Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Save the date Watervisie 2020


Lees verder

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Overheid gaat risicovolle activiteiten ondernemingen faciliteren

20 november 2019

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de Staat machtigt om Invest-NL als 100 procent staatsdeelneming op te richten. Invest-NL kan met een startkapitaal van 1,7 mrd euro een serieuze partner worden in de financiering en ontwikkeling van belangrijke risicovolle activiteiten van ondernemingen, zoals klimaataanpassing door vergroening, energietransitie en het meer circulair maken van de Nederlandse economie. Alleen de fracties van PvdD, FVD en Fractie-Otten stemden tegen het wetsvoorstel. Lees meer...

Omzet industrie daalt derde kwartaal op rij

19 november 2019

De omzet van de industrie in Nederland is in het derde kwartaal 6,3 procent lager dan een jaar geleden. Een daling voor een derde kwartaal op rij. Daar staat tegenover dat de industriële producenten voor 2020 een toename van de omzet en de personeelssterkte verwachten. Dit meldt het CBS. Lees meer...

Toenemende schade bedrijven door verslechtering spanningskwaliteit

18 november 2019

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog, met relatief weinig onderbrekingen en een goede spanningskwaliteit. Die kwaliteit neemt echter af, leidend tot schade, levensduur verkorting van installaties en apparatuur, toenemende kosten en onveilige situaties. Oorzaken: een sterke toename van digitale apparaten, hernieuwbare energie en infrastructuur. Tegelijkertijd wordt apparatuur in de industrie, handel en ziekenhuizen steeds gevoeliger voor spanningsdips en frequentiewisselingen. Dat meldt het FD. Lees meer...

Ontnuchterende klimaatboodschap IEA World Energy Outlook

15 november 2019

Er is een groot gat tussen de niet-afnemende broeikasgasemissies en de maatregelen die beleidsmakers nemen om die emissies substantieel en structureel terug te dringen. Daarmee stevenen we af op een gemiddelde temperatuurverhoging van 3 graden Celsius i.p.v. het Parijsdoel van 1,5-2 graden. Dat is de ontnuchterende boodschap van de World Energy Outlook 2019 van het IEA. Lees meer...

Samenwerking energietransitie Nederland en Duitsland krijgt vorm

14 november 2019

Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de intensieve dialoog met Duitsland over de klimaat- en energietransitie, de invulling en formalisering van een mogelijke samenwerking (‘Declaration of Intent Energiesamenwerking’) en het Duitse klimaatakkoord (‘Klimaschutzprogramm 2030’). Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.