Terug naar kennisbank

Rapport: Inspectie Leefomgeving Transport 'Drinkwater steeds schaarser'

Drinkwater Beleid en toezichtRapport16 januari 2024Roy Tummers

Rapport van de ILT ‘Drinkwater steeds schaarser’. Drinkwaterbedrijven zijn op zoek naar nieuwe bronnen vanwege een toenemende vraag naar drinkwater. Uitvoering van uitbreidings- en vervangingsopgaven is nodig om de continuïteit van de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Drinkwater wordt steeds schaarser. Als er geen actie wordt ondernomen ontstaat er vanaf 2030 een structureel tekort aan drinkwater in Nederland. Vanwege moeizame vergunningstrajecten ervaart de helft van de drinkwaterbedrijven nu al problemen om hun reserves op peil te houden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat drinkwaterbedrijven dit niet alleen kunnen. Provincies moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de drinkwatervoorziening veilig te stellen.