VEMW Verkiezingsdebat

Laat uw stem horen en ga samen met ons in debat over de onderwerpen die de zakelijk energie- en watergebruiker raken.

Meld u aan

Watervisie 2021

De waarde van water

Meer informatie

Webinar Nieuwe data-uitwisseling GLDPM

Het belang van gedetailleerde transportprognoses en de consequenties voor u als energiegebruiker

Klik hier voor meer informatie

Legionella in AWZI

Bedrijven en overheden moeten gedegen kennisbasis opbouwen

Lees verder

Nieuw besluit betrouwbaarheidsnorm hoogspanningsnet van kracht

26 januari 2021

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 22 januari een uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (UHT) gepubliceerd over het ‘besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet’. Dit besluit over de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet trad reeds op 1 januari 2021 in werking en bevat vrijstellingen voor specifieke onderdelen van het hoogspanningsnet (HS) van de enkelvoudige storingsreserve, alsmede regels voor het verlenen van ontheffingen. De ACM concludeert dat het besluit uitvoerbaar en handhaafbaar is, maar heeft ook kritiek op twee aspecten en doet een aantal suggesties voor de vormgeving van het besluit. Lees meer...

Herziening best beschikbare technieken koelwater dringend gewenst

25 januari 2021

Herziening van het BREF-document waarin de best beschikbare technieken voor industriële koelsystemen worden beschreven is dringend gewenst. Lees meer...

TenneT ontwikkelt pakket maatregelen om stroomstoringen te voorkomen

19 januari 2021

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft een plan opgesteld waarmee stroomstoringen in het landelijke hoogspanningsnet (HS-net) in de toekomst moeten worden voorkomen. Het pakket aan maatregelen is opgesteld naar aanleiding van een grote stroomstoring in de omgeving van Eindhoven op 17 juni 2018. TenneT voldoet hiermee aan een verzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om met structurele oplossingen te komen om stroomstoringen, zoals die in Eindhoven, in de toekomst te voorkomen. De ACM heeft het plan goedgekeurd en zal erop toezien dat de toegezegde maatregelen de komende tijd zullen worden uitgevoerd. Lees meer...

Aanvragen eerste openstellingsronde SDE++ gepubliceerd

15 januari 2021

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer op 14 januari geïnformeerd over het verloop van de eerste openstellingsronde van de verbrede SDE++ in 2020. Hoewel er ook budget is aangevraagd voor nieuwe CO2-reducerende technologieën, waren de meeste aanvragen bij uitstek voor zon-PV. Ook CCS-aanvragen leggen een groot beslag op het geclaimde budget. Lees meer...

Marktconsultatie subsidieregeling waterstofproductie via elektrolyse

14 januari 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is een consultatie gestart over waterstofproductie via elektrolyse. De consultatie richt zich op bedrijven die overwegen in de komende jaren elektrolysers te bouwen en daarover op korte termijn een investeringsbeslissing willen nemen. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 3
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3 en 4 2020

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2021

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.