Type aansluiting

Elk type aansluiting heeft zijn eigen kosten

Hoe u bent aangesloten op het elektriciteitsnet bepaalt uw kosten voor transport van elektriciteit en de kosten voor het onderhoud en de instandhouding van uw aansluiting. Zo zijn de kosten van een kleinverbruikersaansluiting lager dan een grootverbruik aansluiting en is een maatwerkaansluiting vaak duurder dan een standaardaansluiting. Het is dus belangrijk te weten wat voor type  aansluiting u heeft.

Rol VEMW

VEMW, adviseert u, de zakelijke elektriciteitsgebruiker, bij het aanvragen of wijzigen van uw elektriciteitsaansluiting. VEMW kan u helpen bij het identificeren van uw type aansluiting.

Definitie aansluiting

Een elektrische aansluiting is volgens de elektriciteitswet:

'één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;'.

Dat lijkt duidelijk, een aansluiting is een verbinding tussen een net en een onroerende zaak. Toch kan er sprake zijn van verschillende soorten aansluitingen.

Typen Aansluitingen

  • Grootverbruik- of kleinverbruik aansluiting

Aansluitingen met een doorlaatwaarde kleiner dan 3x80 ampère worden voor de elektriciteitswet gezien als kleinverbruikaansluiting met uitzondering van artikel 1 lid 2 en 3 aansluitingen.

  •  Standaard- of maatwerkaansluiting

De netcode definieert de zogenaamde standaardaansluitingen gedefinieerd. De kosten daarvoor zijn gereguleerd door de toezichthouder. Wijkt uw aansluiting hiervan af dan is er sprake van een maatwerkaansluiting.

  • Enkelvoudige of meervoudige aansluitingen

Wanneer uw installatie via meer dan één verbinding verbonden is met het openbare net is er sprake van een
meervoudige aansluiting of een enkelvoudige aansluiting met meerdere verbindingen.

 Daarnaast kan er sprake zijn van een:

Er zijn dus verschillende typen aansluitingen. Het type aansluiting hangt af van uw persoonlijke voorkeuren maar kan ook het gevolg zijn van een historisch gegroeide situatie.

VEMW helpt zakelijke afnemers met onafhankelijk advies bij het aanvragen en wijzigen van uw elektriciteitsaansluiting en bij het vaststellen van uw type aansluiting.

Leden lezen hieronder meer over de verschillende typen aansluitingen en welke rechten, plichten en kosten elke type met zich mee brengt.

  Login