Terug naar kennisbank

Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Kort geding, vordering tot het aansluiten op een elektriciteitsnetwerk

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingWetgevingsdocument12 september 2019Matthieu van den Beld

Zaaknummer C/01/347505 / KG ZA 19-345

Energiepark Pottendijk vs Enexis

Pottendijke is 100% aandeelhouder van Pottendijk Wind B.V, Pottendijk Energie B.V. en Pottendijk Zon B.V. en ontwikkelt met deze BV’s een windpark en twee zonne-akkers in de gemeente Emmen. Enexis is de netbeheerder in de zin van artikel 10 lid 9 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E’98) van het openbare elektriciteitsnet in de provincie Drenthe waar ook de gemeente Emmen ligt. Het regionale elektriciteitsnet van Enexis is gekoppeld aan het hoogspanningsnet van  TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

De voorzieningenrechter gebiedt Enexis om binnen één week na betekening van dit vonnis aan Pottendijk een aanbod te doen voor een aansluiting van 60 MVA ten behoeve van de Pottendijk projecten op het voor Pottendijk dichtstbijzijnde punt in het door Enexis beheerde openbare elektriciteitsnet dat voldoet aan de wettelijke eisen, te weten station Emmen-Weerdinge; bepaalt dat in bovenstaand aanbod geen contractuele transportbeperkingen mogen worden opgenomen.