Terug naar kennisbank

Provinciale pMIEK's (eerste ronde)

Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken, AansluitingRapport1 juli 2023Matthieu van den Beld

Het pMIEK is een provinciaal programma voor de toekomstige uitbreiding en aanpassing aan het energiesysteem in Nederland.

Op 1 juli 2023 heeft iedere provincie een vastgesteld provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) opgeleverd. De netbeheerders, verenigd in Netbeheer Nederland, hebben de pMIEK’s bestudeerd. Uit de verschillende pMIEK’s komt duidelijk naar voren dat provincies planmatig aan de slag willen met het integraal ontwikkelen van het toekomstige energiesysteem. Daarbij zijn ook in veel gevallen eerste concrete keuzes gemaakt over welke gebieden en projecten van extra maatschappelijk belang zijn.

Met de pMIEK’s zijn eerste stappen gezet in het planmatig aanpakken en stelselmatig samenwerken om op provinciaal en landelijk niveau een toekomstgericht energiesysteem te krijgen. Als netbeheerders willen we het volgende meegeven om tot een succesvolle programmeringscyclus te komen:

  • Werk vanuit een toekomstvisie. Door het vaststellen van een provinciale energievisie kunnen inhoudelijk sterke pMIEK’s gevormd worden die niet alleen voortborduren op de bestaande situatie maar werken vanuit eindbeelden.

  • Werk vanuit een uniforme programmeringsaanpak in alle provincies.

  • Heb, daar waar relevant, een bredere focus op alle energiedragers, niet enkel op elektriciteit.

  • Borg de realisatie van pMIEK projecten door middel van een uitvoeringsplan. Deze kan tegelijkertijd worden gebruikt om het ruimtelijke proces in gemeenten te waarborgen.

Overzicht pMIEKS

Bron: Analyse van elf proviciale coalitieakkoorden rond klimaat en energie, NVDE Regioteam (augustus 2023). Visualisatie NVDE