Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. Extra import van LNG legt grote druk op markt en gasprijzen

  In september is de invoer van vloeibaar gas in Nederland gestegen tot 1,8 mrd m3 (3 mln m3/uur). Een importpiek, die zal toenemen na het volledig operationeel worden van de Eemshaven-terminal. Keerzijde: de extra importen in Europa leggen een grote druk op de markt en gasprijzen.  
  30 september 2022
  Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 2. VEMW: exorbitante energieprijzen gevolg van geopolitiek en nièt marktdynamiek!

  Met de waarschijnlijke sabotage van de Nordstream gaspijpleidingen op de bodem van de Oostzee heeft geweld zijn intrede gedaan in de energievoorziening van Europa. De gasmarkt reageerde onmiddellijk en heftig op de nieuwe dreiging. Hiermee wordt eens temeer duidelijk dat de exorbitante prijzen ni...
  28 september 2022
  Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Markt
 3. Ernstige zorgen energie grootverbruikers over snel toenemende inkoopkosten

  De industrie en andere energie grootverbruikers hebben toenemende zorgen over de gevolgen van de gascrisis. Niet alleen op de korte termijn, maar ook de middellange termijn. VEMW uitte vorige week naar aanleiding van Prinsjesdag al haar zorgen over de geringe politieke aandacht voor de grootverbr...
  26 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 4. Deltaprogramma 2023: grotere opgaven vragen om versnelling

  Er moet vaart worden gemaakt met de uitvoering van het Deltaprogramma en de uitvoering van concrete maatregelen. Daarbij is van belang dat de maatregelen in verbinding staan met de grote transities in de landbouw, woningbouw en energievoorziening en voor de opgave van natuurherstel. Dat stelt Del...
  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezicht
 5. VEMW: zorgwekkend weinig aandacht voor zorgen en noden industrie

  Gisteren zijn de plannen van het kabinet gepresenteerd voor het komende begrotingsjaar van de overheid. Met terecht veel aandacht voor de gevolgen van de oorlog en crisis voor de burger. Zorgwekkend is echter de geringe aandacht voor de industrie en andere energie grootverbruikers, terwijl een ec...
  21 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 6. Tijdige ontwikkeling kabinetsvoorstel Wind op Zee belangrijk voor industrietransitie

  Het kabinet stelt in een kamerbrief voor om de ontwikkeling van wind op zee te laten groeien van een geplande 21 GW in 2030 via 50 GW in 2040 naar 70 GW in 2050. Windenergie zal naar verwachting de grootste energiebron in Nederland worden. Een tijdige ontwikkeling is een belangrijke randvoorwaard...
  20 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof
 7. VEMW: advies uitstel sluiting Groningenveld onontkoombaar

  Uit de jaarlijkse analyse van de verwachte gasvraag- en aanbod heeft landelijk gasnetbeheerder GTS in januari berekend dat het Groningenveld in het gasjaar 22/23 alleen nog op de waakvlam zou staan en minimaal zou hoeven te produceren om de leveringszekerheid te kunnen borgen. Onderzoek...
  20 september 2022
  Gassen Beleid en toezicht
 8. Adviescommissie wil omslag in Brabantse grondwaterbeheer

  Voor een droogterobuust (grond)watersysteem en watergebruik in Noord Brabant in 2040 dient er meer (grond)water beschikbaar te zijn. Dat betekent dat de grondwaterstanden in de gehele provincie structureel moeten worden verhoogd. Daarvoor is nodig dat er meer water wordt vasthouden, er tot wel 10...
  19 september 2022
  Grondwater Prijzen en tarieven, Besparing
 9. Europese Commissie presenteert maatregelenpakket energiecrisis

  Als onderdeel van de jaarlijkse ‘State of the Union’ heeft de Europese Commissie gisteren een pakket aan maatregelen gepubliceerd om de historisch hoge energiekosten voor burgers en bedrijven te kunnen compenseren, bijvoorbeeld door het afromen van overwinsten. De kunst zal zijn het p...
  15 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 10. Slot op elektriciteitsnetten Brabant en Limburg onnodig

  In juni kondigden landelijk netbeheerder TenneT en regionale netbeheerder Enexis een stop aan op het realiseren van nieuwe aansluitingen op de elektriciteitsnetten in Noord-Brabant en Limburg. Hiermee gaven zij aan dat congestie was geconstateerd en zij daarmee niet langer redelijkerwijs een aanb...
  14 september 2022
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting