Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vind je nadat je bent ingelogd.  

U kunt één of meerdere zoektermen gebruiken. Plaats meerdere termen tussen "..".

 1. Implementatie Corporate Sustainability Reporting Directive biedt kans!

  Begin op tijd, stel een deskundig team samen, streef naar een hoge data-kwaliteit, maak een link naar je strategie en zie de implementatie als een kans! Dat waren de belangrijkste conclusies die aan het eind van de informatieve bijeenkomst over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSR...
  29 februari 2024
  Klimaat Wet- en regelgeving
 2. Subsidieregeling voor vergassing reststromen opengesteld

  De vergassing van reststromen biedt een groot potentieel voor de productie van groen gas. Wie organische reststromen wil omzetten in syngas, kan sinds 15 februari jl. DEI+-subsidie aanvragen. Dat meldt het Platform Verduurzaming Industrie (PVI).
  23 februari 2024
  Gassen Klimaat Subsidie
 3. ACM corrigeert inbreuk op rechtsverhouding GDS-beheerder en GDS-aangeslotene

  Op 25 september 2023 publiceerde de ACM het ontwerpbesluit verplichting deelname GDS aan congestiemanagement. In dit ontwerpbesluit kon de netbeheerder de GDS-beheerders verplichten om bindende afspraken te maken met de aangeslotenen op het GDS voor het bijdragen aan congestiemanagement. VEMW hee...
  21 februari 2024
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving
 4. Omzet industrie ruim 9 procent lager in Q4-2023

  De omzet van de industrie in Nederland was in het vierde kwartaal (Q4-2023) 9,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Het is het derde kwartaal op rij waarin de industriële omzet is afgenomen t.o.v. 2022. De buitenlandse industriële omzet nam in Q4-2023 iets sterker af dan d...
  19 februari 2024
  Markt
 5. MINEZK: Stijgende nettarieven moeten worden aangepakt

  Als onderdeel van de formatie van een nieuw kabinet heeft de inmiddels vervangen informateur Ronald Plasterk een uitvraag gedaan bij alle ministeries naar mogelijke financiële tegenvallers in de periode 2024-2028 van meer dan 500 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat benoe...
  15 februari 2024
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarieven
 6. Rapport biedt kritische blik op fiscaal klimaatbeleid

  Het rapport ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’ dat demissionair staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst maandag overhandigde aan het Parlement zet kritische kanttekeningen bij het afbouwen en afsc...
  15 februari 2024
  Klimaat Belastingen, Emissie
 7. Gasverbruik Nederland opnieuw lager

  Het Nederlandse aardgasverbruik is in enkele jaren gedaald van zo’n 40 tot 30 mrd m3 (bcm) in 2023; zo’n 5 procent minder dan in 2022. Het aardgasverbruik was in de meeste hoofdsectoren van de economie lager dan het jaar ervoor; de industrie gemiddeld -4 procent. Er is meer vloeibaar ...
  13 februari 2024
  Gassen Besparing, Levering
 8. Gasleveringszekerheid vanaf gasjaar 2025-2026 onder druk

  Het risico op een gastekort in het gasjaar 2024-2025 is kleiner geworden, maar vanaf het gasjaar 2025-2026 neemt het risico toe. Dat risico voor de gasleveringszekerheid, een gevolg van de sluiting van het Groningenveld, is volgens het kabinet aanvaardbaar. Dat meldt demissionair staatsecretaris ...
  13 februari 2024
  Gassen Levering
 9. Rol van CCS voor koolstofneutraal 2050 erkend door Europese Commissie

  De Europese Commissie heeft een strategie ontwikkeld voor industrieel koolstofmanagement. Deze strategie bestaat uit drie verschillende oplossingsrichtingen voor het beheer(sen) van CO2-emissies, te weten CCS (koolstofafvang en -opslag van CO2 uit de atmosfeer en de industrie met de nadruk op moe...
  8 februari 2024
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 10. Realisatie verduurzamingsprojecten wordt uitdagender

  De realisatie van verduurzamingsprojecten wordt uitdagender. Niet alleen om door het woud van instrumenten en regels je weg te vinden, maar ook door toenemende onzekerheden: netcongestie, intermitterend aanbod, en sterk stijgende en volatiele energiekosten en -tarieven. Dat beeld liep gisteren al...
  7 februari 2024
  Elektriciteit Klimaat Waterstof Belastingen, Subsidie