Gassen

Gassen, zoals aardgas en waterstof, zijn voor de zakelijke energieverbruikers van cruciaal belang als grondstof en voor hun energievoorziening. Leveringszekerheid en lage prijzen zijn geen vanzelfsprekendheid en daarom werkt VEMW elke dag aan de verbetering van het investeringsklimaat voor zakelijke gasgebruikers.

Nieuw in de kennisbank

Alles over gassen
 1. VEMW E&W Update 3 2022

  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 2. Rapport NWP "Routekaart Waterstof"

  3 november 2022
  Waterstof MarktRapport
 3. Rapport Berenschot en NM "Energiebesparing in de industrie"

  28 oktober 2022
  Gassen BesparingRapport
 4. Energiebelastingen en ODE plus handige Rekentool

  21 oktober 2022
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarieven

Laatste nieuws

 1. Aardgas pijpleidingen op de Noordzee geschikt voor waterstoftransport

  25 november 2022
  Gassen Waterstof Netwerken
 2. Voorstel voor cap op de aardgasprijs van Europese Commissie met onwenselijke gevolgen

  23 november 2022
  Gassen Prijzen en tarieven
 3. Regeling garanties en certificaten van oorsprong uitvoerbaar en handhaafbaar

  14 november 2022
  Gassen Waterstof Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 4. VEMW: crisis hoofd bieden met mix acute, dringende en structurele maatregelen

  3 november 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 5. Stijging energieprijzen in EU-lidstaten zeer verschillend

  1 november 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, Prijzen en tarieven

Aankomende activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Gas: altijd aanwezig, voor een betaalbare prijs en CO2-neutraal

Met het binnenvallen van Rusland in Oekraïne werd het belang van de leveringszekerheid voor grootverbruikers van aardgas des temeer duidelijk. De vrees voor gastekorten deed de prijs voor aardgas stijgen naar recordhoogte, wat ten koste ging van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. In combinatie met de verplichting om te verduurzamen dwingt dit bedrijven de komende jaren om over te stappen naar alternatieven zoals waterstof, zonder dat in de tussentijd de bedrijfsvoering en het concurrentievermogen in gevaar komt. Deze uitdaging pakt VEMW samen met haar leden met beide handen aan.

Leveringszekerheid van gas

De beschikbaarheid van voldoende gas is een randvoorwaarde voor de bedrijfsvoering van veel bedrijven. Aardgas en waterstof kunnen een bron zijn van energie of een bouwsteen voor de productie van chemicaliën, welke slecht of niet vervangbaar zijn. Veel processen van bedrijven zijn volcontinue en onderbrekingen in de gaslevering kunnen productieverliezen of zelfs schade aan installaties opleveren. VEMW zet zich in voor een hoge leveringszekerheid van gas die is afgestemd op de behoefte van de industrie.

Betaalbaarheid

Voor veel grootverbruikers is betaalbaarheid de belangrijkste voorwaarde bij de inkoop van gassen. Het belang hiervan werd duidelijk met de gascrisis van 2022, maar ook van groene waterstof wordt verwacht dat deze de komende jaren een hoge prijs zal hebben. VEMW pleit daarom voor de ontwikkeling van een waterstofmarkt en de verbetering van de gasmarkt, onder meer door optimalisatie van gebruik van - en investeringen in - de infrastructuur.

Duurzaamheid

De klimaatdoelstellingen forceren bedrijven om hun emissies te verminderen. Als gevolg hiervan zijn zij op zoek naar alternatieven die minder CO2 uitstoten zoals groen gas, of groene of blauwe waterstof. Het is voor VEMW van belang dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat deze investeringen gemaakt kunnen worden. VEMW zet zich daarom in voor o.a. een waterstofmarkt i.c.m. infrastructuur en rechtsbescherming.