Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. VEMW: aanbevelingen voor invulling absolute energiebesparingsdoelen onzinnig en onverantwoord

  Nederland heeft nationale besparingsdoelen vastgesteld om te voldoen aan de eisen van de EU Energy Efficiency Directive (EED). Deze doelen zijn vertaald naar streefwaarden per sector.
  13 juni 2024
  Klimaat Wet- en regelgeving
 2. Capaciteitskaart elektriciteit verbeterd en uitgebreid

  Partijen die in congestiegebieden een aansluiting of extra transportvermogen aanvragen krijgen te horen dat er helaas geen of beperkt ruimte is en dat ze op een wachtlijst komen te staan totdat de netbeheerder de nodige uitbreidingen aan het elektriciteitsnet heeft uitgevoerd. Wat dit precies bet...
  12 juni 2024
  Elektriciteit Netwerken, Aansluiting
 3. Waterstofinfrastructuur voor Cluster 6?

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft onderzoek laten doen naar een mogelijke uitrol van regionale waterstofinfrastructuur. Doel is om te kijken naar de mogelijkheden om industriële Cluster 6 bedrijven via regionale infrastructuur aan te sluiten op de landelijke waterst...
  12 juni 2024
  Gassen Waterstof Beleid en toezicht
 4. VEMW: samenwerking, regie en concrete knelpunt-oplossing cruciaal voor klimaatdoelstellingen

  Doen wat nodig is. Onze industrie verduurzamen. Met samenwerking in sterke industrieclusters. Dat was het thema van het eerste NPVI-Connect!-event dat gisteren plaatsvond. Het event bracht industrie(clusters), energieleveranciers, netbeheerders en overheden samen. Met boodschappen, leermomenten e...
  7 juni 2024
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 5. Energiewet met overgrote meerderheid aangenomen door Tweede Kamer

  De Tweede Kamer heeft gisteren met een overgrote meerderheid ingestemd met de integrale Energiewet, ter vervanging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. VEMW is verheugd over versterking van de positie van eindgebruikers en vergroting van hun handelingsperspectief.
  5 juni 2024
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 6. Nieuwe studie TNO bevestigt hoge integrale kosten groene waterstof in Nederland

  Een nieuwe studie van TNO op basis van recente cijfers van 11 bedrijven over hun projectvoornemens voor groene waterstofproductie, bevestigt de hoge integrale kosten (‘Levelised Cost of Hydrogen Production’; LCOH2) in een range van 12-14 euro/kg waterstof. Volgens VEMW zijn...
  3 juni 2024
  Waterstof Prijzen en tarieven
 7. Goedkeuring EU subsidie voor 13 projecten geeft boost aan waterstofmarkt

  Maar liefst 11 bedrijven, waaronderAirbus, BMW, Michelin en Air Products mogen overheidssubsidie ontvangen om koolstofarme waterstoftechnologie en infrastructuur te ontwikkelen. Een reeks van 13 ingediende projecten heeft van DG Mededinging van de Europese Commissie goedkeuring gekregen als 'bela...
  31 mei 2024
  Gassen Klimaat Markt, Subsidie
 8. Podcast 25 jaar energiemarkt

  Wat heeft de liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt 25 jaar geleden opgeleverd? Hoe kunnen getrokken lessen gebruikt worden om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden?
  30 mei 2024
  Elektriciteit Markt, Aansluiting
 9. Europese Unie neemt stappen om kritieke grondstoffen veilig(er) te stellen

  De Europese Raad, Parlement en Commissie hebben overeenstemming bereikt over een wet om kritieke grondstoffen veilig(er) te stellen. De Critical Raw Materials Act (CRMA). Met uitgangspunten voor een veilige, gediversifieerde, betaalbare en duurzame voorziening van die grondstoffen. Dit is van gro...
  29 mei 2024
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 10. Bijna kwart méér energiezuinige investeringen door bedrijven in 2023

  Bijna 23.000 ondernemers maakten in 2023 gebruik van belastingvoordeel met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Met een totaalbedrag van bijna 4,4 mrd euro - waarvan 1,8 mrd in de industrie - aan energiezuinige investeringen is dat een stijging van 24 procent vergeleken met 2022. Dit blijkt uit h...
  29 mei 2024
  Elektriciteit Gassen Besparing, Subsidie