Nieuws

Vrijwel dagelijks publiceren wij een eigen nieuwsbericht op onze site. Deze berichten zijn veelal voorzien van onze reactie of opinie. Soms bevatten ze een verwijzing naar een mediaoptreden van een van onze collega's of een link naar een document in onze kennisbank of naar een externe website. Leden ontvangen - indien gewenst - een maal per week een overzicht van deze nieuwtjes. Wil je dit overzicht ook ontvangen, geef dat dan aan in 'Mijn VEMW' op deze site. De 'Mijn VEMW' omgeving vindt u nadat u bent ingelogd.  

 1. Forse tariefstijgingen TenneT en RNBs door kosten voor energie&vermogen en kapitaal

  Grootverbruikers van elektriciteit worden in 2023 wederom geconfronteerd met forse tariefstijgingen voor het gebruik van de elektriciteitsnetten. Landelijk netbeheerder TenneT verhoogt de tarieven met 51 - 84 procent, regionale netbeheerders met 30 - 53 procent. Belangrijkste redenen zijn de hoge...
  30 november 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 2. Stikstofheffing grootste uitstoters industrie moet effectief en proportioneel zijn

  Het kabinet heeft vrijdag jl. aangekondigd een stikstofheffing in te willen voeren voor de industrie. Hoe meer bedrijven straks uitstoten, hoe meer ze betalen. De industrie wil een bijdrage leveren als deze effectief én proportioneel is.
  28 november 2022
  Klimaat Emissie, Vergunning
 3. Kabinet zet in op drinkwaterbesparing bij huishoudelijke en zakelijke gebruikers

  Het kabinet vraagt aan grootverbruikers om het drinkwaterverbruik met 20% te reduceren. Huishoudelijke consumenten moeten hun verbruik eveneens reduceren: het kabinet werkt toe naar een drinkwatergebruik per hoofd van de bevolking van 100 liter in 2035 (thans 125 liter). Het laagwaardig gebruik v...
  28 november 2022
  Drinkwater Kwaliteit
 4. Aardgas pijpleidingen op de Noordzee geschikt voor waterstoftransport

  De Noordzee biedt via windparken kansen voor de opwek van de benodigde duurzame energie. Gasunie is al bezig met een nationaal waterstofnetwerk - de zogenaamde backbone - op land. Een onderzoek dat is uitgevoerd door Veritas laat zien dat er ook off-shore mogelijkheden zijn om bestaande...
  25 november 2022
  Gassen Waterstof Netwerken
 5. Voorstel voor cap op de aardgasprijs van Europese Commissie met onwenselijke gevolgen

  De Europese commissie publiceerde gisteren een voorstel voor een cap op de aardgasprijs op het TTF. Het voorstel, gepubliceerd in de vorm van een council regulation, moet er toe leiden dat gas niet meer verkocht zal worden voor de hoge prijzen van afgelopen September. Op het TTF werden toen piekp...
  23 november 2022
  Gassen Prijzen en tarieven
 6. Nieuwe spelregels congestiemanagement leiden tot nieuwe realiteit

  De filevorming (congestie) op de elektriciteitsnetten neemt steeds grotere vormen aan, terwijl de energietransitie op stoom komt, klimaatdoelstellingen steeds ambitieuzer worden en de gasprijs historisch hoog is. Grootverbruikers worden ernstig beperkt in de realisatie van hun plannen. In tijd en...
  23 november 2022
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 7. CertQ en Vertogas gaan certificatie krachten bundelen

  CertiQ en Vertogas zijn voornemens om per 1 januari 2023 te fuseren. Beide bedrijven verstrekken Garanties van Oorsprong (GvO’s) in Nederland. CertiQ doet dat voor elektriciteit en hernieuwbare warmte, Vertogas voor groen gas en waterstof. Het gezamenlijke bedrijf krijgt de naam VertiCer B.V.
  21 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 8. Kamerbrief transportschaarste benadrukt verkeerde oplossingsrichting

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 17 november via een Kamerbrief de Tweede Kamer geüpdatet over het schaarse transportvermogen op het elektriciteitsnet. In deze kamerbrief ligt de nadruk teveel op flexibiliteit en onvoldoende op netverzwaringen.
  18 november 2022
  Elektriciteit
 9. Landelijk onderzoek TenneT naar flexibel transportvermogen

  TenneT gaat samen met de regionale netbeheerders en brancheorganisaties onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op momenten dat de capaciteitsvraag te groot is om zo capaciteit te creëren. Het onderzoek moet meer inzicht geven waar extra ruimte op het bestaande net gevonden ka...
  18 november 2022
  Elektriciteit Netwerken
 10. Belang opslag in energievoorziening groeit

  De opslag van energie wordt van toenemend belang als buffer tussen energieproductie en -consumptie. Dat kan zowel in het energiesysteem als achter de meter van een aangeslotene, zo werd duidelijk tijdens de Inspiratietoer over energie-opslag, georganiseerd door RVO, VEMW en NVDE.
  17 november 2022
  Elektriciteit Warmte Besparing, Emissie