Over VEMW

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit- gas- en waterafnemers in Nederland. VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Samen met onze leden leveren wij een actieve bijdrage om de energietransitie in Nederland te bewerkstelligen.

VEMW is er voor kleine, middelgrote en grote bedrijven en instellingen die warmte, waterstof, elektriciteit, gas en/of water gebruiken. VEMW komt op voor de belangen van deze organisaties waar het gaat om het zakelijke gebruik van energie en water in Nederland en in de Europese Unie. Wij bieden leden ondersteuning, informatie en advies. Na 100 jaar belangenbehartiging mag de vereniging zich Koninklijke VEMW noemen.

Wij representeren bedrijven uit de volgende sectoren:

VinkjeChemie
VinkjeVoedings- en genotmiddelen
VinkjeProductiebedrijven
VinkjeZorginstellingen
VinkjeZakelijke dienstverlening
VinkjeGebouwde omgeving en ICT
VinkjeVervoer en opslag
VinkjeEnergie, water en advisering

VEMW in cijfers

Koninklijke VEMW zet zich al 108 jaar in voor de belangen van de zakelijke energie- en watergebruikers. Wij kennen door onze jarenlange ervaring de markt en haar stakeholders door en door.

108

Onze vereniging telt een kleine 400 leden voor wie wij de belangen behartigen op het terrein van energie en water en wie dagelijks van kennis en informatie voorzien.

400

Jaarlijkse organiseren wij enkele tientallen ledenbijeenkomsten. Vergaderingen van beleids- en taakgroepen en bestuur. Maar ook webinars, (ad-hoc) online informatiebijeenkomsten, seminars, de ledendag en, samen met SKIW, hét Nationale Watersymposium en De Praktijkdag Afvalwater.

80

Chemie

25%

Voeding en genotmiddelen

20%

Productiebedrijven

17%

Zorginstellingen

13%

Zakelijke dienstverlening, gebouwde omgeving en ict

11%

Vervoer en opslag

7%

Energie, water en advisering

7%

Wat doet VEMW?

Hoe werken wij?

VEMW werkt samen met de leden in overleggroepen. Wij faciliteren de bijeenkomsten en vergaderingen (live en online) en leveren de secretaris. Leden van VEMW leveren de praktijkkennis en -ervaring die nodig is voor een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt op de vele dossiers die wij behandelen. VEMW biedt hierbij ondersteuning en draagt de standpunten uit naar de overheid, bevoegde gezagen, toezichthouders op de energie- en watersector en overige betrokken partijen.

Wie representeren wij?

Industriële en productiebedrijven, gebouwde omgeving, zorginstellingen, (academische) ziekenhuizen, voedingsmiddelenindustrie, chemische bedrijven, leveranciers van energie en water en adviseurs vormen onze brede achterban.