Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. TenneT tariefprognoses 2023-2024

  Presentatie van Tennet aan de leden van VEMW over de prognoses van de nettarieven voor 2023 en 2024. In deze presentatie toont Tennet de implicaties van de realisaties 2021 op de tarieven voor het jaar 2023 en geeft het een doorkijk richting 2024.
  17 mei 2022
  Elektriciteit Prijzen en tarievenPresentatie
 2. EC Press release: EC presents short-term emergency measures

  Energy Markets: Commission presents short-term emergency measures and options for long-term improvements
  12 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt, Emissie
 3. Rapport TNO "Barriers to demand respons"

  In this report TNO  discusses many different barriers for Demand site respons in general and for four technologies specifically.
  12 mei 2022
  Elektriciteit Markt, LeveringRapport
 4. Ontwerp codebesluit codewijziging veiligheid bestaande laagspanningsnetten

  Met dit codebesluit stelt de ACM veiligheidseisen vast die elektriciteitsnetbeheerders moeten hanteren bij het ontwerp en de bedrijfsvoering van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten.
  6 mei 2022
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 5. Consultation process on the general terms and conditions for hydrogen transport and connection services

  The Dutch governmenthas asked Gasunie to develop a national infrastructure for hydrogen transport.Withthis'hydrogenbackbone',Gasuniewillcreateanationwidenetworkthat connects supply and demand for hydrogen within and between industrial clusters, storage locations and neighbouring countries.
  4 mei 2022
  Waterstof NetwerkenPresentatie
 6. Meerjarenprogramma Platform Groen Gas

  De afgelopen jaren zijn vijf organisaties (GroenGasNL, 2bcm Alliantie, BBO, VIV en VVGP) actief geweest de biogas markt te ontwikkelen. Het rapport ‘Meerjarenprogramma Platform Groen Gas’ vormt de basis voor de activiteiten die de komende drie jaar worden opgepakt.
  1 mei 2022
  Gassen Klimaat MarktRapport
 7. Open statement energy intensive industries in Europe

  ENVI Committee vote on Emissions Trading System and Carbon Border Adjustment Mechanism
  1 mei 2022
  Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 8. VEMW Benchmark Inkoop Energie. Gratis voor leden!

  Elk jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers! De benchmark is online, veilig en snel in te vullen.
  1 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 9. Nut en noodzaak van het debietafhankelijk maken van industriële lozingen

  Overzicht van het juridisch instrumentariumbij lage afvoerdebieten in oppervlaktewaterlichamen als gevolg van extreme droogte. De rapportage geeft uitwerking over de voor- en nadelen van het debietafhankelijk maken van de bedoelde lozingen.
  1 mei 2022
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 10. Excelling in Hydrogen

  Dutch technolgy for a climate-nutral world: the second gasrevolution. Looking for specific expertise or technological solutions? In this section Dutch technology providers with international track records introduce themselves and their portfolios.
  1 mei 2022
  Waterstof MarktRapport
 11. Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector

  World’s energy roadmap shows government actions to rapidly boost clean energy and reduce fossil fuel use can create millions of jobs, lift economic growth and keep net zero in reach. Pathway to critical and formidable goal of net-zero emissions by 2050 is narrow but brings huge benefits.
  1 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 12. Slidepack National hydrogen network and contractual framework

  Update national hydrogen network (Hynetwork Services) | Policy framework conditions hydrogen transport | Transportation and Connection Agreements
  22 april 2022
  Waterstof NetwerkenPresentatie
 13. Netbeheer Nederland Rapport "Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem"

  Met de ‘Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem’ geeft Netbeheer Nederland op hoofdlijnen antwoord op de vraag van de minister voor EZK of de doelstellingen uit het coalitieakkoord haalbaar zijn, vanuit het perspectief van de energie-infrastructuur.
  22 april 2022
  Elektriciteit Netwerken, EmissieRapport
 14. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  Openstatement by energy intensive industries ENVI Committee vote on Emissions Trading System and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). IFIEC supports the discussion to improve carbon leakage protection for the European industry in light of increased climate ambition.
  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 15. Risk Preparedness Plan Electricity 2022

  Het Nederlandse risicoparaatheidsplan Elektriciteit heeft als doel om de nationale, regionale en bilaterale maatregelen te omschrijven die Nederland treft om elektriciteitscrises te voorkomen en als deze toch voorkomen de gevolgen te beperken.
  15 april 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 16. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.
  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 17. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  Om de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten is het van belang om de verduurzamingsambities te realiseren. In deze brief geeft de minister aan hoe het kabinet de verduurzaming van en met de industrie wil gaan realiseren.
  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 18. Ifiec feedback on gas networks - revision of EU rules on market access

  IFIEC welcomes and in many aspects supports, the European Commission's proposal for a Hydrogen and Gas Decarbonisation Package. We agree that renewable and low-carbon gases, including hydrogen, have an important role to play as we move towards a carbon neutral society.
  1 april 2022
  Gassen Waterstof Netwerken, MarktPositionpaper VEMW
 19. ACER Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design

  This assessment confirms that the current EU electricity market design is based on relevant and enduring principles and that as such, in ACER’s view, it should be preserved. The current market design should be complemented to support the policy objectives set for the EU as a whole.
  1 april 2022
  Gassen Markt
 20. Report Feasibility study Hy3

  Report Hy3 Large scale hydrogen production from offshore wind to decarbonise the Dutch and German industry. The resulting study aims to assess the feasibility of a transnational green hydrogen supply chain in the Netherlands and Germany. The analysis time frame spans from 2025 to 2050.
  29 maart 2022
  Waterstof Netwerken, MarktRapport