Terug naar kennisbank

VEMW Zienswijze op “Het wetsvoorstel Energiewet”

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument11 februari 2021Matthieu van den Beld

Zienswijze VEMW op het Wetsvoorstel Energiewet 1.0

VEMW heeft kennis genomen van het Wetsvoorstel Energiewet, online in consultatie getreden op 17-12-2020. De minister stelt belanghebbenden in de gelegenheid te reageren op het wetsvoorstel. Van de geboden gelegenheid tot het geven van een zienswijze maakt VEMW gebruik.