Terug naar kennisbank

VEMW brief ACM inzake Zienswijze op Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting17 januari 2021Matthieu van den Beld

VEMW zienswijze op Ontwerpcodebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

Zaaknummer ACM/20/038834)

De ACM stelt belanghebbenden in de gelegenheid te reageren op het ontwerpbesluit. Van de geboden gelegenheid tot het geven van een zienswijze maakt VEMW gebruik. Paragraaf B1.2 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas (verder: de informatiecode) omschrijft de toewijzing van aansluitingen aan standaardprofielen bij elektriciteitsaansluitingen kleiner dan 3x80A. Artikel B1.2.6, bepaalt dat aansluitingen met een profielgrootverbruiksmeetinrichting worden ingedeeld in profielcategorie E3 van de overeenkomstig B1.1.3 vastgestelde set standaardprofielen.