Onze historie

Collectieve belangenbehartiging en individuele dienstverlening op het gebied van Energie, Milieu en Water voor de zakelijke afnemer sinds 1915

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) ontstond in 1998 uit een fusie van de Vereniging Krachtwerktuigen (opgericht april 1915) en het Samenwerkingsverband Industriële Grootafnemers van Energie (SIGE). Het bieden van technische assistentie aan gebruikers van stoomketels en krachtwerktuigen en belangenbehartiging waren de belangrijkste taken van de Vereniging Krachtwerktuigen. De oprichting viel samen met de versnelde industrialisatie die Nederland sinds 1890 doormaakt.

Sinds 1998 behartigt VEMW de belangen van zakelijke energie- en watergebruikers met als belangrijkste thema's: Zekerheid van energie- en waterlevering; Beheersbaarheid van kosten; keuzevrijheid en ruimte om te ondernemen; volop aandacht voor de energietransitie die hand in hand gaat met de industrietransitie.

Europa

De werkzaamheden van VEMW bestrijken ook  het Europese speelveld. Voor de energiemarkt werkt VEMW hierin samen met zusterorganisaties uit 16 landen, verenigd in IFIEC. Voor water werkt VEMW samen met diverse Nederlandse brancheverenigingen, maar ook wel rechtstreeks met beleidsmedewerkers in Brussel.

Koninklijk

Op 16 juni 2016 ontving VEMW uit handen van burgemeester Victor Molkenboer van Woerden het predicaat Koninklijke naar aanleiding van de aanvraag in 2015 aan Zijne Majesteit de Koning. Aanleiding voor de aanvraag was dat de ondersteuning en belangenbehartiging van bedrijven en instellingen op het gebied van energie en water, al 100 jaar vanuit deze organisatie plaatsvindt. De kwaliteit van de Nederlandse energie- en watervoorziening was, is en blijft één van de sleutelfactoren voor ondernemingen om zich in Nederland te vestigen. Dat maakt VEMW een organisatie van landelijke betekenis. En daarom mag VEMW zich nu: de Koninklijke VEMW noemen. Het congres 'Samen op weg naar minder' omlijstte deze bekroning. Wij publiceerden bij die gelegenheid de resultaten van onze studie Samen op weg naar minder.