Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK "Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit"

Elektriciteit Netwerken, AansluitingKamerbrief22 juni 2023Matthieu van den Beld

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de versnelling van de energietransitie, de capaciteit en flexibiliteit op het elektriciteitsnet.

Het kabinet neemt de opgave van netcongestie zeer serieus en doet een beroep op netbeheerders en bedrijven om gezamenlijk, creatief en actief bij te dragen aan oplossingen om de internationale koppositie van Nederland met een betrouwbaar net, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en versnelde verduurzaming te handhaven en waar mogelijk te versterken.

Met deze brief informeert de minister de Kamer over:

  • De versnelling van energietransitie;
  • De actuele ontwikkeling van netcongestie in verschillende regio's;
  • Het sneller uitbreiden en verzwaren van het net;
  • Acties voor meer flexibiliteit en de rol die de industrie hierbij heeft;
  • De situatie op het laagspanningsnet

Het belang van flexibiliteit

Onbenutte capaciteitEr staan momenteel 5600 bedrijven op een wachtlijst die een (grotere) aansluiting op het elektriciteitsnet willen. Dit betekent onder andere dat bestaande bedrijven pas later kunnen verduurzamen en dat nieuwe bedrijven zich niet overal kunnen vestigen. Dit probleem doet zich breed voor bij onder andere grote nieuwe woonwijken, voorzieningen voor elektrisch vervoer en maatschappelijke organisaties zoals ziekenhuizen en scholen. Deze partijen kunnen niet wachten tot het elektriciteitsnet over een aantal jaren verzwaard is dus dit vraagt om een beter gebruik van het net. In gebieden met congestie, is om die reden nog wel ruimte voor flexibele aansluitingen, dat wil zeggen dat een gebruiker een overeenkomst aangaat waarbij hij enkel buiten de piekmomenten gebruik maakt van het net. Deze mogelijkheid bestaat zowel voor bestaande als voor nieuwe gebruikers. Dit biedt de mogelijkheid nieuwe gebruikers aan te sluiten ondanks het op bepaalde momenten volle elektriciteitsnet. In onderstaande voorbeeld is te zien dat er in dit voorbeeld 22 uur per etmaal wel capaciteit beschikbaar is. Dit is een voorbeeld, deze situatie verschilt per (knel)punt in het elektriciteitsnet. De minister vraagt de netbeheerders om dit nog verder inzichtelijk en toegankelijk te maken, zodat bedrijven beter kunnen inschatten wanneer er flexibiliteit in netgebruik nodig is.

Bron: EZK