Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. ACM geeft in 2023 prioriteit aan toezicht op TTF Gas en verdacht handelsgedrag

  Toezichthouder ACM richt zich bij het toezicht op de groothandelsmarkten voor energie ook in 2023 vooral op de TTF gashandel. Omdat op de Nederlandse TTF markt drie keer meer gas verhandeld wordt dan op alle andere Europese gasbeurzen bij elkaar, heeft de handel op TTF veel impact op de energiepr...
  21 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt
 2. Duurzaam concurrentievermogen industrie moet verbeterd worden

  De concurrentiepositie van Nederland en Europa in de wereldeconomie staat onder toenemende druk door verschuivingen op het geopolitieke wereldtoneel. Dat vraagt om een strategische analyse en maatregelenpakket om de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen, energie en productieprocessen te vermi...
  17 maart 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 3. VEMW: rapport over aanvullend normerend en beprijzend klimaatbeleid biedt weinig oplossingen

  Onder de titel 'scherpe doelen, scherpe keuzes' heeft het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) klimaat een aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050 gepresenteerd. Volgens VEMW biedt het rapport helaas weinig concrete oplossingen om een versnelling van de ...
  16 maart 2023
  Klimaat Beleid en toezicht
 4. Jaarcijfers netwerkbedrijf Gasunie vertekend door onrust energiemarkten

  De jaarcijfers van netwerkbedrijf Gasunie over 2022 zijn behoorlijk vertekend door de onrust op de internationale energiemarkten als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De Russische agressie leidde tot het afbouwen van de afhankelijkheid van Russisch gas in Europa en een omkering van ...
  9 maart 2023
  Gassen Netwerken, Markt
 5. Ruim 270 mln euro voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

  Het kabinet stelt een aantal subsidieregelingen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Gericht op innovatie of investeringen om CO2-uitstoot te verminderen. Met als doel de industrie te verduurzamen en de ontwikkeling van innovaties te versnellen. Totale...
  8 maart 2023
  Klimaat Emissie, Subsidie
 6. ACM creëert onzekerheid aansluit- en transportrecht elektriciteit

  De onafhankelijke toezichthouder ACM kondigde op 2 maart jl. aan om netbeheerders toe te staan af te wijken van het non-discriminatoire ordeningsprincipe first-come-first-served in het faciliteren van toegang tot het elektriciteitsnet. Hiermee zullen netbeheerders eenzijdig projecten die maatscha...
  6 maart 2023
  Elektriciteit Netwerken
 7. ACM publiceert GTS-voorstel voor gastransporttarieven 2024

  Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft 1 maart jl. een voorstel ingediend bij toezichthouder ACM voor de transporttarieven die hij in 2024 in rekening wil brengen bij de gasnetgebruikers. De ACM bepaalt in mei 2023 de daadwerkelijke hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2024. VEMW...
  6 maart 2023
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 8. Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie laat eerste concrete stappen zien

  Het kabinet wil met onder meer een maatwerkaanpak de (basis)industrie stimuleren en ondersteunen om zijn verduurzamingsopgave in Nederland te realiseren. Om zo in Nederland de noodzakelijke producten te maken die we nu en in de toekomst elke dag gebruiken, en belangrijke kennis te ontwikkelen ove...
  1 maart 2023
  Klimaat Besparing, Emissie, Vergunning
 9. Vervolg op subsidieregeling vullen gasopslag Bergermeer

  Het kabinet wil dat de gasopslagen in Nederland dit voorjaar opnieuw gemiddeld voor minimaal 90 procent gevuld worden. Dat is belangrijk om goed voorbereid te zijn voor de volgende winter. Daarom kondigt het kabinet opnieuw een subsidieregeling aan om gasopslag Bergermeer te vullen. Dat is de gro...
  28 februari 2023
  Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 10. SDE++ subsidieronde voor 2023 aangekondigd

  De minister voor Klimaat en Energie heeft de SDE++ subsidieronde voor 2023 aangekondigd. Er is één openstellingsperiode (6 juni t/m 6 juli), een budget van 8 mrd euro en er worden hekjes geplaatst om alle gewenste technologieën aan bod te kunnen laten komen. VEMW is verheugd ov...
  22 februari 2023
  Klimaat Emissie, Subsidie