Terug naar kennisbank

Brief VEMW aan ACM inzake Zienswijze op het ontwerp “Ontwerp codebesluit DCC”

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting19 november 2019Matthieu van den Beld

Zaaknummer ACM/19/036598 inzake de vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers.

Het ontwerpbesluit heeft als doelstelling het uitwerken van eisen in de Nederlandse Netcode Elektriciteit die voortvloeien uit Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers (hierna: NC DCC). Specifiek ziet het voorstel toe op het voldoen aan artikel 6, vierde lid van de NC DCC. De eisen hierin zullen van toepassing zijn op aangeslotenen die vallen onder de definitie van nieuwe aangeslotene als volgt uit de NC DCC.