Terug naar kennisbank

CBB Uitspraak onderzoekskosten tracestudie >10MVA

Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak22 januari 2022Matthieu van den Beld

Het geschil gaat over de vraag of een netbeheerder de kosten voor een tracéstudie voor een aansluiting >10 MVA (maatwerkaansluiting) in rekening mag brengen.

De tracéstudie is volgens ACM onderdeel van de aansluitwerkzaamheden. ACM eeft dit als volgt toegelicht. De gevraagde aansluiting is een maatwerkaansluiting. Het tarief voor maatwerkaansluitingen dient gebaseerd te zijn op voorcalculatorische projectkosten. De aansluitdienst omvat werkzaamheden met betrekking tot de drie onderdelen van de aansluiting, namelijk de knip, de verbinding en de beveiliging. De tracéstudie heeft tot doel om het tracé van de
verbinding te onderzoeken en te bepalen. Uit de stukken blijkt dat de tracéstudie onder meer dient om het kabeltracé te bepalen, een stakeholderanalyse te verzorgen (waarbij bijvoorbeeld in kaart wordt gebracht welke grondeigenaren en vergunningverlenende instanties moeten worden benaderd) en een omgevingsverkenning (zoals bodemonderzoek) uit te voeren. De tracéstudie is onlosmakelijk verbonden met en onderdeel van de werkzaamheden die verband houden met de verbinding als onderdeel van de aansluiting (en dus de aansluitdienst).

Bron: Rechtspraak