Terug naar kennisbank

VEMW Position paper Energiewet

Elektriciteit Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW27 maart 2024Paul Villalobos Valdivia

VEMW presenteert standpunten t.o.v. de Energiewet tijdens Rondetafelgesprek op 27 maart 2024.

De energietransitie is in volle gang en de energiesector is druk doende om obstakels die de energietransitie belemmeren weg te nemen. Belangrijke routes van verduurzaming zijn elektrificatie en waterstof, en juist daar zijn de afgelopen jaren grote obstakels ontstaan. Netbeheerders hebben de netten die zij beheren niet op tijd uitgebreid, door verschillende factoren zijn de nettarieven tot ongekende hoogtes gestegen en een waterstofmarkt is nog niet van de grond gekomen. Wat vooral is gebleken is dat de netbeheerders gewoonweg niet voorbereid waren op de taak die voorlag en op het faciliteren van de transitie. De energietransitie kunnen de netbeheerders niet alléén faciliteren: samenwerking is onmisbaar. De enige manier om tot een CO2-neutrale samenleving te komen is door netgebruikers in goed overleg samen te laten werken met netbeheerders. In dit position paper over de Energiewet zet VEMW aandachtspunten voor de toekomstige Energiewet uiteen.