Terug naar kennisbank

Memories (2) van Toelichting Energiewet versie UHT

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument12 november 2021Jacques van de Worp

Twee documenten bevattende de memories van toelichting op de Energiewet versie UHT

Deel II: artikelsgewijze toelichting.

Transponeringstabellen Elektriciteitswet 1998 en Gaswet