Terug naar kennisbank

CBB Uitspraak aansluitplicht (opknipverbod) Liander - Raedthuys

Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak12 oktober 2021Matthieu van den Beld

Is er sprake van de uitzondering op het opknipverbod om een windturbine te voorzien van een eigen aansluiting op het openbare net? Het CBB heeft recht gesproken.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het beroep van Liander tegen een geschilbesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de wettelijke aansluitplicht op een windpark ongegrond verklaard.

Raedthuys heeft naar het oordeel van het CBb recht op een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander voor haar vier windturbines in Windpark Zeewolde (een windpark met 91 molens). Liander heeft namelijk een wettelijke aansluitplicht. Die plicht kent weliswaar een uitzondering (het opknipverbod), maar dan moeten de windmolens van het windpark door dezelfde onderneming worden geëxploiteerd. Het CBb is het eens met de ACM dat van die uitzondering geen sprake is. Met de uitspraak van het CBb is het geschilbesluit van de ACM definitief.

Bron: CBB