, zonder dat is verzekerd dat een daarvoor door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven grondslag, zoals toestemming van de klant, aanwezig is. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2020

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.