Terug naar kennisbank

Rapport InvestNL "Meerwaarde van een garantiefonds voor corporate PPA's"

Elektriciteit Markt, Prijzen en tarieven, LeveringRapport1 november 2023Matthieu van den Beld

Invest-NL heeft voor  EZK de meerwaarde onderzocht van een corporate Power Purchase Agreement (cPPA) garantievoorziening: een instrument waarmee directe afname- en koopovereenkomsten tussen producent en afnemer worden ondersteund.

InvestNLPPAEen volwassen cPPA markt is cruciaal voor het verder ontwikkelen van de sector naar een subsidievrije toekomst. Deze afname- en koopovereenkomsten bieden energieproducenten de benodigde prijs- en leveringszekerheid waarmee zij financiering kunnen ophalen voor het ontwikkelen van nieuwe (energie-producerende) projecten. Tevens hebben veel sectoren de komende jaren de intentie om te elektrificeren, mede aan de hand van waterstof, opslag- en andere power-to-x projecten. Dit vergt ook aan de afnamekant in toenemende mate lange termijn prijs- en leveringszekerheid van duurzame energie, waarin cPPA’s kunnen voorzien. 

Desondanks worden cPPA’s momenteel beperkt afgesloten, vooral door het kredietrisico dat verbonden is aan de mogelijkheid dat verbruikers gedurende de contractduur failliet gaan. Deze lange termijn onzekerheid over kredietwaardigheid bij energie intensieve bedrijven zorgt daarmee voor onzekerheid over de toekomstige kasstromen waardoor financiering van duurzame energieprojecten op basis van cPPA contracten achterblijft. Industriële bedrijven, zoals in Cluster 6, hebben juist baat bij cPPA contracten voor de langdurige inkoop van duurzame energie.

In bijgaand rapport wordt de haalbaarheid van een kostenneutrale garantieregeling voor cPPA’s onderzocht waarbij is vastgesteld dat het kredietrisico effectief ondervangen kan worden met een garantiefonds. In lijn met de herziening van de Europese Electricity Market Design-richtlijn, zijn er inmiddels een drietal cPPA garantiefondsen in Europa actief of in ontwikkeling. Het rapport belicht eveneens de kansen voor additionele maatregelen waarmee de markt voor cPPA’s aangejaagd kan worden: gestandaardiseerde contracten, matchen van vraag en aanbod van duurzame energieprojecten en het ontwikkelen van de vraagzijde. 

Bron: