Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Publicatie EC "A green deal industrial plan for the net-zero age"

  Het plan moet het Europese tegenwicht vormen voor de zogeheten Inflation Reduction Act (IRA), het pakket belastingvoordelen en subsidies waarmee president Joe Biden de Amerikaanse industrie steunt om de groene transitie te versnellen.
  31 januari 2023
  Klimaat MarktWetgevingsdocument
 2. Focus werkzaamheden ACM

  ACM legt in 2023 de focus op de energiemarkt. Met een strenger toezicht op energiebedrijven, de publicatie van meer marktgegevens en de verduurzaming en digitalisering van de economie. In de Focus Werkzaamheden 2023 staat toegelicht hoe de ACM dit gaat invullen.
  27 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Markt
 3. Rapport ESMA Preliminary data report, on the introduction of the market correction mechanism"

  The report identifies the potential consequences of the MCM on market participants’ trading behaviour and the effect it may have on the ability of market participants to effectively manage their risks.
  23 januari 2023
  Gassen Markt, Prijzen en tarievenRapport
 4. Rapport TNO "Uitfasering fossiele technieken"

  Het doel van dit project is om op basis van een scenario voor het Nederlandse energiesysteemteanalyserenwanneernieuweinvesteringeninconventionele fossiele technieken niet meer valide zijn.
  23 januari 2023
  Klimaat EmissieRapport
 5. Energiebelastingen en ODE plus handige Rekentool

  Overzicht en Rekentool van de tarieven voor de energiebelastingen, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en belastingvermindering vanaf respectievelijk 1998 en 2013.
  4 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarieven
 6. Drinkwaterrichtlijn 2023

  Aanleiding is de herziening van de Drinkwaterrichtlijn in 2020 en de omzetting in nieuwe regelgeving.
  3 januari 2023
  Drinkwater Wet- en regelgeving
 7. VEMW jaarlijks overzicht Provinciale grondwaterheffingen

  Heffingen per provincie
  1 januari 2023
  Grondwater Prijzen en tarievenSchema
 8. VEMW jaarlijks overzicht Zuiveringsheffingen per waterschap

  Jaarlijks overzicht door VEMW samengesteld (uitsluitend voor VEMW-leden)
  1 januari 2023
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenSchema
 9. Rapport "Landelijk Actieprogramma Netcongestie"

  Dit Landelijk Actieprogramma Netcongestie laat maatregelen zien die nodig zijn om sneller netten aan te kunnen leggen en de beschikbare netcapaciteit zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag naar elektriciteitstransport, voor zowel productie als verbruik.
  21 december 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 10. Rapport Beleidstafel wateroverlast en hoogwater "Voorkomen kan niet, voorbereiden wel. Allemaal aan de slag"

  Vanaf 2000 zijn we beter voorbereid op de gevolgen van extreme neerslag. De omvang van het buienfront en de intensiteit van de neerslag in Limburg heeft ons echter wél verrast. De Beleidstafel heeft onderzocht welke lessen we kunnen trekken uit deze gebeurtenis.
  19 december 2022
  Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 11. Rapport McKinsey "The energy transition: A region-by-region agenda for near-term action"

  This report highlights a range of near-term actions that countries and regions around the world could take to ensure they transition their energy system while maintaining focus on the immediate needs of energy resilience and affordability.
  15 december 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 12. Rapport JRC "A European assessment of freshwater availability and nutrient pollution"

  This report presents an assessment of European freshwater availability and nutrient pollution, including and historical analysis and future scenarios of measures to reduce water scarcity and nutrient pollution.
  14 december 2022
  Klimaat Oppervlaktewater Besparing, KwaliteitRapport
 13. Position paper VEMW "Hydrogen certifcation"

  VEMW proposes in this position paper a certification scheme for Hydrogen Guarantees of Origin (GO/ GVO)
  13 december 2022
  Klimaat Waterstof Emissie, KwaliteitPositionpaper VEMW
 14. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  12 december 2022
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 15. Rapporten PBL "Reflectie op cluster energiestrategieën" (CES 2.0)

  In deze CES’en is de vraag naar energie-infrastructuur aangegeven die ontstaat bij uitvoering van plannen van bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en als gevolg van de verwachte groei en vestiging van nieuwe bedrijven.
  1 december 2022
  Klimaat NetwerkenRapport
 16. Rapport ENTSO-E "Winter Outlook 2022-2023"

  De Winter Outlook is een beoordeling van de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening voor het komende winterseizoen in heel Europa.
  1 december 2022
  Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport
 17. Rapport Nationaal Waterstof Programma (NWP) "Routekaart Waterstof"

  De Routekaart hanteert een totaalbenadering voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt, door aanbod, transport, distributie, opslag, toepassing en randvoorwaarden met elkaar te verbinden.
  29 november 2022
  Waterstof MarktRapport
 18. Nettarieven gas 2023 (regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  28 november 2022
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 19. Nettarieven elektriciteit 2023 (landelijke en regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  28 november 2022
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 20. Kamerbrief Ministerie van LNV "Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos"

  Het kabinet kondigt in deze brief aan om aan de slag te gaan met de aanpak voorgesteld door de heer Remkes in het rapport " Wat wel kan".
  25 november 2022
  Klimaat Emissie, KwaliteitKamerbrief