Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport IBO "Scherpe doelen, scherpe keuzes"

  IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050
  16 maart 2023
  Klimaat EmissieRapport
 2. Jaarverslagen Tennet

  Jaarverslagen van de Landelijke Netbeheerder TenneT.
  16 maart 2023
  Elektriciteit NetwerkenJaarverslag
 3. Rapport PBL "Ruimtelijke verkenning 2023. Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050"

  In deze Ruimtelijke Verkenning heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld die beleidsmakers kunnen helpen om bij het maken van de huidige investeringsplannen terug te redeneren vanuit de toekomst.
  8 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 4. VEMW webinar Flexibel elektrische energie afnemen en invoeden

  Presentaties van VEMW, Nyrstar en Edmij tijdens het VEMW-webinar Flexibel elektrische energie afnemen en invoeden dat plaatsvond op dinsdag 7 maart 2023.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Presentatie
 5. VEMW E&W Update maart 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater E&W Update
 6. Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030

  Naar verwachting zal de vraag naar drinkwater in Nederland in 2030 veel groter zijn dan in 2020. Dat komt onder andere doordat de economie dan is gegroeid, net als het aantal inwoners. Door klimaatverandering (warme zomers) is er meer drinkwater nodig maar is er minder beschikbaar. Naar verwachti...
  1 maart 2023
  Drinkwater Rapport
 7. Report Acer "Market Correction Mechanism"

  The main purpose of this report is to capture the impact of the MCM following its adoption by the Council and to identify potential effects related to financial and energy markets and security of supply.
  1 maart 2023
  Gassen Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarieven, LeveringRapport
 8. Analysis of the Responsible Business Conduct (RBC) risks in the international hydrogen value chain

  Rapport Arcadis analysis H2 value chain risks
  28 februari 2023
  Waterstof Beleid en toezichtRapport
 9. Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie laat eerste concrete stappen zien

  Kamerbrief EZK inzake voortgang maatwerkafspraken
  27 februari 2023
  Klimaat Kamerbrief
 10. Rapport Enquête commissie aardgaswinning "Groningen boven gas"

  De belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen, met rampzalige gevolgen voor de Groningers. Dat is de hoofdconclusie van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.
  24 februari 2023
  Gassen NetwerkenRapport
 11. Vervolg op subsidieregeling vullen gasopslag Bergermeer

  Kamerbrief dd. 24 februari 2023. Het kabinet wil dat de gasopslagen in Nederland dit voorjaar opnieuw gemiddeld voor minimaal 90 procent gevuld worden. Dat is belangrijk om goed voorbereid te zijn voor de volgende winter.
  24 februari 2023
  Gassen Kamerbrief
 12. Rapport Deltares "Integrale Grondwaterstudie Nederland"

  In het rapport ‘Integrale Grondwaterstudie Nederland’ heeft Deltares samen met Wageningen Environmental Research beschreven wat de opgaven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor het grondwater zijn op landelijke schaal.
  20 februari 2023
  Grondwater Beleid en toezichtRapport
 13. Factsheet nieuwe regels voor eigen winningen

  Deze factsheet is opgesteld voor eigenaren van eigen (water)winningen en heeft betrekking op nieuwe regels die voortvloeien uit de nieuwe de Europese drinkwaterrichtlijn.
  17 februari 2023
  Drinkwater Wet- en regelgevingHandleiding
 14. Aankondiging SDE++ subsidieronde 2023

  De minister voor Klimaat en Energie heeft de SDE++ subsidieronde voor 2023 aangekondigd. Er is één openstellingsperiode (6 juni t/m 6 juli), een budget van 8 mrd euro en er worden hekjes geplaatst om alle gewenste technologieën aan bod te kunnen laten komen.
  17 februari 2023
  SubsidieKamerbrief
 15. Rapport Netbeheer Nederland "Scenario's voor investeringsplannen 2024"

  Scenario’s voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de jaren 2025-2030-2035, ten behoeve van de investeringsplannen van de Nederlandse netbeheerders elektriciteit en gas.
  17 februari 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport
 16. Rapport Shell "LNG Outlook 2023"

  Europes’s increased need for liquefied natural gas (LNG) will likely intensify competition with Asia for limited new supply available over the next two years and may dominate LNG trade over the long term, energy major Shell stated in its LNG Outlook 2023.
  16 februari 2023
  Gassen MarktRapport
 17. Kamerbrief I&W "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik en verkenning belasting op leidingwater"

  In de Kamerbrief van 9 februari 2023 gaat Minister Harbers van I&W in op een tweetal uitgevoerde verkenningen.
  15 februari 2023
  Drinkwater Beleid en toezichtKamerbrief
 18. Rapport methode evaluerend ringonderzoek tbv de zuiverings- en verontreinigingsheffing

  Rapport RWS RO710 Verslag begeleidingscommissie en oplegnotitie
  10 februari 2023
  Afvalwater Lozing en onttrekking Rapport
 19. Kamerbrief I&W verkenningen naar bewust en zuinig drinkwatergebruik

  Minister Harbers van I&W heeft op 9 februari 2023 een brief en een tweetal verkenningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De verkenning inzake bewust en zuinig drinkwatergebruik gaat in op de effectiviteit van mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen en -instrumenten voor verschillende drinkwat...
  9 februari 2023
  Drinkwater Grondwater BesparingKamerbrief
 20. VEMW position paper Geclausuleerd Transportrecht

  Door middel van het geclausuleerde transportrecht worden aangeslotenen in staat gesteld te investeren in de toenemde behoefte aan flexibiliteit. Deze flexibiliteit kan namelijk helpen de schaarser wordende netwerkinfrastructuur vollediger te benutten.
  2 februari 2023
  Elektriciteit NetwerkenPositionpaper VEMW