Terug naar kennisbank

Rapport Pbl "Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma's 2023-2027"

Klimaat Beleid en toezicht, Emissie, KwaliteitRapport8 november 2023Hans Gr√ľnfeld

In deze rapportage brengt Pbl in beeld waar de de politieke partijen voor staan als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw en natuur en klimaat en energie.

LeefomgevingsprgOp 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Als nationaal instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte heeft het PBL alle politieke partijen uitgenodigd om deel te nemen aan de analyse van de effecten van hun programma’s op de leefomgeving, de Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma’s (ALV).

Het Pbl analyseert de voorstellen van de partijen tegen de achtergrond van een aantal grote leefomgevingsopgaven zoals klimaatverandering, de achteruitgang van de biodiversiteit en de stikstofcrisis. Deze opgaven vragen om een langetermijnvisie en inzet van de politiek die zich uitstrekt over meerdere kabinetsperiodes. In deze ALV brengt Pbl daarom niet alleen de effecten van de voorstellen van partijen voor de kortere termijn, tot 2030, in beeld maar duiden zij ook wat ze betekenen op de langere termijn.

Het PBL wil met deze rapportage bijdragen aan het maatschappelijk debat over de toekomst van de leefomgeving en de verschillende keuzes die de kiezer daarvoor op basis van de partijprogramma’s kan maken.

Bron: Pbl