Terug naar kennisbank

Nettarieven gas 2024 (regionale netbeheerders)

Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport30 november 2023Matthieu van den Beld

VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.

De regionale netbeheerders leggen de ACM ieder jaar vóór 1 oktober de nettarieven voor (transport, aansluitingen) die zij voor het volgende jaar wensen toe te passen. Tegen het eind van het kalenderjaar stelt de ACM tarieven vast.

Onderstaand kunt u de tarievenoverzichten over de afgelopen jaren downloaden. Per druktrap is het vastrecht (€/jaar) en het capacitietsafhankelijke tarief (€/jaar/Nm3/uur) getoond. Elk overzicht toont de tarieven en en de verschillen met voorgaand jaar. De verschillen zijn met kleuren gemarkeerd. Daarmee kunt in één oogopslag de procentuele verhogingen en verlagingen ten opzichte van het voorafgaande jaar zien. Handig voor als u moet budgetteren.