Leidraad Noodstroom-voorziening

Is de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening voor u cruciaal? Profiteer dan van de nieuwe Leidraad Noodstroomvoorziening

Lees meer
Leidraad Noodstroomvoorziening

Energieagenda 2050

Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

Tarieven 2017

Overzicht van de tarieven voor gas, elektriciteit en water voor 2017

Lees meer

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Winterpakket EU

Schone en betaalbare energie voor heel Europa?

Lees meer

Minister houdt vast aan CO2-reductie als leidend klimaatdoel

28 maart 2017

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer een reactie gegeven op een aantal aangenomen moties waarmee de regering is verzocht om nationale doelen vast te stellen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. De minister geeft in zijn brief aan te blijven bij het met het Energieakkoord (2013-2023) en de Energieagenda (na 2023) ingezette beleid, waarbij de CO2-emissiereductie het leidende doel is. Lees meer...

Leidraad Noodstroomvoorziening waarborgt continuïteit ziekenhuizen

27 maart 2017

VEMW heeft met deskundige gebruikers van noodstroominstallaties bij ziekenhuizen een uniek instrument ontwikkeld waarmee de continuïteit van de noodstroomvoorziening in een ziekenhuis kan worden geborgd. Met de ‘Leidraad Noodstroomvoorziening’ kunnen organisaties controleren hoe adequaat hun noodstroomvoorziening is en waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn. Het biedt organisaties een uniek communicatiemiddel tussen de technici, verantwoordelijk bestuur en de zorgafdelingen, waarmee de gehele procedure van tests en controles gestructureerd wordt. Afgelopen vrijdag is het eerste exemplaar van de Leidraad overhandigd aan Marcel Visser, lid van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch). Lees meer...

Afschaffing precario door Senaat bekrachtigd

23 maart 2017

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut’ bij hamerstuk aangenomen. Het voorstel was op 21 februari 2017 al aangenomen door de Tweede Kamer, waarbij alleen GroenLinks tegen stemde. Daarmee komt na een overgangstermijn van 5 jaar een einde aan de gemeentelijke heffing van precario op elektriciteits- en gasnetten. Lees meer...

PBL-rapport rooskleurig over potentieel warmtenetten

22 maart 2017

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Dat zal niet eenvoudig zijn, omdat het planning en coördinatie vergt en grote investeringen vraagt met financiële risico’s. De Rijksoverheid zou veel belemmeringen en aarzelingen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief aan gemeenten en provincies. Dit beeld schetst het rapport ’Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). VEMW zet vraagtekens bij de geschetste bijdrage van warmtenetten. Lees meer...

Onacceptabel dat betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk staat

21 maart 2017

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening staat onder druk door een ‘nijpend tekort’ aan technici. Netwerkbedrijven als Alliander en Enexis – groepsmaatschappijen van respectievelijk de regionale netbeheerders Liander en Enexis – worden overvallen door de aantrekkende economie en het ontstane momentum in de energietransitie. Volgens VEMW ontwikkelingen die de netwerkbedrijven hadden kunnen zien aankomen. Onacceptabel dat de betrouwbaarheid van de voorziening ter discussie wordt gesteld door de beheerder. Lees meer...

lid-icon Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie?

Luister hier naar het interview met Hans Grünfeld bij BNR Nieuwsradio. 

lid-icon VEMW Inzicht

Inzicht 1, 2017

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2017

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.