Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport Johan Remkes "Wat wel kan. Uit de impasse en een aanzet voor perspectief"

  Rapport met plan/voorstel aan het kabinet voor een gerichte aanpak op de korte termijn, die de reductie van stikstof daadwerkelijk realiseert.
  5 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 2. Rapport Vergelijking KRW-normen Nederland en buurlanden

  Normvergelijking NL-buurlanden
  1 oktober 2022
  Lozing en onttrekking Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 3. Zienswijze VEMW bij wetsvoorstel Waterschapwet en Waterwet (2022)

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Waterschapswet en de Waterwet. De waterschapsbelastingen worden hiermee aangepast en knelpunten in de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing worden opgelost. VEMW heeft op 30 september ...
  30 september 2022
  Afvalwater Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 4. Water: aanbod, gebruik en balans

  Praktische presentatie voor gebruikers
  27 september 2022
  Industriewater MarktPresentatie
 5. Rapport Baringa "Financing models for nuclear power plants"

  Het doel van dit rapport Financieringsmodellen voor kerncentrales is om EZK relevante inzichten te verschaffen met betrekking tot de verschillende financieringsmodellen voor kerncentrales en de mogelijke rol die de Nederlandse overheid zou kunnen spelen met het oog op haar ambities op het gebied ...
  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 6. Rapport Witteveen + Bos "Scenariostudie kernenergie"

  Naast het onderzoek naar de financieringsaspecten van kernenergie, de impact ervan op grondstoffen en energiezekerheid, de gevolgen ervan op de ruimtelijke inpassing van energieproductie, gaat deze studie vooral over de toekomstige optimale elektriciteitsproductiemix.
  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 7. Presentaties VEMW webinar Energiecrisis

  Presentaties van het VEMW webinar Energiecrisis dat plaatsvond op vrijdag van 23 september 2022.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, LeveringPresentatie
 8. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  This Energy Transition Factbook illustrates the critical progress the world is achieving in the transition to a net-zero economy.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 9. Hand-out VEWIN "Zeker stellen drinkwatervoorziening"

  Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking, regionaal  stedelijke uitbreiding en economie.Deze notitie brengt deactuele endreigende knelpunten in kaart.
  23 september 2022
  Drinkwater LeveringHandleiding
 10. Routekaart "Elektrificatie in de industrie"

  Deze routekaart laat zien hoe Nederland gebruik kan maken van zijn unieke positie om grootschalig te elektrificeren in de industrie.
  23 september 2022
  Elektriciteit EmissieKamerbrief, Rapport
 11. Consultatie wetswijzing Waterschapswet en Waterwet

  VEMW brengt zienswijze in op drie beleidsonderwerpen
  22 september 2022
  Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater
 12. Rapport BeZero "First movers: the commercial case for investing in early-stage carbon dioxide removal"

  The window to become an early-stage investor in CDR is still open. If we are to have any hope of hitting our climate targets, businesses and individuals need to harness the power of the voluntary carbonmarket and jump-start the carbon removal scale-up.
  22 september 2022
  Klimaat EmissieRapport
 13. Deltaprogramma 2023

  Er moet vaart worden gemaakt met de uitvoering van het Deltaprogramma en de uitvoering van concrete maatregelen. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas die het Deltaprogramma (DP2023) vanuit een ‘indringend gevoel van urgentie’ heeft aangeboden aan het kabinet.
  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 14. Adviescommissie Droogte "Zonder water geen later"

  In dit rapport wordt de problematiek, opgave, strategie en maatregelen voor een droogterobuuste provincie Noord-Brabant toegelicht.
  20 september 2022
  Grondwater Besparing, KwaliteitRapport
 15. Belastingplan 2023 Wetten en Memorie van toelichting

  Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit zeven wetsvoorstellen om diverse beleidsambities uit het coalitieakkoord1 te realiseren.
  20 september 2022
  Elektriciteit Gassen BelastingenWetgevingsdocument
 16. Kamerbrief EZK Windenergie op zee 2030 - 2050

  In deze brief wordt de visie van het kabinet gegeven op de verdere realisatie van windenergie op zee na 2030 en wat er nodig is om deze verdere realisatie succesvol vorm te geven.
  16 september 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtKamerbrief
 17. Rapport Wbscd "Heat as a Service"

  An introduction to heat as a service (Haas). It explains the benets and critical role of HaaS, when HaaS is likely to be a particularly suitable solution, what the key commercial considerations are and how to efciently develop HaaS solutions.
  15 september 2022
  Klimaat Warmte Rapport
 18. EU Emergency intervention to reduce electricity bills in Europe

  De Europese Commissie heeft een reeks noodmaatregelen voorgesteld als reactie op de dringende prioriteit om de consumenten in de EU deze winter te beschermen tegen hogere energieprijzen.
  14 september 2022
  Elektriciteit Markt
 19. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 20. Effecten aanscherping fiscaal klimaatbeleid industrie Speelveldtoets 2022

  Dit rapport draagt bij aan de feitenbasis over de effecten van het Nederlandse klimaatbeleid voor de industrie. In deze studie zijn de de effecten op het speelveld van het klimaatbeleid voor de industrie (vanuit micro-economischperspectief) geanalyseerd.
  11 september 2022
  Klimaat Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Emissie, SubsidieRapport