Save the date

‘Onze energievoorziening van de toekomst’


Meer informatie

Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Save the date Watervisie 2020


Lees verder

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Gerechtshof bevestigt in hoger beroep Liander aansluittermijn van 18 weken

12 december 2019

In 2018 werd in een rechtszaak tussen Liander en een onderneming door een rechter uitgesproken dat gebrek aan personeel geen rechtvaardiging is verlengen van de aansluittermijn. In hoger beroep wordt deze uitspraak door het gerechtshof overgenomen. Netbeheerders kunnen zich niet beroepen op de huidige werkdruk om hun aansluitplicht te verzaken. Lees meer...

Minister Wiebes wil energie-efficiëntie maatregelen na 2020 doorzetten

12 december 2019

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal energie-efficiëntie maatregelen na 2020. De convenanten MEE en MJA3 lopen namelijk na 2020 af en Nederland zal moeten voldoen aan nieuwe Europese energie-efficiëntie eisen. Zo zal Nederland aan absolute besparingseisen moet voldoen, terwijl er door de transitie, CO2 reductie en digitalisering juist méér energie gebruikt kan gaan worden. Lees meer...

Europese Commissie presenteert ambitieuze maatregelen in Green Deal

11 december 2019

Vandaag heeft Eurocommissaris Timmermans de veelbesproken EU Green Deal gepresenteerd. De Europese Unie moet zich transformeren tot een eerlijke, welvarende, grondstofefficiënte en broeikasgas-neutrale economie in 2050. De Commissie komt vanaf volgend jaar met een aantal centrale beleidsmaatregelen, waaronder een eerste Europese Klimaatwet; nodig om klimaatneutraal beleid te voeren. De Green Deal is een brede strategie, een roadmap die richting geeft aan o.a. het behoud van ecosystemen en biodiversiteit, het creëren van een schonere industrie, een meer milieuvriendelijke landbouw, duurzame gebouwen en vervoer. Met een omvangrijk investeringsprogramma en ‘carbon border adjustments’ om de industrietransitie in Europa mogelijk te maken. Lees meer...

CBb einduitspraak methodebesluiten elektriciteit en gas 2017 – 2021

10 december 2019

Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 28 november 2019 einduitspraak gedaan in de beroepen van de elektriciteits- en gasnetbeheerders tegen de methodebesluiten 2017 – 2021. Na eerdere uitspraken in 2018 heeft toezichthouder ACM de methodebesluiten hersteld. Op enkele punten waren de netbeheerders het oneens met de ACM. Het CBb heeft op twee daarvan de ACM in het ongelijk gesteld: de WACC en nacalculatie van onderhoudskosten Net op Zee. Lees meer...

Netbeheerders laten in 2020 overwegend stijging tarieven zien

9 december 2019

Toezichthouder ACM heeft de besluiten over de maximumtarieven gepubliceerd voor de diensten van de regionale netbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris. De 2020 tarieven voor landelijk gasnetbeheerder GTS zijn eerder dit jaar al vastgesteld. De definitieve tarieven van landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT volgen nog voor de jaarwisseling. Behoudens enkele kleine aanpassingen komen de tarieven overeen met de door de netbeheerders ingediende voorstellen. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.