Terug naar kennisbank

ACM Besluit Spanningsvariaties

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting17 oktober 2019Matthieu van den Beld

Kenmerk ACM/UIT/520452 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikelen 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende  snelle spanningsvariaties.

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 wordt de netcode gewijzigd.