Terug naar kennisbank

Besluit Geschilbesluit Cohesie Heiloo - Liander

Elektriciteit Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak, Wetgevingsdocument31 januari 2020Matthieu van den Beld

Ons kenmerk: ACM/UIT/517954
Zaaknummer: ACM/19/035530

Op 15 april 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag tot geschilbeslechting als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet  1998 ontvangen van Coöperatie Cohesie Heiloo U.A. (Cohesie). Het betreft een geschil met netbeheerder Liander N.V. (Liander).

33. In het licht van het voorgaande stelt de ACM vast dat Liander in strijd handelt met artikel 23, derde lid, onderdeel a, van de E-wet door de aansluiting van Cohesie niet binnen achttien weken te realiseren.