Biologie onder de knie met minder chemie

Webinar 26 november
Uitdagingen voor industriële koelwatergebruikers 

Meer informatie

Inspiratietours 2020 Webinar Warmte- en stroomuitkoppeling

Webinar 1 december

Samen bereiken we meer

Bekijk onze actieagenda!

Legionella in AWZI

Bedrijven en overheden moeten gedegen kennisbasis opbouwen

Lees verder

Definitief einde gaswinning Groningen wettelijk geregeld

26 november 2020

Met het wettelijk regelen van de sluiting van het Groninger gasveld komt er na zo’n 60 jaar onomkeerbaar een einde aan de gaswinning in Groningen. Na 2022 blijft het veld alleen voor uitzonderlijke situaties nog wel beschikbaar als reservemiddel. Dat is de boodschap van minister Wiebes van EZK aan de Tweede Kamer. De minister streeft ernaar om begin 2021 een internetconsultatie te starten en voor het zomerreces van 2021 het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. Lees meer...

Rol Tweede Kamer in versnelde realisatie infrastructuur voor energietransitie

25 november 2020

Het proces dat moet leiden tot een effectieve, doelmatige en tijdig beschikbare infrastructuur voor de energietransitie moet worden gestructureerd door een passende rolverdeling, modulaire aanpak, duidelijke regie en een wettelijk verankerd Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Daarbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande instrumenten zoals de Investeringsplannen van de netbeheerders en het Gebruikersplatform GEN. Versnelling van het proces is mogelijk door knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en investeringen in no-regret maatregelen mogelijk te maken. Dat waren de belangrijkste boodschappen van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) in een technische briefing aan de Tweede Kamer. Lees meer...

Waarde olie- en gasreserves 95 procent afgenomen sinds 2013

24 november 2020

De waarde van de Nederlandse aardolie- en aardgasreserves is gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar minder dan 8 miljard euro in 2019. Na 2013 is de gaswinning in Nederland met bijna 60 procent gedaald bij een stabiel binnenlands verbruik. Sinds 2018 is Nederland een netto gas importerend land met een sterk groeiend aandeel van vloeibaar aardgas (LNG). Dit meldt het CBS in het artikel ‘De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen’. Lees meer...

ACM publiceert ontwerpbesluit kostenverdeling verwijderen gasaansluiting

23 november 2020

Toezichthouder ACM heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd over de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting. De gezamenlijke netbeheerders hadden aangedrongen op een nieuwe kostenverdeling door wijziging van de Tarievencode gas. ACM geeft in het ontwerpbesluit tevens een nadere uitwerking van de wettelijke verwijdertaak van de netbeheerders, die mogelijk gaat veranderen door een Tweede Kamer motie van GroenLinks. VEMW zal het ontwerpbesluit en de Kamerbrief van de minister bestuderen ter voorbereiding van een zienswijze. Lees meer...

Groeiende aandacht industrie voor legionella in waterzuiveringsinstallaties

19 november 2020

Nagenoeg alle bedrijven met een biologische waterzuiveringsinstallatie hebben preventief maatregelen getroffen gericht op de beheersing van legionellarisico’s. Dat bleek uit een onderzoek van Hydroscope onder 41 industriële bedrijven, uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Verenging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). VEMW wilde met dit onderzoek meer inzicht krijgen in de groeibepalende factoren voor Legionella in waterzuiveringsinstallaties en in de beheersmaatregelen die bedrijven hebben genomen. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 3
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2 2020

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2020

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.