Gassen

Gassen, zoals aardgas en waterstof, zijn voor de zakelijke energieverbruikers van cruciaal belang als grondstof en voor hun energievoorziening. Leveringszekerheid en lage prijzen zijn geen vanzelfsprekendheid en daarom werkt VEMW elke dag aan de verbetering van het investeringsklimaat voor zakelijke gasgebruikers.

Nieuw in de kennisbank

Alles over gassen
 1. Studie naar mogelijkheid aanleg regionale waterstofinfrastructuur

  12 juni 2024
  Waterstof Rapport
 2. Studie TNO laat integrale kosten voor groene waterstof zien

  3 juni 2024
  Waterstof Wet- en regelgevingRapport
 3. VEMW Position Paper Fossiele Subsidies

  21 mei 2024
  Elektriciteit Gassen SubsidiePositionpaper VEMW
 4. VEMW Position Paper CCS

  21 mei 2024
  Gassen Klimaat Wet- en regelgeving, Markt, Prijzen en tarieven, EmissiePositionpaper¬†VEMW

Laatste nieuws

 1. Waterstofinfrastructuur voor Cluster 6?

  12 juni 2024
  Gassen Waterstof Beleid en toezicht
 2. VEMW: samenwerking, regie en concrete knelpunt-oplossing cruciaal voor klimaatdoelstellingen

  7 juni 2024
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 3. Energiewet met overgrote meerderheid aangenomen door Tweede Kamer

  5 juni 2024
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 4. Nieuwe studie TNO bevestigt hoge integrale kosten groene waterstof in Nederland

  3 juni 2024
  Waterstof Prijzen en tarieven
 5. Goedkeuring EU subsidie voor 13 projecten geeft boost aan waterstofmarkt

  31 mei 2024
  Gassen Klimaat Markt, Subsidie

Aankomende activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Gas: altijd aanwezig, voor een betaalbare prijs en CO2-neutraal

Met het binnenvallen van Rusland in Oekraïne werd het belang van de leveringszekerheid voor grootverbruikers van aardgas des temeer duidelijk. De vrees voor gastekorten deed de prijs voor aardgas stijgen naar recordhoogte, wat ten koste ging van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. In combinatie met de verplichting om te verduurzamen dwingt dit bedrijven de komende jaren om over te stappen naar alternatieven zoals waterstof, zonder dat in de tussentijd de bedrijfsvoering en het concurrentievermogen in gevaar komt. Deze uitdaging pakt VEMW samen met haar leden met beide handen aan.

Leveringszekerheid van gas

De beschikbaarheid van voldoende gas is een randvoorwaarde voor de bedrijfsvoering van veel bedrijven. Aardgas en waterstof kunnen een bron zijn van energie of een bouwsteen voor de productie van chemicaliën, welke slecht of niet vervangbaar zijn. Veel processen van bedrijven zijn volcontinue en onderbrekingen in de gaslevering kunnen productieverliezen of zelfs schade aan installaties opleveren. VEMW zet zich in voor een hoge leveringszekerheid van gas die is afgestemd op de behoefte van de industrie.

Betaalbaarheid

Voor veel grootverbruikers is betaalbaarheid de belangrijkste voorwaarde bij de inkoop van gassen. Het belang hiervan werd duidelijk met de gascrisis van 2022, maar ook van groene waterstof wordt verwacht dat deze de komende jaren een hoge prijs zal hebben. VEMW pleit daarom voor de ontwikkeling van een waterstofmarkt en de verbetering van de gasmarkt, onder meer door optimalisatie van gebruik van - en investeringen in - de infrastructuur.

Duurzaamheid

De klimaatdoelstellingen forceren bedrijven om hun emissies te verminderen. Als gevolg hiervan zijn zij op zoek naar alternatieven die minder CO2 uitstoten zoals groen gas, of groene of blauwe waterstof. Het is voor VEMW van belang dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat deze investeringen gemaakt kunnen worden. VEMW zet zich daarom in voor o.a. een waterstofmarkt i.c.m. infrastructuur en rechtsbescherming.