Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW Energie & Water Update 1 2024

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  21 februari 2024
  Elektriciteit Gassen Waterstof Drinkwater E&W Update
 2. Rapport: ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief

  Demissionair staatssecretaris Van Rij bood op 12 februari 2024 het rapport ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief’ aan. Het rapport bespreekt verschillende onderwerpen ten behoeve van de vereenvoudiging en verbetering van het belastingstelsel.
  15 februari 2024
  Klimaat BelastingenRapport
 3. EC: Communication Industrial Carbon Management

  De Europese Commissie heeft een strategie ontwikkeld voor industrieel koolstofmanagement. Deze strategie bestaat uit drie verschillende oplossingsrichtingen voor het beheer(sen) van CO2-emissies.
  8 februari 2024
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 4. CSRD en ESRS vragen en antwoorden

  Het doel van dit document is om de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de daarmee verbonden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) te verduidelijken. Veel voorkomende vragen met antwoorden zijn hieronder per onderwerp te vinden. 
  8 februari 2024
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 5. KRW-Actieprogramma Chemische Stoffen bedrijfsleven

  De doelstelling van de KRW is het bereiken en beschermen van een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater.
  31 januari 2024
  Grondwater KwaliteitRapport
 6. Zienswijze consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders

  VEMW heeft een zienswijze opgesteld als reactie op de publicatie van de ACM, getiteld ‘Consultatie toekomstige reguleringsmethode netbeheerders’ (zaaknummer ACM/22/176591). 
  30 januari 2024
  Elektriciteit Netwerken
 7. Focus werkzaamheden ACM 2024

  In dit rapport staat hoe de ACM in 2024 naast aan een veilige en betrouwbare online omgeving extra aandacht besteden aan een goed werkende energiemarkt
  30 januari 2024
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 8. TNO Rapport: Groengasproductie uit biomassavergassing

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft TNO gevraagd onderzoek te doen om inzicht te bieden in welke barrières de opschaling van vergassing in de weg staan en welke instrumentenmix nodig is voor opschaling  
  22 januari 2024
  Gassen Klimaat Rapport
 9. EZK Programma Groen Gas

  Het kabinet ziet dat vergisting en vergassing op zes manieren een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven waar Nederland mee te maken heeft.
  22 januari 2024
  Gassen Klimaat Rapport
 10. SER rapport Verduurzaming maakindustrie

  De klimaatdoelen hebben de overhand in het briefadvies en het belang van de verduurzaming van de industrie om deze doelen te halen wordt voorop gesteld. Daarbij benadrukt de SER het belang van de industrie en haar bijdrage aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid in Nederland.
  20 januari 2024
  Klimaat Rapport
 11. Rapport: Inspectie Leefomgeving Transport 'Drinkwater steeds schaarser'

  Rapport van de ILT ‘Drinkwater steeds schaarser’. Drinkwaterbedrijven zijn op zoek naar nieuwe bronnen vanwege een toenemende vraag naar drinkwater. Uitvoering van uitbreidings- en vervangingsopgaven is nodig om de continuïteit van de drinkwatervoorziening veilig te stellen.
  16 januari 2024
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 12. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  12 januari 2024
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 13. Energiebelastingen 2024 plus handige VEMW Rekentool

  Overzicht van de tarieven van de energiebelastingen en de VEMW Rekentool om de kosten van de energiebelasting te berekenen.
  20 december 2023
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 14. VEMW Overzicht Congestie-instrumenten, alternatieve transportrechten en aanvullende maatregelen

  Ziet u door de bomen het bos niet meer? VEMW helpt u met een overzicht van de diverse instrumenten die in werking zijn, die op u afkomen en waar u uit kunt kiezen.
  18 december 2023
  Elektriciteit NetwerkenHandleiding
 15. RVO Monitor Energieonderzoek 2022

  Jaarlijks brengt de RVO i.o.v. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ uit. Die laat zien hoeveel geld de Rijksoverheid heeft geïnvesteerd in energieonderzoek.
  15 december 2023
  Klimaat Rapport
 16. VEMW Verkiezingsthema's 2023

  VEMW heeft de randvoorwaarden voor de verzilvering van het potentieel voor een klimaatneutrale en circulaire industrie in Nederland uitgewerkt in een 9-puntenplan.
  13 december 2023
  Klimaat Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 17. Rapport RHV "Veiligheid opslag energiesystemen"

  Dit rapport bevat het resultaat van een studie naar de veiligheid van batterijen in energieopslag systemen (EOS) en de regelgeving hierover. Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.
  7 december 2023
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 18. Rapport EZK "Keuzewijzer Klimaat en Energie"

  De Formatiewerkgroep Klimaat en Energie is gevraagd ten behoeve van de aankomende kabinetsformatie een overzicht te geven van strategische beleidskeuzes die de komende kabinetsperiode belangrijk zijn in het klimaat- en energiebeleid.
  4 december 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Netwerken, Markt, Emissie, Kwaliteit, LeveringRapport
 19. Rapport EZK "Nationaal plan energiesysteem"

  Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor de ontwikkeling van het energiesysteem tot 2050. 
  1 december 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringRapport
 20. Nettarieven gas 2024 (regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  30 november 2023
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport