Terug naar kennisbank

Presentaties VEMW webinar Gasvoorziening

Gassen Markt, Prijzen en tarievenPresentatie14 november 2023Thessa de Ridder

Presentaties van VEMW en Eneco tijdens het webinar Gasvoorziening dat plaatsvond op donderdag 9 november 2023.

Het afgelopen jaar kenmerkt zich door historisch hoge prijzen op de gasmarkt, prijsvolatiliteit en onzekerheid ten aan zien van de leveringszekerheid. In een aantal bedrijfstakken is het energiegebruik fors gereduceerd -soms met tientallen procenten- omdat de kosten zo hoog waren dat produceren niet langer rendabel was. De belangrijkste onderliggende oorzaken, geopolitieke aspecten van de oorlog in Oekraïne, de boycot van Russisch gas de sabotage van de Nordstream pijpleiding, zijn naar verwachting komend jaar niet weggenomen. Dat roept de vraag op hoe de komende winterperiode zal verlopen.