Terug naar kennisbank

Deltaprogramma 2023

Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport21 september 2022Roy Tummers

Er moet vaart worden gemaakt met de uitvoering van het Deltaprogramma en de uitvoering van concrete maatregelen. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas die het Deltaprogramma (DP2023) vanuit een ‘indringend gevoel van urgentie’ heeft aangeboden aan het kabinet.

Het nationaal Deltaprogramma is wettelijk ingesteld om te zorgen dat ons land wordt beschermd tegen overstromingen, zoetwatertekorten en weersextremen. Het programma wordt jaarlijks aan het kabinet aangeboden en gaat in op de inzet op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. Het DP2023 rapporteert over de voortgang en de wijzigingen in het Deltaprogramma en over de maatregelen voor de komende jaren. Het DP2023 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De Deltacommissaris heeft het DP2023 aan het kabinet aangeboden vanuit een indringend gevoel van urgentie. Daarbij verwijst hij naar deZoet  overduidelijke tekenen dat klimaatverandering niet iets is van verre toekomst, en dat we de afgelopen jaren in Nederland al duidelijk de gevolgen ondervinden van vaker optredende extremere buien, overstromingen, hittegolven en droogte. Ook het Klimaatsignaal’21 van het KNMI geeft dit aan. Verder voeden de meest recente inzichten over zeespiegelstijging het gevoel van urgentie. Het kabinet neemt de signalen van de Deltacommissaris zeer serieus en heeft ook in het coalitieakkoord al aangegeven dat concrete acties nodig zijn.