Terug naar kennisbank

VEMW Verkiezingsthema's 2023

Klimaat Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW13 december 2023Thessa de Ridder

VEMW heeft de randvoorwaarden voor de verzilvering van het potentieel voor een klimaatneutrale en circulaire industrie in Nederland uitgewerkt in een 9-puntenplan.

9-puntenplanDe energie-intensieve en waterafhankelijke industrie is van grote waarde voor Nederland, én staat voor ongekende uitdagingen. Een volledig klimaatneutrale en circulaire industrie in ons land is mogelijk en helpt tevens de verduurzaming van de samenleving te versnellen. Realisatie van het potentieel vereist een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat. Het is van groot belang voor zowel onze toekomstige welvaart, maar ook voor de verduurzamingsmogelijkheden van de rest van de industrie en van onze samenleving om te bevorderen dat deze bedrijven in Nederland blijven investeren. Onze
geografische positie, gecombineerd met een netwerk van industriële bedrijven, toeleveranciers en kennisinstellingen, maken het plausibel dat de Nederlandse basisindustrie in 2050 klimaatneutraal en circulair kan produceren.2 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor deze industrie is daarvoor cruciaal en daarom roepen wij de politiek op om negen maatregelen te nemen.