Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

ACM weigert tariefbesluiten adequaat te motiveren

14 juni 2018

ACM heeft een bezwaar van VEMW tegen het besluit van de toezichthouder over de vaststelling van de elektriciteitstarieven in 2018 voor de regionale netbeheerders Liander en Enexis voor het jaar 2018 ongegrond verklaard. VEMW ging o.a. in bezwaar vanwege strijdigheid met het uitgangspunt van kostengeoriënteerde tarieven en een gebrekkige motivering. Met de beslissing op bezwaar zijn de bezwaren niet weggenomen; de ACM weigert besluiten adequaat te motiveren. Reden voor VEMW om te overwegen om beroep in te stellen bij de rechter. Lees meer...

Heineken vervangt aardgas voor biogas van waterschap

14 juni 2018

Heineken verduurzaamt zijn productieproces door fossiel aardgas te vervangen voor hernieuwbare energie uit biogas. Het bedrijf werkt daarvoor samen met waterschap Aa en Maas. Dit waterschap produceert biogas uit afvalwater met een slibvergister bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Eerder dit jaar is de gasleiding van de zuiveringsinstallatie van waterschap Aa en Maas gekoppeld aan die van de brouwerij. Inmiddels wordt het biogas daadwerkelijk geleverd. Lees meer...

Ontwikkelingen energietransitie gaan grote gevolgen hebben

11 juni 2018

De energievoorziening gaat de komende jaren drastisch veranderen. Met nieuwe energiedragers zoals waterstof, windparken op zee en uitkoppeling van energie. Met een spanningsveld tussen de betrouwbaarheid van de voorziening, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. Met een spanningsveld tussen de betrouwbaarheid van de voorziening, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. Met nieuwe mogelijkheden als blockchain management en met uitdagingen zoals dataveiligheid in een complexere omgeving. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van de VEMW Energiedag die op 7 juni plaatsvond op de BP Raffinaderij in Rotterdam-Europoort. Lees meer...

Uitfasering Groningengas volgens minister op schema

7 juni 2018

Minister Wiebes (EZK) geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan op schema te liggen met het realiseren van het ‘basispad’ om de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen. Met een aantal additionele maatregelen zou het mogelijk zijn om al per oktober 2020 onder het door de SodM geadviseerde winningsniveau van (bcm) uit te komen. Als alle maatregelen zich daadwerkelijk materialiseren moet oktober 2022 het niveau onder de 4 bcm uit kunnen komen in een gemiddeld gasjaar. VEMW ziet in de brief van de minister de bereidheid en een uitnodiging om te overleggen over een navigatie-instrument om het industrie potentieel te kunnen materialiseren. Lees meer...

Kosteneffectieve energietransitie vraagt om combi warmte en kracht

6 juni 2018

Een combinatie van een duurzame opwekking van kracht en warmte is een belangrijke sleutel om te komen tot een kosteneffectieve energietransitie. Dicht bij de energievraag, koolstofneutraal en flexibel inspelend op de vraag en het aanbod. Dat is de visie die COGEN Europe vandaag presenteert op haar jaarcongres 'The Power of Heat’ in Brussel. Lees meer...

lid-icon VEMW zoekt Beleidsadviseur Energie!

Ambieer je een functie op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid? Wil je een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie en aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening voor zakelijke consumenten? Wil je werkzaam zijn in een klein team van enthousiaste professionals? Voel je je thuis in zowel een nationale als internationale omgeving? Heb je affiniteit met vraagstukken, die zowel economische, juridische, als technische aspecten bevatten? Kom dan werken als Beleidsadviseur Energie.

Kijk op LinkedIn voor meer informatie.

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.