Terug naar kennisbank

VEMW brief aan EZK: Zienswijze op de ‘Contouren van de Energiewet 1.0'

Contouren Energieweg 1.0

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving31 augustus 2020Matthieu van den Beld

VEMW onderschrijft de wenselijkheid van het integreren van de bestaande wetten voor de elektriciteit-en gasvoorziening in één samenhangende Energiewet. De energietransitie vergt grote investeringen in de infrastructuur, flexibiliteit in het gebruikmaken van die infrastructuur en marktmogelijkheden die een gevolg zijn van veranderingen in vraag en aanbod en in liquiditeit en volatiliteit.

Mede door deze veranderingen neemt de complexiteit van het energiesysteem toe. VEMW plaatst een aantal fundamentele kanttekeningen bij de invulling van de Energiewet om deze uitgangspunten op een doeltreffende manier te kunnen borgen, de gewenste systeemintegratie mogelijk te maken en nieuwe marktmogelijkheden te kunnen ontsluiten voor zakelijke - energiegebruikers.