Terug naar kennisbank

Conceptvoorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Markt17 december 2020Matthieu van den Beld

Versie internetconsultatie 17 december 2020)

Overweging: het is wenselijk, mede ter implementatie van richtlijn nr. (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU, verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit en verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators, en met inachtneming van het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de elektriciteits- en gasvoorziening te komen tot een hernieuwd regelgevend kader met betrekking tot  e productie, het transport en de levering van elektriciteit en gas.