Terug naar kennisbank

ACM geschilbesluit Derifarm Liander inzake diepe investeringskosten (meerlengte kabel)

Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak23 juli 2022Matthieu van den Beld

Derifarm verzocht om een aangepaste offerte waarin de kosten voor meerlengte worden herberekend op basis van de daadwerkelijke afstand van het net tot het nieuw te plaatsen MS/LS transformatorstation. Mag Liander de kosten voor de initiele meerlente aanhouden?

Derifarmstelt dat er met het plaatsen van een nieuw transformatorstation door Liander sprake is van een uitbreiding van het hoofdnet van Liander. Het transformatorstation wordt eigendom van Liander. Het gevolg hiervan is dat de daadwerkelijk aan te leggen aansluitkabel van Derifarm korter is dan de aansluitkabel waarvan werd uitgegaan in de initiele offerte.Derifarm heeft in dit verband de tekeningen bij dit besluit overgelegd. Daaruit volgt de aansluitsituatie ten tijde van het uitbrengen van de offerte en hoe de aansluitsituatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd, waarbij het nieuwe transformatorstation zich dichterbij de installatie van Derifarm bevindt.Derifarm stelt zich op het standpunt dat de kosten voor meerlengte moeten worden bepaald op basis van de daadwerkelijke afstand van het nieuwe gerealiseerde transformatorstation naar deinstallatievan een afnemer. Dit voorkomt dat Derifarm viahaar aansluitkostenbijdraagt aandiepe netinvesteringen,aldus Derifarm.

Bron: ACM