Terug naar kennisbank

VEMW E&W Update 2 2022

Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update1 juni 2022Thessa de Ridder

Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.

Thema's:

  • ACM toetst Energiewet
  • Ministerie publiceert risicoparaatheidsplan
  • Kosten voor levering van warmte via een publiek warmtenet gestegen, maar minder dan beoogd
  • Waarborg afgedwongen procedure vaststelling exitpunten GTS werkt!
  • Effecten droog voorjaar zichtbaar; waterbeschikbaarheid wordt structureel probleem