Terug naar kennisbank

Verbeteringen van meetprocessen voor grootverbruikaansluitingen elektriciteit

Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument17 maart 2022Matthieu van den Beld

Het codebesluit betreft procesverbeteringen voor meetgegevens van grootverbruikaansluitingen elektriciteit. Het betreft aanpassingen in de Informatiecode elektriciteit en gas, de Netcode, de Meetcode en de Begrippencode elektriciteit

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de regelgeving voor de elektriciteitsmarkt en gasmarkt. Het gaat om regelgeving die op grond van artikelen 31 en 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet is vastgelegd in de Informatiecode elektriciteit en gas, de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit. Het codebesluit betreft procesverbeteringen voor meetgegevens van grootverbruikaansluitingen elektriciteit.

Bron: ACM