De ontwikkeling van de gasmarkt tussen 2000 en 2030

Lees hier het hele artikel

Voor wie is Zó werkt energie in Nederland?

Bestellen en online visualisaties

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Onderzoek brengt potentieel Demand Side Response in beeld

15 juli 2021

Strategy& heeft in opdracht van TenneT een pan-Europese studie gedaan naar het potentieel en de mogelijkheden van zogenaamde Demand Side Response als effectieve en doelmatige bijdrage aan de toenemende behoefte aan flexibiliteit in de elektriciteitsvoorziening. Uitkomst: het potentieel is er, maar om het verder te kunnen benutten moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan en belemmeringen worden weggenomen. Dat sluit aan bij een VEMW position paper. Lees meer...

Concretisering Europees klimaatbeleid kan bijdrage geven aan gelijk speelveld

14 juli 2021

De Europese Commissie presenteert een omvangrijk ‘fit for 55’ pakket met 12 gewijzigde of nieuwe reguleringen, dat moet leiden tot een emissiereductie van 55 procent in 2030 t.o.v. 1990. Het betreft onder meer richtlijnen voor emissiehandel (ETS), duurzame energie, klimaatneutrale gassen (groen gas, waterstof), een koolstofheffing aan de EU-buitengrenzen (CBAM), en energiebelastingen. VEMW juicht een Europees kader toe en stelt vraagtekens t.a.v. een coherente invulling en uitvoering, en een tijdige beschikbaarheid van voldoende infrastructuur. Lees meer...

Gestructureerde aanpak opkomende stoffen stap dichterbij

14 juli 2021

Een recentelijk gepubliceerde wegwijzer voor opkomende stoffen moet duidelijk maken hoe te handelen als er (mogelijk) schadelijke stoffen worden aangetroffen in oppervlaktewater. Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven werden in de afgelopen jaren meermaals geconfronteerd met onbekende stoffen en met nieuwe informatie waaruit de schadelijkheid van stoffen bleek. Stoffen als PFAS, Pyrazool, Melamine en GenX zijn hier voorbeelden van. Het bleek in deze gevallen lang niet altijd duidelijk wie nou precies wat moest doen. Lees meer...

ACM publiceert een beslisboom netwerken

13 juli 2021

Voor ieder elektriciteits- en gasnetwerk moet volgens de wet een beheerder aangewezen worden, óók als het een ‘particulier net’ betreft. De ACM heeft – op basis van de huidige wettelijke regels - een handige beslisboom gepubliceerd om eenvoudig vast te kunnen stellen of er sprake is van – de vorming van – een net. Het is voor aangeslotenen op een openbaar net belangrijk om te weten wanneer zij onbedoeld zelf een net creëren. Wie onbedoeld een net creëert, zal namelijk het beheer aan een openbare netbeheerder moeten overdragen of het net moeten ontbinden (derde aansluiten op een openbaar net), tenzij een directe lijn (DL) of een ontheffingsaanvraag voor een gesloten distributiesysteem (GDS) uitkomst biedt. Lees meer...

Samenwerking, draagvlak en commitment dé bronnen voor realisatie energietransitie

9 juli 2021

Het realiseren van emissiereductie in de industrie vraagt om draagvlak, commitment, en een breed team. Samenwerking wordt steeds belangrijker om tijdig groene elektronen en moleculen te produceren en infrastructuur om vraag en aanbod te kunnen koppelen. Lokaal, regionaal, (inter)nationaal. En laagdrempelige toegang tot kennis, expertise en inspirerende voorbeelden. Dat waren de belangrijkste lessen uit het PVI webinar “De energietransitie: Hoe kom je van ambitie tot realisatie in de regio? Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 2
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2 2021

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2021

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.