Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Presentaties Hét Nationale Watersymposium

  Presentaties van Hét Nationale Watersymposium dat plaatsvond op donderdag 30 juni 2022.
  27 september 2022
  Industriewater Koelwater KwaliteitPresentatie
 2. Rapport Baringa "Financing models for nuclear power plants"

  Het doel van dit rapport Financieringsmodellen voor kerncentrales is om EZK relevante inzichten te verschaffen met betrekking tot de verschillende financieringsmodellen voor kerncentrales en de mogelijke rol die de Nederlandse overheid zou kunnen spelen met het oog op haar ambities op het gebied ...
  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 3. Rapport Witteveen + Bos "Scenariostudie kernenergie"

  Naast het onderzoek naar de financieringsaspecten van kernenergie, de impact ervan op grondstoffen en energiezekerheid, de gevolgen ervan op de ruimtelijke inpassing van energieproductie, gaat deze studie vooral over de toekomstige optimale elektriciteitsproductiemix.
  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 4. Presentaties VEMW webinar Energiecrisis

  Presentaties van het VEMW webinar Energiecrisis dat plaatsvond op vrijdag van 23 september 2022.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, LeveringPresentatie
 5. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  This Energy Transition Factbook illustrates the critical progress the world is achieving in the transition to a net-zero economy.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 6. Hand-out VEWIN "Zeker stellen drinkwatervoorziening"

  Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking, regionaal  stedelijke uitbreiding en economie.Deze notitie brengt deactuele endreigende knelpunten in kaart.
  23 september 2022
  Drinkwater LeveringHandleiding
 7. Routekaart "Elektrificatie in de industrie"

  Deze routekaart laat zien hoe Nederland gebruik kan maken van zijn unieke positie om grootschalig te elektrificeren in de industrie.
  23 september 2022
  Elektriciteit EmissieKamerbrief, Rapport
 8. Deltaprogramma 2023

  Er moet vaart worden gemaakt met de uitvoering van het Deltaprogramma en de uitvoering van concrete maatregelen. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas die het Deltaprogramma (DP2023) vanuit een ‘indringend gevoel van urgentie’ heeft aangeboden aan het kabinet.
  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 9. Adviescommissie Droogte "Zonder water geen later"

  In dit rapport wordt de problematiek, opgave, strategie en maatregelen voor een droogterobuuste provincie Noord-Brabant toegelicht.
  20 september 2022
  Grondwater Besparing, KwaliteitRapport
 10. Kamerbrief EZK Windenergie op zee 2030 - 2050

  In deze brief wordt de visie van het kabinet gegeven op de verdere realisatie van windenergie op zee na 2030 en wat er nodig is om deze verdere realisatie succesvol vorm te geven.
  16 september 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtKamerbrief
 11. Rapport Wbscd "Heat as a Service"

  An introduction to heat as a service (Haas). It explains the benets and critical role of HaaS, when HaaS is likely to be a particularly suitable solution, what the key commercial considerations are and how to efciently develop HaaS solutions.
  15 september 2022
  Klimaat Warmte Rapport
 12. EU Emergency intervention to reduce electricity bills in Europe

  De Europese Commissie heeft een reeks noodmaatregelen voorgesteld als reactie op de dringende prioriteit om de consumenten in de EU deze winter te beschermen tegen hogere energieprijzen.
  14 september 2022
  Elektriciteit Markt
 13. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 14. Kamerbrief Voortgang bescherm en herstelplan gas (BH-G) en gasleveringszekerheid

  Deze brief richt zich op de leveringszekerheid van de hoeveelheid gas die nodig is en de maatregelen die het kabinet voorbereidt voor een situatie waarin er onverhoopt niet voldoende gas is om aan de vraag in Nederland te voldoen.
  9 september 2022
  Gassen Beleid en toezicht, LeveringKamerbrief
 15. Rapport Ecorys "Right to challenge"

  Dit rapport onderzoekt hoe het "Right to Challenge-principe" of uitdaagrecht, zou kunnen worden toegepast voor situaties rondom het Nederlandse elektriciteitsnet.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 16. Kamerbrief Transportschaarste op het elektriciteitsnet

  Informatie over de transportschaarste op het elektriciteitsnet en de acties die de minister wil ondernemen om verlichting te bieden.
  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 17. Netbeheer nederland "Factsheet Opschaalbare oplossingen voor transportschaarste"

  Dit factsheet presenteert de meest kansrijke oplossingen voor transportschaarste die breed uitgerold kunnen worden en is ter uitnodiging om transportschaarste gezamenlijk aan te pakken en de toepassing van nieuwe oplossingen te versnellen.
  1 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 18. Rapport CE Delft "Elektrificatie en vraagprofiel 2030"

  TenneT wil de energietransitie versnellen door jaarlijks een E-Top te laten plaatsvinden. Op de E-Top 2019 zijn twee thema’s geselecteerd om verder uit te diepen in een werkgroep ten behoeve van de E-TOP 2020. Dit rapport beschrijft het resultaat van de werkgroep ‘Elektrificatie en he...
  1 september 2022
  Elektriciteit Markt, Emissie, LeveringRapport
 19. Decarbonisation Options For The Industry Cluster Botlek/Pernis Rotterdam

  In this report the decarbonisation strategies for an industrial cluster were analysed. The area investigated is Botlek/Pernis in the Port of Rotterdam. The information about the sites was gathered from MIDDEN reports (PBL en TNO), open literature and several interviews.
  17 augustus 2022
  Klimaat EmissieRapport
 20. Eindrapport Ecorys "Financiële eisen energieleveranciers en positie consument bij faillissement energieleverancier"

  Het onderzoek heeft tot doel om kennis te verwerven over de mogelijkheden en gevolgen van extra (financiële) eisen aan energie-leveranciers om hen financieel robuuster te maken en de rechts- en financiële positie van consumenten te verbeteren.
  3 augustus 2022
  Elektriciteit Gassen LeveringRapport