Gassen

Gassen, zoals aardgas en waterstof, zijn voor de zakelijke energieverbruikers van cruciaal belang als grondstof en voor hun energievoorziening. Leveringszekerheid en lage prijzen zijn geen vanzelfsprekendheid en daarom werkt VEMW elke dag aan de verbetering van het investeringsklimaat voor zakelijke gasgebruikers.

Nieuw in de kennisbank

Alles over gassen
 1. Rapport EZK "Routekaart Energieopslag"

  7 juni 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Warmte Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringKamerbrief, Rapport
 2. VEMW Benchmark Inkoop Energie

  1 april 2023
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 3. Rapport Netbeheer Nederland "Het energiesysteem van de toekomst, de scenario's"

  28 maart 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport
 4. Rapport PBL "Ruimtelijke verkenning 2023. Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050"

  8 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport

Laatste nieuws

 1. Kabinet zet met routekaart in op bevordering van opslag van energie

  8 juni 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Warmte Beleid en toezicht
 2. Kabinet onderkent noodzaak waterstof import

  5 juni 2023
  Waterstof Beleid en toezicht
 3. Tarief voor landelijk gastransport daalt met 20 procent in 2024

  26 mei 2023
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 4. Codewijzigingsbesluit kortingspercentage afschakelbare capaciteit gas

  3 mei 2023
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 5. ACM publiceert ontwerpbesluit toegang gesloten distributiesysteem tot berichtenverkeer

  12 april 2023
  Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving

Aankomende activiteiten

 1. VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas 2023

  Elektriciteit Gassen Klimaat

Gas: altijd aanwezig, voor een betaalbare prijs en CO2-neutraal

Met het binnenvallen van Rusland in Oekraïne werd het belang van de leveringszekerheid voor grootverbruikers van aardgas des temeer duidelijk. De vrees voor gastekorten deed de prijs voor aardgas stijgen naar recordhoogte, wat ten koste ging van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. In combinatie met de verplichting om te verduurzamen dwingt dit bedrijven de komende jaren om over te stappen naar alternatieven zoals waterstof, zonder dat in de tussentijd de bedrijfsvoering en het concurrentievermogen in gevaar komt. Deze uitdaging pakt VEMW samen met haar leden met beide handen aan.

Leveringszekerheid van gas

De beschikbaarheid van voldoende gas is een randvoorwaarde voor de bedrijfsvoering van veel bedrijven. Aardgas en waterstof kunnen een bron zijn van energie of een bouwsteen voor de productie van chemicaliën, welke slecht of niet vervangbaar zijn. Veel processen van bedrijven zijn volcontinue en onderbrekingen in de gaslevering kunnen productieverliezen of zelfs schade aan installaties opleveren. VEMW zet zich in voor een hoge leveringszekerheid van gas die is afgestemd op de behoefte van de industrie.

Betaalbaarheid

Voor veel grootverbruikers is betaalbaarheid de belangrijkste voorwaarde bij de inkoop van gassen. Het belang hiervan werd duidelijk met de gascrisis van 2022, maar ook van groene waterstof wordt verwacht dat deze de komende jaren een hoge prijs zal hebben. VEMW pleit daarom voor de ontwikkeling van een waterstofmarkt en de verbetering van de gasmarkt, onder meer door optimalisatie van gebruik van - en investeringen in - de infrastructuur.

Duurzaamheid

De klimaatdoelstellingen forceren bedrijven om hun emissies te verminderen. Als gevolg hiervan zijn zij op zoek naar alternatieven die minder CO2 uitstoten zoals groen gas, of groene of blauwe waterstof. Het is voor VEMW van belang dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat deze investeringen gemaakt kunnen worden. VEMW zet zich daarom in voor o.a. een waterstofmarkt i.c.m. infrastructuur en rechtsbescherming.