Terug naar kennisbank

Rapport EZK "Keuzewijzer Klimaat en Energie"

Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Netwerken, Markt, Emissie, Kwaliteit, LeveringRapport4 december 2023Jacques van de Worp

De Formatiewerkgroep Klimaat en Energie is gevraagd ten behoeve van de aankomende kabinetsformatie een overzicht te geven van strategische beleidskeuzes die de komende kabinetsperiode belangrijk zijn in het klimaat- en energiebeleid.

EKeuzewijzeren nieuw kabinet staat voor strategische keuzes bij het uitstippelen van het verdere transitiepad naar een klimaatneutraal Nederland. Die keuzes heeft dit rapport in kaart gebracht. Tegelijkertijd past de erkenning dat de marges smal zijn. Met name waar het gaat om de periode tot 2030, waarvoor in de EU al veel vastligt met betrekking tot de energie- en industrietransitie. Een groot deel van het Nederlandse beleid betreft dan ook nationale implementatie en vertaling van Europese regels en afspraken. Beleidsstabiliteit is een soms onderschat goed en iets waarin Nederland binnen Europa vaak gunstig afstak. Dit helpt niet alleen het  investeringsklimaat, maar ook de planning van burgers en instellingen zoals woningcorporaties en scholen. Een nieuw kabinet staat voor fundamentele keuzes m.b.t. de vormgeving van het transitiepad richting 2040 en 2050, vooral gezien de lange investeringshorizon in sectoren als energie, landbouw, mobiliteit, bouw en industrie.