Terug naar kennisbank

Nettarieven elektriciteit 2024 (landelijke en regionale netbeheerders)

Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenSchema30 november 2023Matthieu van den Beld

VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.

De regionale netbeheerders en de landelijke netbeheerder TenneT leggen de ACM ieder jaar vóór 1 oktober de nettarieven voor (transport, aansluitingen) die zij voor het volgende jaar wensen toe te passen. Tegen het eind van het kalenderjaar stelt de ACM tarieven vast.

Onderstaand kunt u de tarievenoverzichten over de afgelopen jaren downloaden. Elk overzicht toont de tarieven en en de verschillen met voorgaand jaar. De verschillen zijn met een kleuren gemarkeerd.  Daarmee kunt in één oogopslag de procentuele verhogingen en verlagingen ten opzichte van het voorafgaande jaar zien. Handig voor als u moet budgetteren. CO2

De overzichten tonen van alle regionale netbeheerders alsmede de landelijke netbeheerder TenneT per spanningsgroep (tarievenmandje) de kostenposten te weten:

  • vastrecht
  • kW gecontracteerd
  • kW max/ maand
  • het normaaltarief
  • tarief voor blindvermogen
  • capaciteitstarief