Terug naar kennisbank

Adviescollege Toetsing Regeldruk: Toetsing Energiewet 1.0

Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport11 maart 2021Matthieu van den Beld

Brief ATR aan het ministerie van EZK

De Energiewet vervangt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 met als doel de energietransitie te ondersteunen en bij te dragen aan een duurzame CO2-arme energievoorziening. De wet vormt daarmee een belangrijk instrument om het verwezenlijken van de klimaatdoelen mogelijk te maken. De energievoorziening moet volgens het voorstel bovendien ruimtelijk inpasbaar, veilig, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Met voorliggend voorstel worden Europese en nationale beleidswensen geïmplementeerd. Het wetsvoorstel bouwt voort op de bestaande marktordening