VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!

Appels met appels vergelijken!

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Tarieven 2019

Op welke veranderingen in energienettarieven, watertarieven en de Energiebelasting, en ODE-heffing kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

LNG Terminal Gate komt op stoom

19 april 2019

Gate Terminal heeft in Q1-2019 fors meer LNG geïmporteerd en doorgevoerd dan vorig jaar. Een stijging van 143 procent naar bijna 1,8 mln ton LNG. De groei betreft zowel de aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG. De Rotterdamse haven laat in het eerste kwartaal van 2019 overigens een overall groei van ruim 5 procent zien in de overslag van goederen. Lees meer...

Brexit heeft effecten op uitkomsten EU-ETS

18 april 2019

Sinds 1 januari 2019 kunnen Britse bedrijven geen ETS-rechten meer verkrijgen of verhandelen, in ieder geval zolang er nog geen uittredingsakkoord bestaat. Dit heeft impact op de CO₂-markt: de ETS-prijs steeg begin deze week tot 27 euro per ton. In Nederland is het aantal aanvragen voor een ETS-handelsrekening gestegen. De verdere impact van de Brexit op het EU-ETS is vooralsnog onduidelijk. Lees meer...

Energieverbruik in Nederland gedaald in 2018

17 april 2019

In 2018 was het totale energieverbruik in Nederland met 3100 PJ ongeveer 1,5 procent lager dan in 2017. In de energiemix wordt voor 90 procent voorzien door inzet van aardgas, aardolie (beiden rond de 40 procent) en steenkool. De bijdrage van steenkool is in 2018 voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald naar nu 11 procent (340 PJ). De overige energiebronnen zijn hernieuwbare energie, kernenergie, afval en netto invoer van elektriciteit. Er werd vorig jaar voor het eerst meer aardgas in- dan uitgevoerd. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers. Lees meer...

Wetsvoorstel verbod op gebruik laagcalorisch gas roept vragen op

16 april 2019

Landelijk gasnetbeheerder GTS krijgt een wettelijke taak om – negen - grootverbruikers van laagcalorisch gas met een verbruik van meer dan 100 mln m3 per jaar, om te schakelen van een bestaand aansluiting naar een aansluiting waarmee hoogcalorisch gas aan het net kan worden onttrokken. Dat staat in een wetsvoorstel ‘verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers’ van het ministerie van EZK dat ter consultatie is voorgelegd. Het wetsvoorstel roept vragen op. Lees meer...

TenneT publiceert laatste markttrends en ontwikkelingen

12 april 2019

Landelijke netbeheerder TenneT heeft haar jaarlijkse marktbeoordeling (TenneT Annual Market Update) voor 2018 gepubliceerd. De elektriciteitsprijzen stegen in heel Centraal West-Europa. In Nederland het hardst! Met een toename van de import, een afname van de productie. Het opgesteld vermogen van duurzame elektriciteit is gestegen. Inmiddels is meer dan 14GW toegewezen via de SDE+ subsidieregeling. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden (log eerst in), over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 1, 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.