Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport EZK "Routekaart Energieopslag"

  Rapport over welke acties moeten worden genomen om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, molecule...
  7 juni 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Warmte Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringKamerbrief, Rapport
 2. Rapport EZK "Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer"

  Rapport van de Rekenkamer over de falende rijksoverheid (MinEZK) als het gaat om de monitoring en handhaving van het energiebesparingsbeleid in Nederland.
  17 mei 2023
  Klimaat BesparingRapport
 3. ACM Geschilbesluit Gasterij Liander. Overschrijden aansluittermijn van 18 weken

  De ACM heeft een besluit genomen over een geschil tussen Gasterij en Liander over de termijn voor het verzwaren van een grootverbruikersaansluiting. Liander heeft de aansluiting gerealiserd 45 weken na acceptatie van de offerte.
  10 mei 2023
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 4. Rapport Rijkswaterstaat "Hulpstoffen in open circulatie koelsystemen lozend op Rijkswater"

  Rijkswaterstaat heeft een inventarisatie uitgevoerd naar hulpstoffen die vrijkomen uit industriële circulatiekoelsystemen met spui. In samenspraak met het bedrijfsleven is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de emissies hieruit te verminderen.
  19 april 2023
  Koelwater Beleid en toezicht, VergunningRapport
 5. Rapport CPB "Carbon costs and industrial firm performance: Evidence from international microdata"

  Het CPB geeft in dit aan dat bedrijven in Nederland nauwelijks geschaad zijn door het klimaatbeleid en hun activiteiten eerder zijn aangepast dan zijn verplaatst. Dat betreft de onderzochte periode van 2000-2019, waarin van het EU-ETS handelssysteem nog geen sterke prijsprikkel uitging.
  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 6. Rapport Nationaal Klimaat Platform "Richting, ruimte, rechtvaardigheid"

  Geef de transitie van onderop meer ruimte. Dit versterkt het landelijke klimaatbeleid substantieel. Een Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief kan hierbij helpen. Dit adviseert Kees Vendrik in zijn eerste rapportage aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.
  12 april 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 7. Rapport Rebel "Financierbaarheid drinkwatersector"

  Onder zoek door Rebel of het opstellen van vereisten voor de financiële gezondheid van een drinkwaterbedrijf, kan borgen dat een drinkwaterbedrijf niet te grote financiële risico’s loopt en zodoende altijd haar wettelijke taken kan uitvoeren.
  10 april 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 8. Monitor ACM "Groothandelsprijzen elektriciteit"

  In deze monitor geeft de ACM inzicht in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkten in Nederland en andere Europese landen
  4 april 2023
  Elektriciteit Prijzen en tarievenSchema
 9. VEMW Benchmark Inkoop Energie

  Elk jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers! De benchmark is online, veilig en snel in te vullen.
  1 april 2023
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 10. Water Accounts for the Netherlands

  Compilation of Physical Supply and Use tables, Asset Accounts and Policy Indicators for Water 2018-2020
  30 maart 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport
 11. VEMW webinar: Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

  Presentatie van Carmen Hogendoorn van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  29 maart 2023
  Lozing en onttrekking Wet- en regelgevingPresentatie
 12. Rapport Netbeheer Nederland "Het energiesysteem van de toekomst, de scenario's"

  De II3050-scenario's geven uiteenlopende mogelijke ontwikkelingen van het toekomstige energiesysteem weer zoals de netwerkbedrijven die zien.
  28 maart 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport
 13. Rapport D-Cision "Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet"

  Het doel van de evaluatie is om de gevolgen van de AMvB N-1 voor de betrouwbaarheid van het net in beeld te krijgen en te bezien of het besluit op bepaalde punten mogelijk aangepast dient te worden in het licht van toenemende vraag naar transportvermogen.
  27 maart 2023
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 14. IBO rapport Scherpe doelen, scherpe keuzes

  IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050
  16 maart 2023
  Klimaat EmissieRapport
 15. Jaarverslagen Tennet

  Jaarverslagen van de Landelijke Netbeheerder TenneT.
  16 maart 2023
  Elektriciteit NetwerkenJaarverslag
 16. Rapport PBL "Ruimtelijke verkenning 2023. Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050"

  In deze Ruimtelijke Verkenning heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld die beleidsmakers kunnen helpen om bij het maken van de huidige investeringsplannen terug te redeneren vanuit de toekomst.
  8 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 17. VEMW webinar Flexibel elektrische energie afnemen en invoeden

  Presentaties van VEMW, Nyrstar en Edmij tijdens het VEMW-webinar Flexibel elektrische energie afnemen en invoeden dat plaatsvond op dinsdag 7 maart 2023.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Presentatie
 18. VEMW E&W Update maart 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater E&W Update
 19. Report Acer "Market Correction Mechanism"

  The main purpose of this report is to capture the impact of the MCM following its adoption by the Council and to identify potential effects related to financial and energy markets and security of supply.
  1 maart 2023
  Gassen Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarieven, LeveringRapport
 20. Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie laat eerste concrete stappen zien

  Kamerbrief EZK inzake voortgang maatwerkafspraken
  27 februari 2023
  Klimaat Kamerbrief