Terug naar kennisbank

SER rapport Verduurzaming maakindustrie

SER doet aanbevelingen aan het toekomstige kabinet

Klimaat Rapport20 januari 2024Paul Villalobos Valdivia

De klimaatdoelen hebben de overhand in het briefadvies en het belang van de verduurzaming van de industrie om deze doelen te halen wordt voorop gesteld. Daarbij benadrukt de SER het belang van de industrie en haar bijdrage aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid in Nederland.

De SER ziet helaas steeds duidelijker en vaker waarom we de verdere opwarming van de aarde een halt toe moeten roepen. Daarvoor zijn er op mondiaal niveau klimaatdoelstellingen afgesproken die verder op Europees en nationaal niveau zijn ingevuld. De aanbevelingen in dit briefadvies komen voort uit de breed gevoelde urgentie om de klimaatdoelen en circulaire doelen die Nederland zich heeft gesteld te halen.

Voor het behalen van deze doelen is verduurzaming van de maakindustrie van groot belang. De maakindustrie is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle emissies van broeikasgassen in Nederland. Een duurzame maakindustrie is ook van belang voor
ons verdienvermogen, werkgelegenheid en meer strategische autonomie. Stip op de horizon is een innovatieve, circulaire, en mondiaal toonaangevende maakindustrie met  hoogwaardige werkgelegenheid, waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is.
Om daar te komen dient op korte termijn een aantal beleidskeuzes te worden gemaakt om de knelpunten voor verduurzaming weg te nemen én ervoor te zorgen dat deze ambitie kan worden waargemaakt.