Terug naar kennisbank

Geschilbesluit Putten versus Liander over voorwaardelijke realisatie elektriciteitsaansluiting

Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak9 januari 2018Matthieu van den Beld

Handelt Liander in strijd met de E-wet door een aansluiting van 3x250A te realiseren onder de voorwaarde dat Putten bij de ACM een geschil aanhangig maakt over identficatie van de verbindingen in het gebouw. Mag Liander die voorwaarde opleggen?

Putten is beheerder van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw en verhuurt bedrijfseenheden. Putten heeft Liander verzocht om een grootverbruikerselektriciteitsaansluiting voor het gebouw. Volgens Liander is er sprake van een inpandig net in het bedrijfsverzamelgebouw. Liander stelt dan ook dat JWM een ontheffing voor het beheer van dit net dient aan te vragen of afzonderlijke aansluitingen dient aan te vragen ten behoeve van de individuele huurders. Liander heeft de grootverbruikersaansluiting aangelegd onder de voorwaarde dat JWM een geschil aanhangig maakt bij de ACM over de juridische kwalificatie van de elektrische infrastructuur. Dit heeft JWM gedaan. Mag Liander die voorwaarde opleggen?

Bron: ACM