Terug naar kennisbank

Rapport ministerie I&W "Tussenbalans kennisprogramma zeespiegelstijging"

Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport9 november 2023Roy Tummers

Dit rapport geeft verdiepende inzichten in de gevolgen die een zeespiegelstijging voor de waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in Nederland heeft en hoe we daarmee om kunnen gaan.

ZeespiegelstijgingOok vóór 2026 willen belanghebbenden weten hoe ze kunnen inspelen op de mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging, bijvoorbeeld in plannen voor nieuwe woonwijken, infrastructuur en waterwerken. Dit soort investeringen zal tenslotte voor tientallen of zelfs honderden jaren de inrichting van Nederland bepalen. Daarom brengt het Kennisprogramma Zeespiegelstijging deze tussenbalans uit met daarin de eerste resultaten. Een digitale folder geeft een overzicht in vijf minuten. Het voorliggende document geeft verdiepende inzichten.
Bron: Ministerie I&W