Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW webinar Congestiemanagement

  Presentatie van de ACM in het VEMW-webinar Congestiemanagement dat plaatsvond op dinsdag 22 november 2022.
  23 november 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 2. Presentaties "Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater"

  Presentaties van de Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater dat plaatsvond op donderdag 17 november 2022.
  22 november 2022
  Afvalwater Presentatie
 3. VEMW E&W Update 3 2022

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 4. Rapport NWP "Routekaart Waterstof"

  De Routekaart hanteert een totaalbenadering voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt, door aanbod, transport, distributie, opslag, toepassing en randvoorwaarden met elkaar te verbinden.
  3 november 2022
  Waterstof MarktRapport
 5. Rapport VNO-NCW "Energietransitie in versnelling, wat gebeurt er in de zes industrieclusters?

  Achter de schermen zijn in de Nederlandse industrie indrukwekkende processen aan de gang om de omslag te maken van fossiele brandstoffen naar schone energie. In dit magazine lichten we dus een tipje van de sluier op!
  1 november 2022
  Klimaat EmissieRapport
 6. Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

  In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.
  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 7. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenningen (KEV)"

  De KEV geeft inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden, heden en tot en met 2030. De KEV schetst een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik.
  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 8. Pleidooi "Druk de doorlooptijd"

  Een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties wil kortere procedures voor het verlenen van vergunningen voor technieken die een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelen.
  1 november 2022
  Klimaat VergunningRapport
 9. Rapport Berenschot en NM "Energiebesparing in de industrie"

  Onderzoek naar de hoeveelheid aardgas die bespaard kan worden binnen de industrie. Dit rapport beschrijft de resultaten van dat onderzoek.
  28 oktober 2022
  Gassen BesparingRapport
 10. Rapport UNEP "Emission gas report 2022, The closing window"

  The report is the 13th edition in an annual series that provides an overview of the difference between where greenhouse emissions are predicted to be in 2030 and where they should be to avert the worst impacts of climate change.
  27 oktober 2022
  Klimaat Emissie
 11. Energiebelastingen en ODE plus handige Rekentool

  Overzicht en Rekentool van de tarieven voor de energiebelastingen, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en belastingvermindering vanaf respectievelijk 1998 en 2013.
  21 oktober 2022
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarieven
 12. Report IISD "Navigating energy transitions"

  This report aims to inform policymakers, investors, and companies on how to align with the goals of the Paris agreement, based on 1.5°C-consistent energy/climate pathways.
  21 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 13. ACM FAQ Congestiemanagement en capaciteitsbeperkingscontracten

  Toezichthouder ACM geeft antwoorden op veel gestelde vragen over congestiemanagement en de nieuwe capaciteitsbeperkingscontracten.
  20 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenHandleiding
 14. Video's over Congestiemanagement

  Congestiemanagement is een systeem waarbij verbruikers, producenten en netbeheerders samenwerken. Tegen een financiële vergoeding wordt het gebruik van transportcapaciteit op het net met elkaar afgestemd. Het doel hiervan is om grote stroompieken in de elektriciteitsproductie of -afname af t...
  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 15. Video's "Demand Site respons"

  Demand Side Response balanceert het elektriciteitsnet op een duurzame wijze. Tennet stuurt dagelijks verzoeken uit om het net te balanceren bij een overschot of te kort van elektriciteit. Partijen reageren op dit verzoek door bij de aangemelde apparatuur en processen kortstondig aan of terug te s...
  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 16. EC Energy Emergency - preparing, purchasing and protecting the EU together

  Commission makes additional proposals to fight high energy prices and ensure security of supply
  18 oktober 2022
  Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 17. EC Proposal Council Regulation

  Proposal for a Counsil regulation enhancing solidarity through better coordination of gas purchases, exchanges of gas across borders and reliable price benchmarks.
  18 oktober 2022
  Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 18. Convenant betreffende warmtetransportnet Zuid-Holland in de regio Leiden

  De warmteleiding is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven zal verbinden met Den Haag. De verwachting is dat in 2025 de aanleg van de leiding start en eind 2027 de eerste warmte aan gemeenten in de Leidse regio kan worden geleverd.
  13 oktober 2022
  Warmte Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 19. Nettarieven gas (regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  10 oktober 2022
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 20. Nettarieven elektriciteit (landelijke en regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  10 oktober 2022
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven