Terug naar kennisbank

Staatscourant "Transportschaarste en congestiemanagement"

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument25 mei 2022Matthieu van den Beld

Dit besluit herziet en actualiseert de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement om deze regels, naast de toepassing ervan op de transmissienetten, ook beter van toepassing te maken op distributienetten elektriciteit.

Congestiemanagement is een dagelijks proces waarbij een netbeheerder marktgebaseerde en niet-marktgebaseerde congestiemanagementdiensten inzet in een gebied waar een structureel tekort aan transportcapaciteit bestaat en netuitbreidingen niet tijdig zijn afgerond om aan de vraag naar transport te voldoen. In de uitvoering van congestiemanagement werken netbeheerders en aangeslotenen in het betreffende gebied samen om verwachte fysieke congestie op te lossen. Zo verzoekt een netbeheerder wanneer hij een congestie voorziet, aangeslotenen in het gebied om tegen betaling hun voorziene productie of consumptie van elektriciteit op een specifieke tijd en plaats te wijzigen, zodat de netbeheerder de totale (resterende) vraag naar transport kan faciliteren. Dankzij de toepassing van congestiemanagement kan de fysieke transportcapaciteit van het elektriciteitsnet optimaal worden benut om in de vraag naar transport te voorzien en kan dientengevolge ook aan meer partijen toegang tot het elektriciteitsnet worden verleend. De ACM acht de toepassing van congestiemanagement dan ook een belangrijk onderdeel van de wettelijke transporttaak van netbeheerders.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 24 mei 2022 kenmerk ACM/UIT/577139 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende regels rondom transportschaarste en congestiemanagement.

Bron: ACM