Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW Overzicht Congestie-instrumenten, alternatieve transportrechten en aanvullende maatregelen

  Ziet u door de bomen het bos niet meer? VEMW helpt u met een overzicht van de diverse instrumenten die in werking zijn, die op u afkomen en waar u uit kunt kiezen.
  18 december 2023
  Elektriciteit NetwerkenHandleiding
 2. RVO Monitor Energieonderzoek 2022

  Jaarlijks brengt de RVO i.o.v. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ uit. Die laat zien hoeveel geld de Rijksoverheid heeft geïnvesteerd in energieonderzoek.
  15 december 2023
  Klimaat Rapport
 3. VEMW Verkiezingsthema's 2023

  VEMW heeft de randvoorwaarden voor de verzilvering van het potentieel voor een klimaatneutrale en circulaire industrie in Nederland uitgewerkt in een 9-puntenplan.
  13 december 2023
  Klimaat Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 4. Rapport RHV "Veiligheid opslag energiesystemen"

  Dit rapport bevat het resultaat van een studie naar de veiligheid van batterijen in energieopslag systemen (EOS) en de regelgeving hierover. Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.
  7 december 2023
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 5. Rapport EZK "Keuzewijzer Klimaat en Energie"

  De Formatiewerkgroep Klimaat en Energie is gevraagd ten behoeve van de aankomende kabinetsformatie een overzicht te geven van strategische beleidskeuzes die de komende kabinetsperiode belangrijk zijn in het klimaat- en energiebeleid.
  4 december 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Netwerken, Markt, Emissie, Kwaliteit, LeveringRapport
 6. Rapport EZK "Nationaal plan energiesysteem"

  Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor de ontwikkeling van het energiesysteem tot 2050. 
  1 december 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringRapport
 7. Nettarieven gas 2024 (regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  30 november 2023
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 8. Nettarieven elektriciteit 2024 (landelijke en regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  30 november 2023
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenSchema
 9. Report UNEP "Emission Gas Report 2023 Broken Record"

  The report is the 14th edition in a series that brings together many of the world’s top climate scientists to look at future trends in greenhouse gas emissions and provide potential solutions to the challenge of global warming.
  20 november 2023
  Klimaat EmissieRapport
 10. VEMW E&W Update november 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  20 november 2023
  Afvalwater Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenE&W Update
 11. Presentaties VEMW webinar Gasvoorziening

  Presentaties van VEMW en Eneco tijdens het webinar Gasvoorziening dat plaatsvond op donderdag 9 november 2023.
  14 november 2023
  Gassen Markt, Prijzen en tarievenPresentatie
 12. Rapport ministerie I&W "Tussenbalans kennisprogramma zeespiegelstijging"

  Dit rapport geeft verdiepende inzichten in de gevolgen die een zeespiegelstijging voor de waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in Nederland heeft en hoe we daarmee om kunnen gaan.
  9 november 2023
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 13. Rapport Pbl "Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma's 2023-2027"

  In deze rapportage brengt Pbl in beeld waar de de politieke partijen voor staan als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw en natuur en klimaat en energie.
  8 november 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie, KwaliteitRapport
 14. Rapport Rli "Samen werken. Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen"

  In dit advies brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in kaart wat er aan verduurzaming op bestaande bedrijventerreinen mogelijk is, wat dat voor bedrijven en de samenleving kan opleveren en welke acties van de overheid nodig zijn om dit proces in beweging te krijgen.
  1 november 2023
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 15. Presentaties "Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater"

  Presentaties van Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina, GMB, Papierfabriek Doetinchem en Wageningen University & Research tijdens de Praktijkdag Behandeling Industrieel Afvalwater op donderdag 1 november 2023 in Zutphen.
  1 november 2023
  Afvalwater Wet- en regelgevingPresentatie
 16. Rapport InvestNL "Meerwaarde van een garantiefonds voor corporate PPA's"

  Invest-NL heeft voor  EZK de meerwaarde onderzocht van een corporate Power Purchase Agreement (cPPA) garantievoorziening: een instrument waarmee directe afname- en koopovereenkomsten tussen producent en afnemer worden ondersteund.
  1 november 2023
  Elektriciteit Markt, Prijzen en tarieven, LeveringRapport
 17. Rapport RIVM "Verkenning risicofactoren biocidegebruik"

  Het doel van deze verkenning is ondersteuning van de toezichthouders bij het maken van keuzes voor risicogericht toezicht op de naleving van de biocideregelgeving.
  30 oktober 2023
  Drinkwater KwaliteitRapport
 18. Rapport Energie- en klimaatverkenning 2023

  In hoeverre kunnen de 2030-doelen met de klimaatplannen worden gehaald? Hoeveel emissiereductie is er bereikt? In welke sectoren kan de uitstoot het verst worden teruggedrongen? Worden met de klimaatplannen de aangescherpte Europese doelen voor energiebesparing en hernieuwbare energie gehaald? ...
  26 oktober 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 19. Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie

  Kamerbrieven van EZK rond de voortgang van de verduurzaming van de industrie.
  25 oktober 2023
  Klimaat Kamerbrief
 20. Rapport ABN AMRO "Netcongestie"

  Dit rapport legt uit wat netcongestie precies is.
  19 oktober 2023
  Elektriciteit NetwerkenRapport