Terug naar kennisbank

VEMW Benchmark Inkoop Energie

Gratis voor leden!

Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport1 april 2023Matthieu van den Beld

Elk jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers! De benchmark is online, veilig en snel in te vullen.

Met meer inzicht beter inkopen!
Ieder jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Of u nu veel of weinig energie verbruikt, het zelf inkoopt of uitbesteedt, een éénjarig contract hebt afgesloten of voor meerdere jaren; het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers!

Ongeveer 100 bedrijven uit diverse sectoren benchmarken ieder jaar hun resultaten bij VEMW. De inkoop van ruim 20 TWh gas en 7 TWh elektriciteit wordt met elkaar vergeleken. Voor veel deelnemers is de benchmark het jaarlijkse moment om de resultaten te monitoren en de inkoop scherp te houden: een must voor elke inkoper van gas en elektriciteit!

Wat wordt gebenchmarkt?
De Benchmark vergelijkt prestaties over het afgelopen jaar op basis van andere deelnemers die een soortgelijk inkoopprofiel hebben. Uw leveringsprijs en eventuele afgesproken opslagen worden vergeleken. Uw resultaat in vergelijking met andere inkoopstrategieën zoals de inkoop al dan niet via een inkoopcollectief, de effecten van spreiding en tot slot de inspanningen om het ingekochte gas te verduurzamen, komen uitgebreid aan bod.

Rapportage
Elk deelnemer ontvangt een geïndividualiseerde en geanonimiseerde rapportage waarin onder meer antwoorden worden gegeven op:

  • welke inkoop- en prijsstrategieën worden (het meeste) gevolgd en wat zijn de resultaten?
  • wat is mijn leveringsprijs ten opzichte van anderen met eenzelfde inkoopprofiel?
  • wat zijn mijn prijzen ten opzichte van de leveringsprijzen voor baseload, peak en off-peak?
  • wat zijn de hoogste, laagste, gemiddelde prijzen pvoor baselaod, peak en offpeak?
  • wat zijn de resultaten van verschillende prijsstrategieën? (clicken, floating, combinaties of vast)
  • hoe scoort de collectieve inkoop ten opzichte van individuele inkoop van elektriciteit en gas?
  • welke criteria bepalen de keuze voor de leverancier?
  • welke leveringstermijnen worden afgesproken?
  • hoeveel verbruik wordt er verduurzaamd en met welke certificaten?

Meedoen?
Aan het begin van elk jaar nodigt VEMW leden per e-mail uit om deel te nemen aan de Benchmark Inkoop Energie. Deelname is exclusief voor leden, gratis, online, eenvoudig, snel en veilig. VEMW gaat uiterst zorgvuldig om met de gegevens die u beschikbaar stelt. De wijze waarop VEMW uw gegevens behandelt, leest u in het document Waarborg. Ga naar de Benchmark en log in met de persoonlijke inloggegevens die u per mail hebt ontvangen.

Informatie
Voor meer informatie of deelname aan de Benchmark Inkoop Energie neemt u contact op met Matthieu van den Beld (0348 484 353 of mvdb@vemw.nl).