Terug naar kennisbank

Rapport CE Delft "Beleid voor grootschalige batterijsystemen en afnamenetcongestie"

Elektriciteit Klimaat Netwerken, AansluitingRapport11 april 2023Matthieu van den Beld

Deze studie richt zich specifiek op de huidige grootschalige batterijsystemen en afnamenecongestie (gebruik van elektriciteit). In deze studie is gekeken naar de batterijprojecten die voor 2030 worden gerealiseerd en waar aanvragen voor bij de netbeheerder zijn gedaan.

BatterijenKernrapportGrootschalige batterijen zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen om de fluc-tuerende vraag én het fluctuerende aanbod (elektriciteit uit zon en wind) op elk moment met elkaar in balans te brengen. Er is veel flexibiliteit, zoals batterijen, nodig om het toe-komstige duurzame energiesysteem in balans te houden, ook al in 2030. Batterijen hebben dus een belangrijke rol in een duurzaam, CO2-vrij, betaalbaar en betrouwbaar energie-systeem en moeten uitgerold worden voor energiebalancering.

Bron: CE Delft