Terug naar kennisbank

Rapport SIRA Consulting:: Bedrijfseffectentoets Energiewet

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport17 februari 2021Jacques van de Worp

Externe Bedrijfseffectentoets in het kader van het wetsvoorstel Energiewet

Het doel van de Bedrijfseffectentoets is het geven van (kwalitatief) inzicht in de effecten voor bedrijven en instellingen van de voorgenomen Energiewet, zodanig dat deze ge-bruikt kunnen worden in de verdere voorbereiding en besluitvorming in het wetgevingstraject van het wetsvoorstel Energiewet.