Sectorteams

Drie secorteams actief

Binnen VEMW zijn vier SectorTeams actief over de onderwerpen TenneT, Ziekenhuizen, CCS en MultiSites.

Binnen deze overleggen hanteert VEMW een Compliance- en Anticurroptiebeleid.

SectorTeam Ziekenhuizen

Ziekenhuizen kennen een uitgebreid scala aan maatregelen om de energievoorziening in stand te houden. Configuraties van aansluitingen, WKK en aggregaten, kwesties inzake ontheffingen voor de aanwijzing van een netbeheerder, NEN-normen, leverings-zekerheid, noodvermogen, reacties op rapporten en de vorming van standpunten daarin, etc. zijn een greep uit onderwerpen die het SectorTeam in behandeling neemt. VEMW biedt ziekenhuizen de gelegenheid binnen het SectorTeam Ziekenhuizen overeenkomstige vraagstukken te bespreken en om (gezamenlijk) oplossingsrichtingen te onderzoeken.

Voorzitter: Marcel Barendregt (Jeroen Bosch Ziekenhuis) 
Secretaris: Jacques van de Worp (VEMW)

SectorTeam CCS

Carbon Capture and Storage (CCS) is een technologie waarbij CO2 afgevangen en opgeslagen wordt. Voor bepaalde bedrijven is dit de beste optie om op korte termijn significante CO2-reductie te kunnen realiseren en klimaatdoelen te behalen. Onder onze leden bevinden zich meerdere bedrijven die in deze categorie vallen. Om deze (potentiële) gebruikers van CCS te verenigen en te ondersteunen heeft VEMW het Sectorteam CCS opgericht, met als doel het delen van kennis, het delen van zorgen en het innemen van gezamenlijke standpunten.

Voorzitter: Natalya Rijk, (BP)
Secretaris: Matthieu van den Beld (VEMW)

SectorTeam Multisites

Bedrijven in Nederland met veel elektriciteitsaansluitingen en een maatschappelijk belang zijn van vitaal belang voor de maatschappij. Het zijn bedrijven die actief zijn in de watervoorziening en of beheer, het openbare vervoer, de telecom, ICT en tractie. Multisite bedrijven kenmerken zich door het grote aantal aansluitingen van honderden tot duizenden aansluitingen verspreid over het land en daarmee ook over gebieden van verschillende netbeheerders. Zij onderscheiden zich ten opzichte van ‘normale’ aansluitingen door onder meer een verschil in het contactadres van de eigenaar van een aansluiting en het facturatie-adres, veelal het ontbreken van een voordeur en brievenbus en aansluitadressen die onbemand kunnen zijn. De grootte van de aansluitcapaciteit  speelt geen rol: de kwesties gelden voor zowel groot- als kleinverbruikaansluitingen.

Voorzitter: Frans Hoogland (Koninklijke KPN)
Secretaris: Matthieu van den Beld (VEMW)

SectorTeam TenneT

In 2017 is het SectortTeam Tennet opgericht, speciaal voor leden die zijn aangesloten op het netwerk van TenneT. VEMW merkte op dat aangeslotenen bij TenneT deze leden veelal tegen dezelfde vraagstukkenproblemen hebben ten aanzien van de netbeheerder. aanliepen met hun netwerkbeheerder. In het Door deze leden te verenigen in dit sSectortTeam worden hun zorgen, vraagstukken en oplossingsrichtingen en kwesties gebundeld met elkaar besproken en gezamenlijke standpunten innemen die VEMW bij Tennet op de agenda plaatst en kan VEMW samen met hen nog krachtiger de kwesties aanpakken waar TenneT-aangeslotenen tegenaan lopen.

Voorzitter: Mark Mijnen (Royal Avebe)
Secretaris: Matthieu van den Beld (VEMW)