Gassen

Gassen, zoals aardgas en waterstof, zijn voor de zakelijke energieverbruikers van cruciaal belang als grondstof en voor hun energievoorziening. Leveringszekerheid en lage prijzen zijn geen vanzelfsprekendheid en daarom werkt VEMW elke dag aan de verbetering van het investeringsklimaat voor zakelijke gasgebruikers.

Nieuw in de kennisbank

Alles over gassen
 1. VEMW Energie & Water Update 1 2024

  21 februari 2024
  Elektriciteit Gassen Waterstof Drinkwater E&W Update
 2. TNO Rapport: Groengasproductie uit biomassavergassing

  22 januari 2024
  Gassen Klimaat Rapport
 3. EZK Programma Groen Gas

  22 januari 2024
  Gassen Klimaat Rapport
 4. Energiebelastingen 2024 plus handige VEMW Rekentool

  20 december 2023
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding

Laatste nieuws

 1. Subsidieregeling voor vergassing reststromen opengesteld

  23 februari 2024
  Gassen Klimaat Subsidie
 2. Gasverbruik Nederland opnieuw lager

  13 februari 2024
  Gassen Besparing, Levering
 3. Gasleveringszekerheid vanaf gasjaar 2025-2026 onder druk

  13 februari 2024
  Gassen Levering
 4. Rol van CCS voor koolstofneutraal 2050 erkend door Europese Commissie

  8 februari 2024
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 5. Realisatie verduurzamingsprojecten wordt uitdagender

  7 februari 2024
  Elektriciteit Klimaat Waterstof Belastingen, Subsidie

Aankomende activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Gas: altijd aanwezig, voor een betaalbare prijs en CO2-neutraal

Met het binnenvallen van Rusland in Oekraïne werd het belang van de leveringszekerheid voor grootverbruikers van aardgas des temeer duidelijk. De vrees voor gastekorten deed de prijs voor aardgas stijgen naar recordhoogte, wat ten koste ging van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. In combinatie met de verplichting om te verduurzamen dwingt dit bedrijven de komende jaren om over te stappen naar alternatieven zoals waterstof, zonder dat in de tussentijd de bedrijfsvoering en het concurrentievermogen in gevaar komt. Deze uitdaging pakt VEMW samen met haar leden met beide handen aan.

Leveringszekerheid van gas

De beschikbaarheid van voldoende gas is een randvoorwaarde voor de bedrijfsvoering van veel bedrijven. Aardgas en waterstof kunnen een bron zijn van energie of een bouwsteen voor de productie van chemicaliën, welke slecht of niet vervangbaar zijn. Veel processen van bedrijven zijn volcontinue en onderbrekingen in de gaslevering kunnen productieverliezen of zelfs schade aan installaties opleveren. VEMW zet zich in voor een hoge leveringszekerheid van gas die is afgestemd op de behoefte van de industrie.

Betaalbaarheid

Voor veel grootverbruikers is betaalbaarheid de belangrijkste voorwaarde bij de inkoop van gassen. Het belang hiervan werd duidelijk met de gascrisis van 2022, maar ook van groene waterstof wordt verwacht dat deze de komende jaren een hoge prijs zal hebben. VEMW pleit daarom voor de ontwikkeling van een waterstofmarkt en de verbetering van de gasmarkt, onder meer door optimalisatie van gebruik van - en investeringen in - de infrastructuur.

Duurzaamheid

De klimaatdoelstellingen forceren bedrijven om hun emissies te verminderen. Als gevolg hiervan zijn zij op zoek naar alternatieven die minder CO2 uitstoten zoals groen gas, of groene of blauwe waterstof. Het is voor VEMW van belang dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan zodat deze investeringen gemaakt kunnen worden. VEMW zet zich daarom in voor o.a. een waterstofmarkt i.c.m. infrastructuur en rechtsbescherming.