Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: “Diensten”: de diensten die VEMW op grond van een Overeenkomst beoogt te leveren, levert, of heeft geleverd aan haar Opdrachtgever waaronder, maar niet beperkt tot: het mondeling, schriftelijk, elektronisch en telefonisch informeren van bedrijven met betrekking tot de inkoop van energie. Je kunt de volledige tekst hier downloaden.