Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenning 2023"

  De KEV geeft inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden, heden en tot en met 2030. De KEV schetst een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik.
  19 september 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 2. Rapport TenneT "Transport Market Update 2022"

  Een technische update door Tennet over groothandelsprijzen, redispatch, kosten van transportbeheerkosten en beperkingscontracten.
  12 september 2023
  Elektriciteit Netwerken, MarktRapport
 3. Jaarverslag EZK "Delfstoffen en aardwarmte in Nederland"

  Uit een analyse van TNO blijkt dat de gerealiseerde en verwachte binnenlandse gasproductie achterblijft. Jaarlijks brengt TNO voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de stand van zaken omtrent de gasproductie in kaart.
  7 september 2023
  Gassen LeveringRapport
 4. VEMW E&W Update september 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  5 september 2023
  Afvalwater Elektriciteit Beleid en toezichtE&W Update
 5. Sjabloon informatieplicht voorgenomen industriële lozingen en veiligstelling drinkwatervoorziening

  De lozer moet drinkwaterbedrijven informeren over een voorgenomen lozing. Vewin, VNCI en VEMW hebben daarvoor een sjabloon (handreiking) ontwikkeld waarmee invulling wordt gegeven aan de informatieplicht wat als startpunt kan dienen voor de dialoog tussen initiatiefnemer en drinkwaterbedrijf.
  4 september 2023
  Lozing en onttrekking EmissieHandleiding
 6. Rapport Strategy& "Publieke belangen Nederlandse Energievoorziening"

  De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek is hoe de huidige marktordening van de gas- en elektriciteitsmarkt bijdraagt aan het borgen van de publieke belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid en hoe publieke belangen beter kunnen worden geborgd.
  4 september 2023
  Elektriciteit Gassen MarktRapport
 7. Uitspraak RvS over het vaststellingsbesluit om 2,8 miljard Groningengas te winnen in de jaren 2022-2023

  In deze uitspraak wordt een oordeel door de Raad van State gegeven over het vaststellingsbesluit voor het Groningen gasveld voor het gasjaar 2022-2023.
  30 augustus 2023
  Gassen LeveringGerechtelijke uitspraak
 8. Handboeken Belastingdienst "Milieubelastingen en heffingen"

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 augustus 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 9. Rapport SEO "Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte kostencompensatie" (IKC)

  Dit onderzoek evalueert de subsidieregeling die bedrijven compenseert voor hogere elektriciteitskosten als gevolg van emissiehandel: de Subsidieregeling Indirecte Kostencompensatie van het Europese Emissiehandelssysteem (IKC).
  17 juli 2023
  Klimaat EmissieRapport
 10. Routekaart NPVI "Nationaal Programma Verduurzaming Industrie 1.0"

  Met de introductie van het NPVI neemt het kabinet een sterkere regie op het verduurzamen van de industrie. Het doel is om de verduurzaming van de industrie te versnellen.
  14 juli 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 11. VEMW Webinar Congestie op de stroomnetten

  Presentaties van VEMW, TenneT, Recoy en ACM tijdens het VEMW-webinar Congestie op de stroomnetten dat plaatsvond op donderdag 13 juli 2023.
  13 juli 2023
  Elektriciteit AansluitingPresentatie
 12. Kamerbrief EZK "Aanscherping energiebesparingsplicht per 1 juli 2023"

  De energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen wordt per 1 juli 2023 aangescherpt. Daarmee vallen meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de plicht. De energiegrootverbruikers moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de RVO rapporteren over de maatregelen.
  4 juli 2023
  Klimaat Besparing, EmissieKamerbrief, Rapport
 13. Provinciale pMIEK's (eerste ronde)

  Het pMIEK is een provinciaal programma voor de toekomstige uitbreiding en aanpassing aan het energiesysteem in Nederland.
  1 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken, AansluitingRapport
 14. Rapport Engie Laborec "Spanningskwaliteit elektriciteitsnetwerken"

  Het bureau Engie Laborelec heeft in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek gedaan naar spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten in Nederland.
  29 juni 2023
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 15. Report ACER "Key developments in EU gas wholesale markets"

  ACER monitors and reports annually on the EU (internal) market natural gas (in their so-called Market Monitoring Reports (MMRs)).
  27 juni 2023
  Gassen Markt, Prijzen en tarievenRapport
 16. Publicatie ACM "Eindnotitie consultatie alternatieve transportrechten use-it-or-lose-it"

  In deze eindnotitie is een aantal methoden onderzocht om de elektrciteitsnetten zo efficenet mogelijk te gebruiken: alternatieve transportrechten (ATR) en use-it-or-lose-it (UIOLI). Voor UIOLI wordt ook de Nederlandse afkorting GOTORK gebruikt, wat staat voor gebruik-op-tijd-of-raak-het-kwijt.
  27 juni 2023
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, LeveringRapport, Wetgevingsdocument
 17. Kamerbrief EZK "Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit"

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de versnelling van de energietransitie, de capaciteit en flexibiliteit op het elektriciteitsnet.
  22 juni 2023
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingKamerbrief
 18. VEMW Visiedocument "Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’

  Op langere termijn (2050) streeft de industrie naar zelfvoorzienendheid op het gebied van (zoet) water. Daarbij is circulair watergebruik het uitgangspunt. Dit stelt VEMW in haar visiedocument ‘Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’. 
  8 juni 2023
  Afvalwater Zoetwater Beleid en toezicht
 19. Rapport EZK "Routekaart Energieopslag"

  Rapport over welke acties moeten worden genomen om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, molecule...
  7 juni 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Warmte Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringKamerbrief, Rapport
 20. Rapport frontier economics "Carbon price floor for electricity generation and industry"

  A study for the Dutch Ministry of Finance The customer tax, customs, and international tax directorate.
  5 juni 2023
  Elektriciteit Klimaat Belastingen, Prijzen en tarievenRapport