Terug naar kennisbank

Rapport EZK "Nationaal plan energiesysteem"

Elektriciteit Gassen Waterstof Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringRapport1 december 2023Jacques van de Worp

Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor de ontwikkeling van het energiesysteem tot 2050. 

NPE definitief Het Nationaal plan energiesysteem is de kabinetsvisie voor het energiesysteem tot 2050. In dit plan geeft het kabinet aan hoe we kunnen bouwen, besparen, verdelen en verbinden voor een duurzaam en rechtvaardig energiesysteem - nu en in de toekomst. Het kabinet maakt hiervoor vijf richtinggevende keuzes:

         1. Maximaal aanbod
         2. Energiebesparing
         3. Slim inzetten energie- en infrastructuur
         4. Internationale samenwerkingen 
         5. Samen sturen


Bron: EZK