Lidmaatschap

VEMW kent een aantal soorten lidmaatschappen. Het regulier lidmaatschap staat open voor alle zakelijke gebruikers in Nederland van elektriciteit, gas en water. Ook kennen wij een buitengewoon lidmaatschap voor producenten van energie en water en adviseurs op die gebieden.

De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op uw belang, uitgedrukt in het jaarlijkse elektriciteits- en/of water- en/of gasgebruik van de totale onderneming. Als lid van VEMW betaalt u contributie. Deze contributie is gebaseerd op het elektriciteits- en/of gas- en/of watergebruik. De contributietabel is gebaseerd op het principe: 'mate van belang bepaalt de hoogte van de contributie'. Op het lidmaatschap zijn de Statuten en Huishoudelijk Reglement van toepassing. Deze documenten ook in de Engelse vertaling beschikbaar. Articles of Association en House rules.

De contributietabel voor 2024 kun je hier downloaden.

Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden conform het gestelde in de statuten, artikel 7, lid 4.