Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Een nationaal doel voor energiebesparing en streefwaarden voor sectoren

  Nederland heeft nationale besparingsdoelen opgesteld om aan de EU Energy Efficiency Directive (EED) te voldoen. Deze doelen zijn specifiek vertaald naar streefwaarden voor verschillende sectoren.
  13 juni 2024
  Klimaat BesparingRapport
 2. Presentaties Hét Nationale Watersymposium 2024

  Professionals praten over wateruitdagingen tijdens Hét Nationale Watersymposium  
  12 juni 2024
  Industriewater Presentatie
 3. Studie naar mogelijkheid aanleg regionale waterstofinfrastructuur

  Trinomics en Blueterra doen onderzoek naar mogelijkheid aanleg regionale waterstofinfrastructuur
  12 juni 2024
  Waterstof Rapport
 4. Studie TNO laat integrale kosten voor groene waterstof zien

  TNO laat met behulp van tool 'Renewable Hydrogen Cost Element Evaluation Tool (RHyCEET)' en datasets van 11 bedrijven de integrale kosten voor groene waterstof in Nederland zien.
  3 juni 2024
  Waterstof Wet- en regelgevingRapport
 5. EU Kritieke grondstoffen wet

  De kritieke grondstoffenwet heeft als doel de levering van kritieke grondstoffen in de EU veilig te stellen.
  29 mei 2024
  Klimaat Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 6. Coalitieakkoord PVV, VVD, NSC en BBB 2024

  Coalitie zet in op continuering klimaatafspraken en verbetering vestigingsklimaat.
  21 mei 2024
  Klimaat Rapport
 7. VEMW Position Paper Fossiele Subsidies

  VEMW presenteert standpunten t.o.v. de afschaffing van fossiele subsidies tijdens Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 16 mei 2024.
  21 mei 2024
  Elektriciteit Gassen SubsidiePositionpaper VEMW
 8. VEMW Position Paper CCS

  The CCS market should ensure a level playing field in the short term and promote competition in the mid to long term.
  21 mei 2024
  Gassen Klimaat Wet- en regelgeving, Markt, Prijzen en tarieven, EmissiePositionpaper VEMW
 9. VEMW E&W Update mei 2024

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  21 mei 2024
  Elektriciteit Drinkwater E&W Update
 10. PBL Rapport Klimaatrisico's voor Nederland

  De huidige stand van zaken
  16 mei 2024
  Klimaat Rapport
 11. Rapport HCSS: ‘Een snelle energietransitie: niet alleen voor het klimaat!’

  Hague Centre for Strategic Studies heeft in opdracht van de NVDE, Gasunie, VNO-NCW, en de VNCI een rapport geschreven met argumenten, buiten klimaat om, voor een snelle energietransitie.
  8 mei 2024
  Klimaat Rapport
 12. Presentatie VEMW Webinar Kernenergie

  Presentatie van Carlo Wolters, directeur van EPZ tijdens het VEMW-webinar Kernenergie: Ontwikkelingen in Nederland dat plaatsvond op woensdag 8 mei 2024.
  8 mei 2024
  Elektriciteit Presentatie
 13. Raad van State Warmtewet advies

  De Raad van State zet vraagtekens bij de noodzaak en effectiviteit van een publiek meerderheidsbelang in collectieve warmtevoorzieningen.
  23 april 2024
  Klimaat Warmte Beleid en toezichtGerechtelijke uitspraak
 14. Verkenning van de marktordening voor Carbon Capture and Storage (CCS)

  Onderzoek naar de huidige voorwaarden voor een korte/lange termijn CCS-markt in Nederland
  17 april 2024
  Klimaat Prijzen en tarieven, SubsidieRapport
 15. Standpunt Kaderrichtlijn Water (KRW) bedrijfsleven

  Goede waterkwaliteit: ook cruciaal voor de Nederlandse economie!
  15 april 2024
  Drinkwater Industriewater KwaliteitRapport
 16. Rapportage ACM toets investeringsplannen en melding onderinvesteringen

  Toezichthouder ACM heeft de nieuwe investeringsplannen van de elektriciteitsnetbeheerders getoetst en afspraken gemaakt over een verbetertraject. Met een focus op onderbouwing van keuzes, oorzaken van vertragingen en melding van onderinvesteringen.
  10 april 2024
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 17. Report E-Bridge: ‘Electricity cost assessment for large industry in the Netherlands, Belgium, Germany and France’

  E-Bridge heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, elektriciteitskosten van Nederland en buurlanden onderzocht. Rapport maakt duidelijk dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is verslechterd.
  9 april 2024
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 18. Rapport Algemene Rekenkamer: Opslag van CO2 onder de Noordzee

  Dit rapport gaat over de verwachte doelmatigheid van de inzet van publiek geld voor CCS - het afvangen en opslaan van koolstofdioxide (CO2) - in een voormalig aardgasveld onder de Noordzee en meer specifiek over het Porthos-project. Aanleiding voor het onderzoek is het grote belang van Porthos vo...
  29 maart 2024
  Klimaat Emissie
 19. Presentaties VEMW Webinar Netcongestie

  Presentaties van VEMW en Enexis tijdens het VEMW-webinar Netcongestie dat plaatsvond op donderdag 28 maart 2024.
  28 maart 2024
  Elektriciteit LeveringPresentatie
 20. VEMW Position paper Energiewet

  VEMW presenteert standpunten t.o.v. de Energiewet tijdens Rondetafelgesprek op 27 maart 2024.
  27 maart 2024
  Elektriciteit Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW