Terug naar kennisbank

RVO Monitor Energieonderzoek 2022

Klimaat Rapport15 december 2023Jacques van de Worp

Jaarlijks brengt de RVO i.o.v. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ uit. Die laat zien hoeveel geld de Rijksoverheid heeft geïnvesteerd in energieonderzoek.

Daarnaast wordt weergegeven welke partijen deze investeringen hebben ontvangen. Verder maakt de Monitor inzichtelijk hoe de publieke investering over de verschillende typen onderzoeken en de energiethema’s is verdeeld. De basis voor de monitor zijn de begrotingen en regelingen van de verantwoordelijke ministeries - EZK, OCW, BZK en IenW - die energieonderzoek en ontwikkeling (O&O) financieren. In 2022 is er binnen de regelingen van de Rijksoverheid 290 mln euro publiek geld geïnvesteerd in energieonderzoek en energie-innovatie. Van de investeringen in energieonderzoek is maar liefst 101 mln euro (35 procent) besteed aan energiebesparing. Dat lijkt veel, maar is meer dan een halvering ten opzichte van 2021 (234 mln euro). De subsidies voor onderzoek naar waterstof en brandstofcellen daalden van 62 naar 35 mln euro. In duurzame energiebronnen is juist fors meer geïnvesteerd, van 53 naar 95 mln euro. Subsidies voor het thema fossiele brandstoffen betreffen technieken voor het opvangen, opslaan en hergebruiken van CO2, CC(U)S.